ΚοινωνίαΠολιτική

Ψήφισμα για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

201views

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 26ηςΤακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 05Οκτωβρίου 2022.

Αριθμός Απόφασης: 195/22

«Ψήφισμα για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι .»

Στο Αργοστόλι, σήμερα05 Οκτωβρίου 2022ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 18:00 συνήλθε σεΤακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργοστολίου, στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου)σύμφωνα με την αριθ. πρωτ:17280 30/09/2022έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που έχει εκλεγεί με τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 και η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το αριθμ. 74 του Ν. 4555/2018 ,την παρ 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019 , όπως τροποποιήθηκε με τοάρθρο 78 του Ν. 4954/2022.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών, ευρέθησαν παρόντα είκοσι δύο (22) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ( 22) ΑΠΟΝΤΕΣ: (05)

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΩΝ

ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ απών στην 195/22 απόφαση

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΠΩΝ

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΩΝ

ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΩΝ

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΩΝ

ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΙΚ. απών στην 195/22 απόφαση

ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΡΩΪΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος, ο Διευθυντής της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας Δημήτρης Δημουλιός , η Προϊσταμένη του Τμήματος Βοήθεια στο Σπίτι Νατάσσα Βασιλείου , η εκπρόσωπος του προγράμματος ο Πρόεδρος του συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Παναγής Βλάχος και Γενικός Γραμματέας Γεράσιμος Καραντινός .

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρόνικος-Νικόλας Βαλλιανάτος δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Τσιλιμιδό ο οποίος εισηγείταιΕκτός Ημερήσιας Διάταξης το θέμα που αφορά « Ψήφισμα για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι .»που αναλυτικά αναφέρει τα παρακάτω:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4Κ/2020.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» εντάχθηκε ως δομή στον Δήμο μας, βάσει του αρ.91 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄). Μέχρι πρόσφατα ήταν ενσωματωμένο στον Ο.Κ.Α.Π (Ν.Π.Δ.Δ του δήμου Κεφαλλονιάς) και πρωτύτερα στην ΔΕΠΟΚΑ και μετέπειτα ΔΗΚΕΠ, στην ΔΕΚΑΑ και στην Πολιτιστική επιχείρηση Λειβαθούς , αρχόμενης της λειτουργίας τους από το 2003.

Στο δήμο Αργοστολίου, σήμερα, λειτουργούν τρία παραρτήματα: Αργοστολίου, Λειβαθούς και Ελειού-Πρόννων όπου εργάζονται 9 εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και 3 εργαζόμενοι αορίστου χρόνου.

Το σημαντικόκατο έργο που προσφέρουν οι εργαζόμενοι αυτοί αδιάλειπτα και απρόσκοπτα αυτά τα είκοσι σχεδόν χρόνια στους ηλικιωμένους και τα ΑΜΕΑ είναι ευρέως γνωστό και δεν δέχεται αμφισβήτηση. Εξυπηρετούν μοναχικά άτομα, που διαβιούν στα απομονωμένα χωριά του νομού, χωρίς φαρμακεία ,χωρίς αγροτικούς γιατρούς , χωρίς συχνή συγκοινωνία, τους παραδίδουν τα φάρμακα τους , είδη πρώτης ανάγκης , φαγητό, φροντίζουν την ατομική τους υγιεινή , την οικιακή τους καθαριότητα , διαμεσολαβούν σε υπηρεσίες και είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα από τον οποιονδήποτε τα προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία και στους δημότες της πιο απομακρυσμένης κοινότητας .

Η συνδρομή τους στην οικονομική κρίση και στις επιπτώσεις της αλλά και η εργασία τους χωρίς να λαμβάνουν μισθό κατά τις μεταβατικές περιόδους των εκάστοτε χρηματοδοτήσεων δεν τους σταμάτησε ποτέ από το λειτούργημα τους.

Όταν με την πανδημία ,για τους ηλικιωμένους γονείς ήταν απαγορευτικό να βγουν από τα σπίτια ή να δεχτουν τη βοήθεια των παιδιών τους , ήταν οι εργαζόμενοι του βοηθεια στο σπίτι που τους πήγαν φαγητό , τα φάρμακα ή τους έκαναν το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού , βρισκόμενοι στην πρώτη γραμμή .

