Πολιτική

Χυτά Παλλοστής Κεφαλονιάς: Τρίτη φωτιά, στον ίδιο χώρο, την ίδια χρονική περίοδο, σύμπτωση ή προκαθορισμένο γεγονός;

211views

ΧΥΤΑ ΠΑΛΛΟΣΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ:

ΤΡΙΤΗ ΦΩΤΙΑ, ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. ΣΥΜΠΤΩΣΗ Η ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ;

Ακόμα μία πυρκαγιά ξέσπασε στον ΧΥΤΑ της Κεφαλονιάς, στην περιοχή της Παλλοστής στις 14.10.2023 με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των κατοίκων. Είναι η τρίτη κατά σειρά πυρκαγιά, μετά τις δύο που ξέσπασαν τον Σεπτέμβρη του 2020 & 2021, μετά την ψήφιση του περιβαλλοντοκτόνου νόμου 4685/2020 και την αλλαγή στον φορέα διαχείρισης των αποβλήτων, από την ΕΔΑΚΙ Α.Ε. στο ΦΟΔΣΑ Α.Ε. Την ευθύνη για την λειτουργία και διαχείριση του ΧΥΤΑ, όπως έχει παραχωρηθεί με συμβάσεις από το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Α.Ε., την έχει η «Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.-P.C. DEVELOPMENTA.E

Όλοι αντιλαμβανόμαστε, ότι η φθηνή «λύση» της φωτιάς, ιδιαίτερα στο τέλος κάθε τουριστικής περιόδου, λύνει τον κορεσμό του «σκουπιδοβουνού» στην Παλοστή, που δημιουργείται με την πανάκριβη και ακριβοπληρωμένη για το λαό αποκομιδή.

Δικαίως βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι πυρκαγιές αυτές έχουν αιτία και σκοπό, δεν είναι ατυχήματα, υπάρχουν ευθύνες και υπεύθυνοι.

Με τα ενδεικτικά στοιχεία που παραθέτουμε παρακάτω αποκαλύπτεται ότι χρεοκοπία της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων και του αφηγήματος ότι είναι αναγκαία και συμφέρουσα για το λαό. Το κράτος, κυβέρνηση και Τοπική Διοίκηση, μπουκώνει με χρήμα τους ιδιώτες, ενώ για στο λαό προσφέρει επιβάρυνση της τσέπης, της υγείας και του περιβάλλοντος.

 • Στις23.10.2021& 31.01.2022 με έγγραφα του, το Α.Τ. Αργοστολίου ζητεί την διερεύνηση του θέματος της πυρκαγιάς που προκλήθηκε στις 18.09.2021 στο ΧΥΤΑ Παλλοστής.

 • Στις 28.03.2022με Προσωρινή Έκθεση Αυτοψίας του Κ.Ε.Π.ΠΕ. που μετατρέπεται στις 02.06.2022 σε Οριστική Έκθεση Ελέγχου στο χώρο του ΧΥΤΑ της Παλλοστής μεταξύ άλλων αναφέρει «…Μη τήρηση των απαραίτητων μέτρων πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και κατόπιν έγκρισης του συστήματος πυρασφάλειας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία κατά παράβαση του αντίστοιχου όρου της ΑΕΠΟ. Στο απολογητικό του υπόμνημα ο φορέας αναγνωρίζει την έλλειψη των απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας και δηλώνει ότι έχει πλέον προβεί σε ανάθεση σχετικής μελέτης και σε συνεργασία με το αρμόδιο Γραφείο Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας….» και επιβάλλει Διοικητικό Πρόστιμο 132.313,50 ευρώ.

 • Στις 31.03.2022 μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2020 & 2021 και τις τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και κάτω από την πίεση των μαζικών φορέων του νησιού και της Λαϊκής Συσπείρωσης, αναγκάζεται ο ΦΟΔΣΑ να εγκρίνει την δαπάνη των 12.400 ευρώ για την «ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ».

 • Στις 15.04.2022 με έγγραφο της η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κεφαλληνίας ενημερώνει ότι για την εν λόγω εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων δεν υφίσταται φάκελος εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας.

 • Στις 16.10.2023 με απόφαση της Περιφερειάρχη κ. Κράτσα (2 ημέρες μετά την φετινή πυρκαγιά) δίνεται η εντολή για την Απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες για να συμμετάσχουν με 2 υδροφόρες.

 • Στις 16.10.2023 με εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τραυλού γίνεται εισήγηση για την εξειδίκευση της πίστωσης ( για την πληρωμή των ιδιωτών από την Περιφέρεια).

 • Στις 18.10.2023 έρχεται το θέμα στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να αποφασιστεί η έγκριση της εισήγησης για την πληρωμή των ιδιωτών από την Περιφέρεια.

Ενδεικτικά επίσης αναφέρουμε συμβάσεις -είτε με Απευθείας Ανάθεση, είτε κατόπιν Διαγωνισμού- που έχει υπογράψει το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ για τον ΧΥΤΑ της Παλλοστής Κεφαλονιάς με την ΜΕΣΟΓΕΙΟ Α.Ε. & την Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Α.Ε. &P.C. DEVELOPMENTΑ.Ε.:

 • Στις 06.07.2021 186.372 ευρώ για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ¨ΙΑΝΟ¨».
 • Στις 24.01.2022 308.140 ευρώ για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ(ΧΥΤ) ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ».

