Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Ληξουρίου Τετάρτη 23 και Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 36η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020

(Α΄76) την 28η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30  προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα:

1.   «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ.έτους 2021(αρ.207/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2.   «Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Ληξουρίου οικ.έτους 2021 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(Ο.Π.Δ.) Δήμου Ληξουρίου οικ.έτους 2021(αρ.208/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 35η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020

(Α΄76) την 23η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30  προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα:

1.   «Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ληξουρίου και της ΕΔΑΚΙ Α.Ε. Ο.Τ.Α. για το έτος 2021»

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

2.   «Έγκριση 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ.έτους 2020(αρ.211/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3.   «Καθορισμός τελών των κοιμητηρίων Δήμου Ληξουρίου έτους 2021».

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4.   «Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2021(ανταποδοτικά τέλη).(αρ.193/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)».

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

5.   «Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2021(αρ.194/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)».

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

6.   «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών Δήμου Ληξουρίου για το έτος 2021(άρθρο 221, παρ.11β του Ν.4412/2016).

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

7.   «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου για το έτος 2021(άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016)»

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

8.   «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου Ληξουρίου για το έτος 2021(άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016)».

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

9.   «Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου»

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

10.   «Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.(αρ.365/2020 απόφαση Δ.Σ ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ)»

Εισηγητής : κ.Δήμαρχος

 

 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις