ΚοινωνίαΠολιτική

Παράταση Προθεσμίας Αιτήσεων για χρήση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σάμης

237views

Για τις επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση Κοινόχρηστων Χώρων για το 2022 οι Αιτήσεις για Αδειοδότηση έχουν ΝΕΑ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 31 Μαΐου 2022.

Οι Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και Ηλεκτρονικά με όλα τα αρχεία

(έως 5 ΜΒ ή διαφορετικά με we transfer)

στο dimos@sami.gov.gr με Θέμα : “Αίτηση για Κοινόχρηστο Χώρο”

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν  χρήση κοινοχρήστων χώρων στον Δήμο Σάμης  για το έτος 2022 να υποβάλλουν στον Δήμο έως τις 31 Μαΐου 2022 την Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση αναφέροντας το είδος της χρήσης επισυνάπτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χορήγησης Άδειας για 1η ΦΟΡΑ

Α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (η παρούσα συμπληρωμένη)

Β. Δημοτική Ταμειακή Ενημερότητα (θα ανακτηθεί αυτόματα εφόσον ΔΕΝ υπάρχουν οφειλές)

Γ. Σχεδιάγραμμα μηχανικού (με πινακάκι με πλήρη στοιχεία του ΚΥΕ (Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος), θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, διαστάσεις του εξοπλισμού που σχεδιάζεται και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού) το οποίο θα περιλαμβάνει αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης. Επίσης θα εμφαίνεται, εάν υπάρχει, όδευση τυφλών, υπάρχοντα δέντρα στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία  αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά πρόσθετο του αναλογούντος χώρου, θα αποτυπώνεται με αναφορά επί του σχεδίου, ότι πρόκειται για επέκταση του αναλογούντος χώρου. {εις διπλούν και 1 αποτύπωση σε Α4)

Δ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίηση λειτουργίας. (Συνηγορία ΥΠΠΟ ή ΥΠΕΚΑ, όπου απαιτείται).

Ε. Εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν πρόσφατο καταστατικό της εταιρείας σε ισχύ.

ΣΤ. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Η. Εάν ο ενδιαφερόμενος αιτείται την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν παρακείμενου καταστήματος ή κατοικίας, τότε θα κατατίθεται και βεβαίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με την συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα αυτά.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για Ανανέωση Άδειας (Υπό την Προϋπόθεση ότι ΔΕΝ υπάρχει καμία αλλαγή από την Αρχική Άδεια πχ περισσότερα τετραγωνικά κοκ)

Α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (η παρούσα συμπληρωμένη)

Β. Δημοτική Ταμειακή Ενημερότητα (θα ανακτηθεί αυτόματα εφόσον ΔΕΝ υπάρχουν οφειλές)

Γ. Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Επισημαίνεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση προηγούμενων οφειλών βάσει του ν. 4764/2020 όπως ισχύει με καταληκτική ημερομηνία έως 28-2-2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31-05-2022 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σάμης ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos@sami.gov.gr

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.