ΚοινωνίαΠολιτική

Ενημέρωση για τους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022

181views

Ενημέρωση για τους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022

 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους επιτυχόντες ωφελούμενους του κοινωφελούς προγράμματος ΟΑΕΔ πρόσκλησης 2/2022, που θα προσληφθούν στον Δήμο Ληξουρίου, τα κάτωθι:

Μετά την αποστολή συστατικού σημειώματος από τον ΟΑΕΔ οι ωφελούμενοι πρέπει εντός πενθημέρου να επικοινωνήσουν με το Δήμο Ληξουρίου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, (αρμόδια υπάλληλος: Κατσιβέλη Αφροδίτη, τηλ. 2671360962) ώστε να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν.

Η αποστολή του συστατικού σημειώματος καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ληξουρίου είτε με ηλεκτρονική σάρωση στο email: dimoslixouriou@gmail.com

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και οι τίτλοι σπουδών περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 και στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. Συνεπώς οι ωφελούμενοι πρέπει να συγκεντρώσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν με ηλεκτρονική σάρωση στo email: dimoslixouriou@gmail.com

Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του ωφελούμενου. Προς δική σας διευκόλυνση παραθέτουμε έντυπο με τα απαραίτητα δικαιολογητικάυπόδειγμα αίτησης, καθώς και υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, που πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν από τους ωφελούμενους ώστε να αποσταλούν ηλεκτρονικά σαρωμένα στο email: dimoslixouriou@gmail.com

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι να σας έχει αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ το συστατικό σημείωμα. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια από την υπηρεσία μας. Συνεπώς όλα τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται συνοδευόμενα από το συστατικό σημείωμα

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.