Κοινωνία

Πρόσληψη εφτά (7) ανέργων στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης με το Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, σε φορείς του δημόσιου τομέα

78views

Πρόσληψη εφτά (7) ανέργων στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης με το Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, σε φορείς του δημόσιου τομέα

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ενέκρινε την πρόσληψη εφτά (7) ατόμων με το Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, σε φορείς του δημόσιου τομέα, για την οποία θα υποβάλει αίτηση συμμετοχής.

 

Οι άνεργοι δεν θα υποβάλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά θα υποδεικνύονται από την αρμόδια Υπηρεσία  (ΚΠΑ2) Αργοστολίου, στην οποία υπάγεται η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής από τους δικαιούχους.

 

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα ηλικίας από 55 έως 67 ετών, καθώς και άτομα άνω των 67 ετών και έως 74 ετών, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α.

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 ευρώ μηνιαία.

 

Οι θέσεις και οι ειδικότητες που θα προσληφθούν είναι: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (1), ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (1), ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (1), ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (1), ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (1), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (1), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (1).

 

⃰  Για  Περισσότερες πληροφορίες  στον κ. Παναγή Σταθάτο 2671360507 .

 

 

 

Ο ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

 

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.