Το 2018 δόθηκε η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργήσουν θέσεις στους ΟΕΥ τόσες όσοι και οι εργαζόμενοι στα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι , και με μόνη λύση την έκδοση προκήρυξης με ειδική μοριοδότηση , να ενταχθούν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις θέσεις ως μόνιμο πλέον προσωπικό.

Η προκήρυξη εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 και τον Σεπτέμβρη του 2022 μετά και την ανακοίνωση και των τελευταίων οριστικών πινάκων διορισθέντων , το Συμβούλιο Της Επικρατείας με την υπ.αριθμ 1548/2022 Απόφαση του Γ΄ Τμήματος ακυρώνει εν μέρη την προκήρυξη  κατά το μέρος που προβλέπει ότι η “ειδική εμπειρία”… λαμβάνεται υπόψη και για τις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο κατάταξης» .

Με άλλα λόγια, η προϋπηρεσία που ήταν το κύριο κριτήριο υποχωρεί σε ποσόστωση στις προσλήψεις καθώς θα περιοριστεί μόνο για συγκεκριμένες θέσεις. Οι υπόλοιπες θα δίδονται με κοινωνικά κριτήρια και μόνο, ενώ μέχρι σήμερα και σε αυτές υπήρχε έξτρα μοριοδότηση από την «ειδική εμπειρία».

Μετά την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ήδη εργαζομένων στο πρόγραμμα έως και 20 συναπτά έτη που θα μείνουν εκτός να ανέλθει περίπου στους 1.100.

 Αποφασίζουμε

  • την ανάγκη για την αδιάλειπτη συνέχιση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι, αναγνωρίζοντας ότι οι υπάλληλοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

  • την άμεση νομοθετική ρύθμιση για για εξασφάλιση της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων στα προγράμματα με την μετατροπή των συμβάσεών τους απο ορισμένου σε αορίστου χρόνου

  • το ψήφισμα να σταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών και στην ΚΕΔΕ.

}

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις , τοποθετήσεις & επισημάνσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο επικεφαλής της παράταξης Λαική Συσπείρωση Δημοτικός Σύμβουλος δηλώνει ότιτο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» από την αρχή της λειτουργίας του ως σήμερα ήταν ένας «δρόμος μετ’ εμποδίων», που παρά τη σπουδαιότητά του και την αυταπάρνηση των εργαζομένων του, δεν «έτυχε της δέουσας προσοχής» από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά ως σήμερα. Υπάλληλοι μόνιμα σε ομηρία, να περιμένουν το Πρόγραμμα να «ξανατρέξει», απλήρωτοι πολλές φορές και με μισθό-λάστιχο ανάλογα με τις «αντοχές» των Δήμων και βέβαια πάντα με ελλειπές προσωπικό που δεν μπορούσε να καλύψει τις υπάρχουσες και όλο διευρυνόμενες ανάγκες. Με την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ πετιούνται στο δρόμο εργαζόμενοι που δούλευαν χρόνια, λόγω «χαμηλής μοριοδότησης» ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείται ο κοινωνικός αυτοματισμός στρέφοντας τους άνεργους που ψάχνουν για μια δουλειά εναντίον αυτών που τόσα χρόνια δούλευαν σ’ αυτό το αντικείμενο.

Οι αιτίες του προβλήματος δεν έχουν να κάνουν ούτε με την «αναλγησία» κάποιων Υπουργών ούτε με «γραφειοκρατικές αγκυλώσεις». Κι ούτε έχουν να κάνουν με τους σχεδιασμούς της εκάστοτε κυβέρνησης στο νευραλγικό κομμάτι της Πρόνοιας. Κι αυτός είναι ο λόγος που, πέρα από δυο λόγια συμπάθειας και συμπαράστασης από τις δημοτικές παρατάξεις που τοποθετήθηκαν, δεν ακούστηκε κουβέντα για το πώς αντιλαμβάνονται το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και γενικότερα την Πρόνοια.

Γιατί οι δρόμοι που ανοίγονται είναι δύο: Ή αντιλαμβάνεται το κράτος την Πρόνοια ως σημαντική κοινωνική ανάγκη για ένα μεγάλο κομμάτι του λαού και την χρηματοδοτεί επαρκώς από τον κρατικό προϋπολογισμό, με τις υλικοτεχνικές υποδομές και το προσωπικό που απαιτείται καλύπτοντας δωρεάν όσους έχουν ανάγκη ή την αντιλαμβάνεται ως μια κοινωνική δαπάνη-κόστος που πρέπει να περικοπεί και παραδίνοντας την στην επιχειρηματική κερδοφορία. Αυτό ακριβώς έκαναν όλες οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια, με το να «πετάνε» τις δομές Πρόνοιας σε ληξιπρόθεσμα προγράμματα της ΕΕ ή στους Δήμους κι αυτοί με τη σειρά τους λόγω κόστους- σε «εθελοντές», σε ΜΚΟ ή σε ιδιώτες.

