Πολιτική

Σωτήρης Κουρής: Μία παράξενη και αποκρουστέα συναλλαγή ή ανικανότητα των “αρχόντων” της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας

183views
ΜΙΑ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΕΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ή Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ «ΑΡΧΟΝΤΩΝ» της ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ !
Τελικά τα χρήματα που έδωσε η κυβέρνηση στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ( ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) για να επουλώσει τις πληγές από τον ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟ μεταβιβάζονται στους Δήμους γιατί η Περιφερειακη Αρχή δεν κατάφερε 2,5 χρόνια τώρα να κάνει ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΓΟ .
Και αναφύονται μερικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν .
Γιατί η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ στην Κεφαλονιά δεν μπορεί να απορροφήσει τα λεφτά που έχει στο Ταμείο της για τον ΙΑΝΟ ( 2,5 χρόνια τώρα ) και τα δίνει στους Δήμους ;
Πως μπορεί ο Δήμος Αργοστολιου να απορροφήσει τα λεφτά του ΙΑΝΟΥ που έχει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ για την Κεφαλονιά και όχι η ίδια η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ;
Γιατί η εισήγηση της ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ προς το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ δεν υπογράφεται από την Διεύθυνση τεχνικών Έργων της ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ αλλά από τον Αντιπεριφερειάρχη ;
Υπάρχει η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ότι αδυνατεί να πραγματοποιήσει τα εργα του ΙΑΝΟΥ ;
Εάν η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ στην Κεφαλονιά δώσει τα λεφτά του ΙΑΝΟΥ στους Δήμους , τότε γιατί έχει καταθέσει μελέτες 1,5 κσι 2 εκατομμυρίων , σύνολο 8 εκ , για την επούλωση των πληγών του ΙΑΝΟΥ . Τι θα εξυπηρετήσουν αυτές οι ακριβές μελέτες παρά τα συμφέροντα μερικών ; Θα χρηματοδοτήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση την ανίκανη Περιφερειακη Αρχή για τις μελέτες αυτές ;
Τα χρήματα αυτά ο Δήμος θα τα δώσει για επούλωση των πληγών του ΙΑΝΟΥ ή θα τα δώσει για προεκλογικούς σκοπούς .
Όλες οι απαντήσεις στην προγραμματική σύμβαση που ακολουθεί :
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Ι.Ν.-Π.Ε.Κεφαλληνίας & Δήμου Αργοστολίου  :
      για το έργο :
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ΗΣ& 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)»
υποέργα
1. «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολιού, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»
2. «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολιού, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»
                  Π/Υ 4.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένων της εκτιμώμενη δαπάνης
                      αναθεώρησης, των απρόβλεπτων και απολογιστικών δαπανών, καθώς και
                      Φ.Π.Α. που αναλογεί.
                                                             Ιστορικό  
Ο μεσογειακός κυκλώνας ΙΑΝΟΣ που με σφοδρότητα έπληξε τις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2020 το νησί της Κεφαλονιάς, με έντονες βροχές – καταιγίδες και ισχυρότατους ανέμους εντάσεως που κατά τόπους ξεπερνούσαν τα 10bf, προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε όλες τις περιοχές του Δήμου Αργοστολίου. Οι ζημιές που προκλήθηκαν, τεράστιες σε έκταση ήταν πρωτόγνωρες για τον τόπο και για το λόγο αυτό η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι σημαντικότερες ζημιές παρουσιάστηκαν στο επαρχιακό και δημοτικό Οδικό Δίκτυο, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους των οικισμών του Δήμου Αργοστολίου. Τα κυριότερα προβλήματα αφορούν:
1) Στο οδικό δίκτυο
– Κατάκλιση του καταστρώματος κυκλοφορίας των οδών, των τάφρων και των οχετών, καθώς και των κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, κλπ) με φερτά υλικά, λασπορροές, χαλικορροές και βραχώδη τεμάχια.
– Καθιζήσεις τμήματος οδών λόγω κατολίσθησης στο κατάντη πρανές (επιχώματα).
– Έντονη ρηγμάτωση ή και μερική καταστροφή τμημάτων ασφαλτοστρωμένων ή τσιμεντοστρωμένων οδοστρωμάτων.
– Καταρρεύσεις μαντρότοιχων επί των οδών.
– Υποχωρήσεις παλαιών τοιχίων αντιστήριξης από λιθοδομή.
– Υποχωρήσεις τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα.
– Κατολισθήσεις των ανάντη πρανών.
– Καταπτώσεις πολλών δένδρων (κυρίως μεγάλων πεύκων) και κλαδιών που προξένησαν και βλάβες στο δημοτικό φωτισμό, στο δίκτυο της ΔΕΗ και στις περιουσίες των πολιτών.
2) Στις Δημοτικές Κτιριακές & Λοιπές Υποδομές (Σχολικά Κτίρια και Δημοτικά Καταστήματα, Αθλητικά Συγκροτήματα, Κοιμητήρια και λοιπές κατασκευές)
– Κατάκλιση φερτών υλικών στους περιβάλλοντες χώρου και πτώσεις δένδρων & κλαδιών.
