Πολιτική

Συνεδριάζει του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων την Πέμπτη 23 Μαρτίου στη Λευκάδα

248views

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Ε. Λευκάδας, οδός Α. Τζεβελέκη, Διοικητήριο, Λευκάδα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

 1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου “Αναπτυξιακής Ιονίων Νήσων-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ” (ΑΝΙΟΝ Α.Ε.).
  Εισηγητής: Γιάννης Τρεπεκλής, Αντιπρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ, Δημοτικός Σύμβουλος
  Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Πρόεδρος ΑΝΙΟΝ Α.Ε.,
  Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ
 2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου “Ενιαίου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης Α.Ε.
  Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ
 3. Πρόγραμμα ΠΕΔ-ΙΝ “WiFi Hot Spots Λευκάδας”
  Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ-ΙΝ
 4. Πλαίσιο συνεργασιών της ΠΕΔ-ΙΝ για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων
  Εισηγητής: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ


 1. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού και Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης – Παραλαβής.
  α) Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού της Α.Π.1108-12.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Έργου «CULTURALION» στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.

β) 1ο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.282-01.03.2022 Προγραμματικής Σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συντήρηση και Αναβάθμιση του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ».
γ) 3ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.363-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
δ) 3ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.364-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
ε) 3ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.365-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
στ) 1ο Πρακτικό Λύσης Σύμβασης και Αντικατάστασης Αναδόχου της Α.Π.362-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020.
Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων:
  α) CULTURALION – Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020»
  β) CITIZENS REGISTRY – Αξιοποίηση Εφαρμογής Μητρώου Πολιτών στους Δήμους των Ιονίων Νήσων
  γ) Σεισμολογικό Δίκτυο ΠΕΔ-ΙΝ
  δ)  MAGNET – Π.Ε.Π. Basilicata 2014-2020.
  ε) ArtEmis –awareness and resilience through European multi sensor system” – “ArtEmis – επίγνωση και ανθεκτικότητα μέσω ενός Ευρωπαϊκού συστήματος πολλαπλών αισθητήρων” στο Euratom Research and Training Programme (EURATOM) 2021-2022.
  Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  της ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.
  Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ
 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών.
  Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και

Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

 1. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

11. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

12. Λοιπά θέματα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Αλέξανδρος Παρίσης

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.