Κοινωνία

Ανανέωση διπλωμάτων οδήγησης σε συνταξιούχους

139views

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

            ‘’ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ’’

 

O Πρόεδρος  τού  Συλλόγου  Ναυτικών Κεφαλονιάς , Παγουλάτος  Άναστάσιος, εκπροσωπώντας κατά  κάποιον  όλους  τούς  ηλικιωμένους  Ναυτικούς και γενικά όλους τούς ηλικιωμένους, πού  χρήζουν ανανέωσης, λόγω γηρατειών, τής άδειας  οδήγησης, θέλει να ευχαριστήσει την ‘Ελληνική  Πολιτεία, διότι μετά άπό επτά  μήνες  και  τέσσερις ήμέρες, κατάφερε να του ανανεώσει  την  άδεια.

Άγαπητοί  συμπολίτες, σέ αύτό  το διάστημα ή Έλληνική  πολιτεία, σού  στερεί το δικαίωμα να ταξιδέψεις  στο  έξωτερικό, ή να νοικιάσεις αύτοκίνητο. Γίνεσαι όμηρος  τούΤέρατος  τής απύθμενης Έλληνικής  γραφειοκρατίας και  κανενός δεν ίδρώνει το αύτί.

Θέλω  λοιπόν  να <<εύχαριστήσω>> όλους όσους  έμπλέκονται  στην ύπηρεσία ανανέωσης  διπλωμάτων  και  έντός  τής  Κεφαλονιάς ,άλλά  και  τίς  ύπηρεσίες έκτός Νομού. Όταν για  την  έκδοση  Διαβατηρίου, {σπουδαιότατου έγγραφου}, χρειάζεσαι 5  Ήμέρες  και  για  την  άνανέωση  ‘αδειας όδήγησης έπτά  μήνες και  τέσσαρις ήμέρες.

Δεν πάν´ λένε ότι θα  σκοτώσουν τον δράκο τής γραφειοκρατίας, σάν άλλοι Άη Γιώργηδες, οί έκάστοτε  κυβερνώντες , μάς λένε ότι ανήκουμε στον πυρήνα της Εύρώπης,  μάς ύπόσχονται ήλεκτρονική διακυβέρνηση, μάταια, όλα  μάταια.

Θέλω  λοιπόν να ευχαριστήσω πρώτα άπ΄ όλους τον Κύριο Πρωθυπουργό, έστω κι΄αν δεν φταίει. Γιατί σαν τον καπετάνιος  έχει ευθύνη για  ότι γίνεται  από  κοράκι σε κοράκι και άπ΄ το ποδόσταμο  `ως την  γαλέτα, σ΄ ένα πλοίο.

Τον  υπουργό, τούς  αρμόδιους υφυπουργούς, τούς γενικούς γραμματείς  και το σύνολο των  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  υπαλλήλων οι οποίοι αόκνως εργάζονται για την εξυπηρέτηση των  ραγιάδων  Έλλήνων.

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.