Κοινωνία

Μετακομίζει το Ειδικό σχολείο Περατάτων

188views

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.

Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.

Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998.

Την ανάγκη μετακόμισης του Ειδικού Νηπιαγωγείου.

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας του Ειδικού Νηπιαγωγείου Περατάτων την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, λόγω μετακόμισης.

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.