Αυτό λοιπόν που πρέπει να διεκδικήσει ο λαός και να ακολουθήσει το δημοτικό Συμβούλιο αν θέλει πραγματικά να στηρίξει το Πρόγραμμα και τους εργαζόμενους είναι:

Να επαναπροσληφθεί – χωρίς όρους και προϋποθέσεις – το σύνολο των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» για να μην οδηγηθούν οι ήδη για πολλά χρόνια εργαζόμενοι στην ανεργία. Διορισμοί σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δομών.

Επαρκές μόνιμο προσωπικό, να μονιμοποιηθούν όλοι όσοι δούλευαν τόσα χρόνια στο Πρόγραμμα κι έχουν πολύτιμη εμπειρία.

Να γενικευτεί το Πρόγραμμα με νέες προσλήψεις και αναβαθμισμένη υλικοτεχνική υποδομή.

Να υπάρχει αποκλειστικά κρατική επαρκής χρηματοδότηση χωρίς την ανάμειξη ΜΚΟ και ιδωτών, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως και ΔΩΡΕΑΝ οι υπάρχουσες ανάγκες.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσιος Γασπαρινάτος στην τοποθέτησή του δηλώνει ότι «ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Όσον αφορά το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», όπου με απόφαση του ΣτΕ δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στη μοριοδότηση για τον διαγωνισμό πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός εργαζομένων να μένουν άνεργοι μετά από 20 ολόκληρα χρόνια εργασίας και προσφοράς, δηλώνω ότι είμαι στο πλευρό των εργαζομένων και στέκομαι αλληλέγγυος στα δίκαια αιτήματά τους σε όλα τα επίπεδα και στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουν για τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη.

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα είναι εκείνες που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν στην αποδιάρθρωση των κοινωνικών δομών που μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί, οδηγούν τους εργαζόμενους στην ανεργία και βέβαια λειτουργούν προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων.

Αυτές οι πολιτικές δεν μπορεί να είναι αποδεκτές ούτε από τους εργαζόμενους, ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο και από την κοινωνία στο σύνολό της.

Είναι απαραίτητο να υπάρξει επιτέλους θεσμική θωράκιση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», όπως επίσης η ύπαρξη και η απρόσκοπτη λειτουργία του σε όλο το Νησί.

Είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη θεωρώ, τόσο η σπουδαιότητα όσο και η αναγκαιότητα αυτού του προγράμματος, ειδικά στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι εργαζόμενοι στους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς συμπολίτες μας, είναι αναμφισβήτητα πολύτιμες.

Πρέπει να δοθεί λύση στο πρόβλημα της μοριοδότησης των εργαζόμενων στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» άμεσα.

Ολοκληρώνονται οι τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων και ακολουθεί ψηφοφορία.

Υπέρ της εισήγησης ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (18): Σ. Σαμούρης Γ. Τσιλιμιδός, Αν. Βαλλιανάτος, Μ. Μοσχονάς, Στ. Σπαθής ,Ασημ. Γαβριελάτου, Ν. Κουρκουμέλης, Κρ. Μιχαλάτου, Δ. Μινέτος , Σ. Ματιάτος , Αργυρ. Γαβριελάτος, Σ. Πεφάνης,Αλ. Παρίσης ,Αγ. Κωνσταντάκης ,Δ. Πολλάτος, Αλ. Παντελειός , Δ . Γασπαρινάτος, Δ. Τρωιάνος.

Την πρότασή τους ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (02)Ιω. Κουρούκλης , Στ. Γρηγορόπουλος .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις της

παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν

καθώς και τις διατάξεις Ν 4623/19 & 4635/19όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις

του Ν 4735/2020και την παρ 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019 .

