Πολιτική

Σήμερα Τρίτη 31 Οκτωβρίου συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Ληξουρίου

32views

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

(άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 5043/2023)

Καλείστε να προσέλθετε στην 24η δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης  στην αίθουσα Αθηνάς και Γερασίμου Τζουγανάτου (οδός Παπά Χαρ. Γραικούση)  σήμερα   31η  Οκτωβρίου  2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30  προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1)     Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ληξουρίου και ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. για την πράξη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2)     Έγκριση της 15ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2023 (αρ. 196/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3)         Έγκριση της 16ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2023 (αρ. 216/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4)     Έγκριση της 17ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. έτους 2023 (απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 

5)     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 

6)     Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ληξουρίου και Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) για την υλοποίηση του Ερευνητικού Έργου με τίτλο: «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών  και πρόληψη σεισμικών καταστροφών» (Δράση / παρέμβαση 1.1.1.1 Ο.Χ.Ε., Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, έρευνας και καινοτομίας για την δημιουργία πόλων έλξης).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

7)     Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ληξουρίου και Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) για την υλοποίηση του Ερευνητικού Έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη δικτύων γνώσης αντιμετώπισης κινδύνων σεισμικών καταστροφών» (Δράση / παρέμβαση 1.1.1.2 Ο.Χ.Ε., Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, έρευνας και καινοτομίας για την δημιουργία πόλων έλξης).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

8)     Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ληξουρίου και Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) για την υλοποίηση του Ερευνητικού Έργου με τίτλο: «Δράσεις ενημέρωσης του προσωπικού των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και των πολιτών» (Δράση / παρέμβαση 3.2.1.2 Ο.Χ.Ε., Αναβάθμιση δομών και υποδομών για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η παρούσα πρόσκληση επαναλαμβάνεται για τρίτη συνεχόμενη φορά ύστερα από ματαίωση της 22ης και 23ης συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας και η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου.

Η παρούσα συνεδρίαση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου που ορίζει ότι: «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω».

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ

 

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.