 • Στις 19.05.2022 8.626.026,77 ευρώ για «ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ-ΟΕΔΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ».

 • Στις 05.05.2023 2.081.808,37 ευρώ για «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ(ΧΥΤ) ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ».

ΣΥΝΟΛΟ: 11.202.347,14 ευρώ.

Επίσης θα παραθέσουμε απόσπασμα από την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής για το 5ο Θέμα της συνεδρίασης του 18ου Περιφερειακού Συμβουλίου στις 25.06.2022 για την κατάσταση στον ΧΥΤΑ Παλλοστής Κεφαλονιάς:

«…Μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κύτταρο Β΄, τον Σεπτέμβριο του 2020…Μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων παρέμενε ακάλυπτη…. Μεγάλος απορριμματικός όγκος είχε διατεθεί εκτός ορίων του κυττάρου, ενώ απουσιάζουν τάφροι απορροής όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα η διαχείριση να γίνεται δυσχερής. Τον Σεπτέμβριο του 2021 εκδηλώθηκε πυρκαγιά και στο κύτταρο Α΄, καθιστώντας έτσι την εναπόθεση των απορριμμάτων δυσχερής. Όταν παραδόθηκαν (από την ΕΔΑΚΙ Α.Ε.) οι Εγκαταστάσεις της Κεφαλονιάς στο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων:

 • η Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του έργου δεν λειτουργούσε,
 • Το σύνολο σχεδόν του μηχανολογικού εξοπλισμού της ΜΕΣ(αναδευτήρες κ.λ.π.) παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και ήταν εκτός κανονικής λειτουργίας,

 • δεν υπήρχε αυτοματισμός για την παρακολούθηση των διεργασιών,
 • Το Η/Ζ της εγκατάστασης (κτίριο ενέργειας ΧΥΤΥ) δεν λειτουργούσε,
 • Δεν υπήρχε Μελέτη και εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας,
 • ο πυρσός καύσης του βιοαερίου ήταν εκτός λειτουργίας,
 • η γεφυροπλάστιγγά δεν λειτουργεί ορθά, χωρίς να εκδίδει ζυγολόγια με σαφή προέλευση Δήμου,
 • δεν υπήρχε εξωτερικός φωτισμός του χώρου,
 • Δεν υπήρχε Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της Εγκατάστασης.

Η βιολογική επεξεργασία στην οποία υποβάλλεται το οργανικό κλάσμα, δεν λειτουργεί μετά τις βλάβες που προξένησε ο κυκλώνας ¨ΙΑΝΟΣ¨….έχει προκαλέσει επίσης ζημιές στο δίκτυο και στη δεξαμενή συλλογής στραγγιδίων και του εργοστασίου….το οικόπεδο στο οποίο σχεδιάζεται η επέκταση των εγκαταστάσεων διαχείρισης έχει καταληφθεί από την ανεξέλεγκτη διάθεση αδρανών ογκωδών αντικειμένων…».

Ως Λαϊκή Συσπείρωση στην προαναφερόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (18.10.2023) ζητήσαμε να αποσυρθεί η εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής για την πληρωμή του κόστους της συμμετοχής των ιδιωτών στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στον ΧΥΤΑ της Παλλοστής και να πληρωθούν από την Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.-P.C.DEVELOPMENT Α.Ε. που με βάση την Σύμβαση είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και την λειτουργία του χώρου.

Τελικά στην συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24.10.2023 και κάτω από την έντονη αντίθεση της Λαϊκής Συσπείρωσης το θέμα απεσύρθει από την Περιφερειακή Αρχή, αναγνωρίζοντας ότι είναι συμβατική υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας να πληρώσει το κόστος αυτό.

Η παραπάνω εικόνα γεννά εύλογα ερωτηματικά όπως:

 • Ποια είναι τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν καταλήξει οι αρμόδιες αρχές για τα αίτια των πυρκαγιών του 2020 & 2021;

 • Με βάση τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι δεν υπήρχαν μέτρα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας. Υπάρχει φάκελος κατατεθειμένος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία εγκεκριμένης Μελέτης Πυροπροστασίας; Εάν ναι τι έχει υλοποιηθεί σήμερα από αυτά; Έχουν γίνει έλεγχοι προληπτικοί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την διαπίστωση αυτών πέρα των προαναφερμένων;

 • Έχουν πληρωθεί τα προαναφερθέντα πρόστιμα από την διαχειρίστρια εταιρεία και αν όχι γιατί;

 • Η από 31.03.2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ για «ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» έχει υλοποιηθεί και αν όχι γιατί;

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής της Ε.Ε., των κυβερνήσεων, των Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών (ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ), που έχει στο επίκεντρο της, το πως θα διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων σε αυτό τον τομέα.

Επιβεβαιώνεται ακόμα μια φορά η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης ότι η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι ζήτημα τεχνικό, αλλά κυρίως πολιτικό.

25.10.2023

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.