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος :

Με αφορμή την ακύρωση της προκήρυξη 4Κ/2020 συνήλθε την Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου και αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» εντάχθηκε ως δομή στον Δήμο μας, βάσει του αρ.91 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄). Μέχρι πρόσφατα ήταν ενσωματωμένο στον Ο.Κ.Α.Π (Ν.Π.Δ.Δ του δήμου Κεφαλλονιάς) και πρωτύτερα στην ΔΕΠΟΚΑ και μετέπειτα ΔΗΚΕΠ, στην ΔΕΚΑΑ και στην Πολιτιστική επιχείρηση Λειβαθούς , αρχόμενης της λειτουργίας τους από το 2003.

Στο Δήμο Αργοστολίου, σήμερα, λειτουργούν τρία παραρτήματα: Αργοστολίου, Λειβαθούς και Ελειού-Πρόννων όπου εργάζονται 9 εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και 3 εργαζόμενοι αορίστου χρόνου.

Το σημαντικότατο έργο που προσφέρουν οι εργαζόμενοι αυτοί αδιάλειπτα και απρόσκοπτα αυτά τα είκοσι σχεδόν χρόνια στους ηλικιωμένους και τα ΑΜΕΑ είναι ευρέως γνωστό και δεν δέχεται αμφισβήτηση. Εξυπηρετούν μοναχικά άτομα, που διαβιούν στα απομονωμένα χωριά του νομού, χωρίς φαρμακεία ,χωρίς αγροτικούς γιατρούς , χωρίς συχνή συγκοινωνία, τους παραδίδουν τα φάρμακα τους , είδη πρώτης ανάγκης , φαγητό, φροντίζουν την ατομική τους υγιεινή , την οικιακή τους καθαριότητα , διαμεσολαβούν σε υπηρεσίες και είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα από τον οποιονδήποτε τα προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία και στους δημότες της πιο απομακρυσμένης κοινότητας .

Η συνδρομή τους στην οικονομική κρίση και στις επιπτώσεις της αλλά και η εργασία τους χωρίς να λαμβάνουν μισθό κατά τις μεταβατικές περιόδους των εκάστοτε χρηματοδοτήσεων δεν τους σταμάτησε ποτέ από το λειτούργημα τους.

Όταν με την πανδημία ,για τους ηλικιωμένους γονείς ήταν απαγορευτικό να βγουν από τα σπίτια ή να δεχτούν τη βοήθεια των παιδιών τους , ήταν οι εργαζόμενοι του βοήθεια στο σπίτι που τους πήγαν φαγητό , τα φάρμακα ή τους έκαναν το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού , βρισκόμενοι στην πρώτη γραμμή .

Το 2018 δόθηκε η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργήσουν θέσεις στους ΟΕΥ τόσες όσοι και οι εργαζόμενοι στα προγραμματα βοήθεια στο σπίτι , και με μόνη λύση την έκδοση προκήρυξης με ειδική μοριοδότηση , να ενταχθούν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις θέσεις ως μόνιμο πλέον προσωπικό.

Η προκήρυξη εκδόθηκε τον Μάιο του 2020 και τον Σεπτέμβρη του 2022 μετά και την ανακοίνωση και των τελευταίων οριστικών πινάκων διορισθέντων , το Συμβούλιο Της Επικρατείας με την υπ. αριθμ 1548/2022 Απόφαση του Γ΄ Τμήματος ακυρώνει εν μέρη την προκήρυξη κατά το μέρος που προβλέπει ότι η “ειδική εμπειρία”… λαμβάνεται υπόψη και για τις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο κατάταξης» .

Με άλλα λόγια, η προϋπηρεσία που ήταν το κύριο κριτήριο υποχωρεί σε ποσόστωση στις προσλήψεις καθώς θα περιοριστεί μόνο για συγκεκριμένες θέσεις. Οι υπόλοιπες θα δίδονται με κοινωνικά κριτήρια και μόνο, ενώ μέχρι σήμερα και σε αυτές υπήρχε έξτρα μοριοδότηση από την «ειδική εμπειρία».

Μετά την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ήδη εργαζομένων στο πρόγραμμα έως και 20 συναπτά έτη που θα μείνουν εκτός να ανέλθει περίπου στους 1.100.

Αποφασίζουμε

την ανάγκη για την αδιάλειπτη συνέχιση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι, αναγνωρίζοντας ότι οι υπάλληλοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την εξασφάλιση της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων στα προγράμματα με την μετατροπή των συμβάσεών τους απο ορισμένου σε αορίστου χρόνου

το ψήφισμα να σταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών και στην ΚΕΔΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 195/22

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πιστό αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.