Οικονομία

Το πρόγραμμα LEADER για την νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027

86views

Με το με αριθ. πρωτ. 1294/03-07-2023 έγγραφο της Γενική Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής, εγκρίθηκε ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α του νέου προγράμματος LEADER Κεφαλλονιάς και Ιθάκης του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027 (ΣΣ ΚΑΠ). Η πρόταση πληρούσε όλα τα στοιχεία επιλεξιμότητας και επιλογής της με αριθ. πρωτ. 2545/10.10.2022 (ΦΕΚ 5361/Β/2022) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

Αποτελεί μεγάλη επιτυχία για το νησιωτικό μας σύστημα, η ύπαρξη για ακόμα μία προγραμματική περίοδο, ενός χρηματοδοτικού εργαλείου, προσαρμοσμένου στις ιεραρχημένες ανάγκες του Νομού μας, που βασικό σκοπό έχει την υλοποίηση παρεμβάσεων υψηλής τοπικής προστιθέμενης αξίας.

Το νέο πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα των προτεραιοτήτων του ΣΣ της ΚΑΠ για το LEADER 2023-2027 όπως εγκρίθηκε από την Ε.Ε., της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μας, των θεματικών διαβουλεύσεων που διοργανώθηκαν με τοπικούς φορείς ανά τομέα, όπως περιβάλλον, πολιτισμός, Τοπική Αυτοδιοίκηση, εκπαίδευση, κοινωνική συνοχή, μεταποίηση, οργάνωση δικτύων κ.λπ., και της ιεράρχησης των αναγκών που προέκυψαν. H αξιοποίηση του υλικού που δημιουργήθηκε και αποτελείται από τουλάχιστον 30 ώρες διαβουλεύσεων μεταξύ τουλάχιστον 150 ενεργών πολιτών που είτε εκπροσωπούν φορείς και θεσμούς, είτε απλά νοιάζονται, αγαπούν και έχουν άποψη για τα νησιά μας, αποτελεί παρακαταθήκη και θα αποτελέσει στοίχημα για όλους εμάς, η κεφαλαιοποίηση της δουλειάς αυτής.

Σήμερα ολοκληρώθηκε και η διαδικασία υποβολής του δεύτερου σκέλους της υποψηφιότητάς μας με την υποβολή της στοχοθεσίας του προγράμματος (Φάκελος Β), την τεχνική εξειδίκευση των παρεμβάσεων και τις προτεινόμενες χρηματοροές, διεκδικώντας για το νομό μας, αρχική κατανομή 5.4 εκ. δημόσιας δαπάνης.

Με το κλείσιμο έξι ετών λειτουργίας του φορέα και έπειτα από πολύ σκληρή δουλειά, των διοικήσεων, των στελεχών και των συνεργατών του φορέα μας, ενημερώνουμε πως έχουν μοχλευτεί πόροι άνω των 3 εκ. ευρώ, υπολογίζεται να μοχλευτούν πόροι άνω των 10 εκ. μέχρι το κλείσιμο της προγραμματικής (12/2025) για την υλοποίηση δημόσιων (πολιτιστικοί σύλλογοι, αθλητικά σωματεία, τοπική αυτοδιοίκηση) και ιδιωτικών παρεμβάσεων, με σημαντικό όφελος για τις τοπικές μας κοινότητες.

 

 

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Δημήτριος Σπανός

Περιφερειακός σύμβουλος Ιονίων Νήσων

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.