– Αποξήλωση σε παράθυρα, πόρτες, στέγες και βλάβες στις Η/Μ εγκαταστάσεις.
3) Στις κατοικίες και περιουσίες πολιτών (στέγες, στέγαστρα, περιφράξεις, μαντρότοιχοι, πτώσεις δέντρων, κατάκλιση οικιών με φερτά υλικά, κλπ).
4) Στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον του Δήμου (άλση, αλσύλλια, δασικές περιοχές, ρέματα, ακτές, κλπ):
– Κατάκλιση φερτών υλικών, κλαδιών και δένδρων, καταστροφή αναχωμάτων, στα ρέματα.
– Πτώσεις δένδρων & κλαδιών στα άλση, λαλσύλλια και κατάκλιση με φερτά υλικά.
– Κατάκλιση με φερτά υλικά και λοιπά προϊόντα στις παραλίες.
  Η παρούσα προγραμματική αφορά την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών τόσο του επαρχιακού όσο και του δημοτικού οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αργοστολίου και τη διάνοιξη νέων οδών για αντιπλημμυρική προστασία στην Κοινότητα Αργοστολίου πλησίον του ορίου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης. Συγκεκριμένα αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων οδών μέσω εργασιών ανακατασκευής των οδοστρωμάτων τους που υπέστησαν φθορές από το φαινόμενο του «Ιανού», με σκοπό τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας οχημάτων και πεζών. Επίσης, θα κατασκευαστούν τεχνικά έργα όπου απαιτείται.
  Κατόπιν αυτού, η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς & Ιθάκης προχωρά στη χρηματοδότηση των υποέργων:
3. «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολιού, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 17ης και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»
4. «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολιού, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 17ης και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»
που εντάσσονται στο έργο με τίτλο:
«Επείγουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων καταστροφών (πλημμύρες – λασποροές – ροές φερτών υλικών – κατολισθήσεις – βροχοπτώσεις – κατάρρευση δρόμων και γεφυρών) που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 17ης& 18ης Σεπτεμβρίου 2020 στο επαρχιακό η/και βασικό δημοτικό οδικό δίκτυο των περιφερειακών ενοτήτων Κεφαλληνιάς και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (μελέτες – κατασκευές)»,
συνάπτοντας προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Αργοστολίου ως φορέα κατασκευής, με χρηματοδότηση από τους πόρους της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης (ΣΑΕΠ 822/ Α.Π. 44335/14-04-2021/ΑΔΑ:ΨΠ1Θ46ΜΤΛΡ-9ΣΒ), προϋπολογισμού 4.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένων της εκτιμώμενη δαπάνης αναθεώρησης, των απρόβλεπτων και απολογιστικών δαπανών, καθώς και Φ.Π.Α. που αναλογεί.
Περιγραφή Έργου
  Σκοπός των έργων είναι η συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων επαρχιακών κυρίως οδών του Δήμου Αργοστολίου, του δημοτικού οδικού δικτύου της κοινότητας Σκάλας και μέρους του δημοτικού οδικού δικτύου της κοινότητας Αργοστολίου που παρουσιάζει σημαντικές φθορές, μέσω εργασιών ανακατασκευής των οδοστρωμάτων τους, με σκοπό τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας οχημάτων και πεζών. Η αποκατάσταση όπου είναι απαραίτητο των πληγέντων δικτύων ΟΚΩ και η κατασκευή τεχνικών έργων όπου απαιτείται.
  Η συνολική επιφάνεια των οδών που προβλέπεται να ασφαλτοστρωθούν εκ νέου ανέρχεται σε 93.770,00 m2, και στην παρούσα κατάσταση παρουσιάζουν σοβαρές φθορές στο οδόστρωμα από τις πλημμύρες καθώς επίσης και φθορές από τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις κατασκευής ή επισκευής δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), όπως ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνία, οπτικές ίνες. Η συνολική επιφάνεια των χωμάτινων οδών που προβλέπεται να τσιμεντοστρωθούν ανέρχεται σε 3.080,00 m2
  Όσον αφορά τις ανώνυμες οδούς στα όρια του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αργοστολίου, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες πτώσεις μεγάλων δέντρων στο βορειοδυτικό μέρος της πόλης λκοντά στο περιαστικό αλσύλλιο (πευκοδάσος) του Αγ. Αθανασίου. Δεδομένου του ότι στο όριο αυτό της πόλης δεν υπάρχει περιμετρικός δρόμος για την Αντιπυρική και Αντιπλημμυρική Προστασία (πλην μικρού τμήματος περίπου 350 μέτρων της οδού Τσιγάντε) δεν είναι δυνατή η αποκομιδή αυτών των δέντρων με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες. Επίσης κατά την διάρκεια του κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ», καθώς και πολλές φορές που παρατηρούνται έντονες βροχοπτώσεις κατά τα τελευταία έτη, στην περιοχή αυτή του οικισμού, έχουν σημειωθεί αρκετές καταστροφές σε υπόγεια, ισόγεια, ακόμη και σε όροφο κατοικιών λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που δημιουργεί η λεκάνη απορροής του πευκοδάσους του Αγίου Αθανασίου προς την περιοχή αυτή του οικισμού.
  Σκοπός του εργασιών λοιπόν είναι η διάνοιξη των εννέα (9) δημοτικών οδών στις θέσεις που περιγράφονται, καθώς είναι μέρος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως του Αργοστολίου (ΦΕΚ 934Δ’/07-10-1986) που παραμένει ανεκτέλεστο μέχρι σήμερα δημιουργώντας αντιπυρικές και αντιπλημμυρικές ζώνες. Η διάνοιξη αυτών των οδών έχει συνολικό μήκος 1.097μ. και πλάτος 7μ.
  Τα προς υλοποίηση έργα έχουν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα δεδομένου ότι επιδιορθώνουν και καθιστούν λειτουργικό κι ασφαλές ένα μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου εντός των ορίων  του Δήμου Αργοστολίου κυρίως του επαρχιακού. Αν αναλογιστούμε ότι οι περιοχές παρεμβάσεις Αργοστόλι, Λειβαθώ και Σκάλα, είναι οι περιοχές που φιλοξενούν τον μεγαλύτερο όγκο τουριστών ολόκληρης της Κεφαλονιάς, είναι εγκαταστημένες οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές  μονάδες και πραγματοποιούνται μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, καθιστά το συγκεκριμένο έργο απαραίτητο για την αναπτυξιακή πορεία των περιοχών, του Δήμου κι ολόκληρου του νησιού.
  Επίσης όπως προαναφέρθηκε η διάνοιξη των νέων δημοτικών οδών στην πόλη του Αργοστολίου θα εξυπηρετεί όχι μόνο την κίνηση πεζών και οχημάτων, αλλά θα αποτελεί και δρόμο πυροπροστασίας, αφού οι οδοί αυτοί διέρχονται στις παρυφές του πευκοδάσους  στα όρια του οικισμού. Επιπλέον η διάνοιξη θα χρησιμεύσει και ως έργο Αντιπλημμυρικής Προστασίας.
Τρόπος εκτέλεσης του έργου
  Στην εκτέλεση των έργων:
1. «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολιού, που επλήγη από τη φυσική Καταστροφή της 17ης και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»
2. «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολιού, που επλήγη από τη φυσική Καταστροφή της 17ης και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»,
Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης και Φορέας Κατασκευής είναι o Δήμος Αργοστολίου (Δ/νση Τεχνικών Έργων).
  «Κύριος του Έργου» ή «Εργοδότης» είναι:
1) η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης, όσο αναφορά το έργο «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολιού, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 17ης και 18ης Σεπτεμβρίου 2020» και
2) ο Δήμος Αργοστολίου όσον αφορά το έργο « «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολιού, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 17ης και 18ης Σεπτεμβρίου 2020».
  Οι διαδικασίες των αναθέσεων  θα γίνουν από το Δήμο Αργοστολίου και η υλοποίηση των έργων  θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα.
  «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου.
  «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου και κατά περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο.
  Επιβλέποντες για τη σύνταξη των μελετών και εκτέλεση των έργων της Π.Σ. ορίζονται Μηχανικοί (απόφοιτοι Α.Ε.Ι.) ή (απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου, αντίστοιχα και το προσωπικό με το οποίο θα συμπράξει ο φορέας εκτέλεσης του έργου όπου απαιτείται.
  Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης (άρθρο 4, Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-1-2013 ) και ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 20497/112/10-3-2020 (ΑΔΑ : Ω3277ΛΕ-76Α) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
  Αρμόδιο όργανο επί των ενστάσεων των αναδόχων που ασκούνται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι ο αρμόδιος συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν γνώμης του τεχνικού συμβουλίου της οικείας Περιφέρειας και μετά την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ο Επόπτης Ο.Τ.Α.
 Έπειτα από τα ανωτέρω :
Εισηγούμαστε
Α) Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Ι.Ν.-Π.Ε.Κεφαλληνίας & Δήμου Αργοστολίου  :
      για το έργο :
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΛΑΣΠΟΡΟΕΣ – ΡΟΕΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ –ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 17ΗΣ& 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)»
υποέργα
1. «Αποκατάσταση Ζημιών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολιού, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»
2. «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αργοστολιού, που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 17ης Και 18ης Σεπτεμβρίου 2020»
Π/Υ 4.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένων της εκτιμώμενη δαπάνης αναθεώρησης, των απρόβλεπτων και απολογιστικών δαπανών, καθώς και Φ.Π.Α. που αναλογεί.
Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.
 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.