Η ποιότητα του μέλλοντος καθορίζεται από την ωριμότητα των αποφάσεων του παρόντος

Η ποιότητα του μέλλοντος καθορίζεται από την ωριμότητα των αποφάσεων του παρόντος.

Στην 22η Έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε διεξοδικά και το ζήτημα της ανέγερσης τουριστικής μονάδας, εντός των ορίων του οικοπέδου της παλαιάς μονάδας “Club Mediterranee”. Αναφορικά με το επίμαχο ζήτημα της εισφοράς σε γη ή σε χρήμα από την πλευρά της επενδύτριας εταιρίας, προκειμένου να κάνει χρήση του δικαιώματος υπέρβασης των ορίων δόμησης, ο επικεφαλής της «Επτανησιακής Πρωτοβουλίας», κος Αλέξανδρος Αλεξάκης, επεσήμανε την περιβαλλοντική διάσταση του θέματος, ενώ επιπροσθέτως αναφέρθηκε στην σημασία της μελλοντικής παρακαταθήκης, που απορρέει από την υπερψήφιση της εισφοράς σε γή.

Η τοποθέτηση του κου Αλεξάκη παρατίθεται ως ακολούθως:

“Η λειτουργία της τουριστικής μονάδας Club Mediterranee, σήμανε ουσιαστικά την απαρχή του τουρισμού στην Κέρκυρα και το γεγονός αυτό, συμβολικά και μόνο έχει μεγίστη σημασία. Η ευρύτερη περιοχή της Δασιάς γνώρισε έκτοτε σημαντική τουριστική ανάπτυξη, κατά τρόπο που δεν χαρακτηρίζεται ιδανικός, καθώς είναι εμφανής η ανυπαρξία πολεοδομικού σχεδίου και ρυμοτομίας, σε ένα οικιστικό και φυσικό περιβάλλον το οποίο ομολογουμένως έχει επιβαρυνθεί πολύ.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης της υπό ανέγερσης τουριστικής μονάδας, εντός των ορίων του οικοπέδου εκτάσεως 245 στρεμμάτων, ορθώς σκεπτόμενη, με καθαρά οικονομοτεχνικά κριτήρια, κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχει ο νόμος, περί εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, προκειμένου να κάνει υπέρβαση του ανώτατου συντελεστή δόμησης. Και θα σταθώ για λίγο στο γεγονός πως το τελευταίο διάστημα η Κέρκυρα έχει γίνει πόλος έλξης για δυνατούς επενδυτές, πράγμα το οποίο από μόνο του χρήζει διεξοδικής συζήτησης, όταν μάλιστα τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο στο νησί, ήταν από περιορισμένες έως ανύπαρκτες.

Αυτό ίσως σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον τουρισμό στην Κέρκυρα, όπου μεγάλου μεγέθους σύγχρονες υποδομές, θα παρέχουν θέσεις εργασίας και θα συμβάλλουν με την ποιότητα των υπηρεσιών τους στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μέσα από ένα σύγχρονο αναπτυξιακό πρίσμα. Η Κέρκυρα ζει από τον τουρισμό, είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να δίνουμε γη και ύδωρ, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτού του τόπου που μας θρέφει. Ας μην ξεχνάμε ότι με δική μας υπαιτιότητα και επί πολλές δεκαετίες, έχουμε πληγώσει, καταστρέψει και εγκαταλείψει το νησί στην τύχη του.

Η κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία και ενσυναίσθηση δεν έχουν χρώμα και κομματική χροιά. Η απόφαση που θα λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να βασιστεί κυρίως στο αποτέλεσμα που θα έχει η απόφαση αυτή στο μέλλον. Η αμιγώς τεχνική ανάλυση του θέματος, θεωρώ πως δεν καλύπτει όλες τις παραμέτρους που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Πρόκειται για ζήτημα κοινωνικό, με σαφείς ανθρωπιστικές προεκτάσεις. Επομένως δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποδεχθούμε οποιαδήποτε διάθεση κομματικής διάστασης για ένα τόσο σοβαρό θέμα, του οποίου μάλιστα τα αποτελέσματα θα φανούν στο μέλλον. Ιδιαίτερα σοβαρή όμως παραμένει και η πολιτική διάσταση της απόφασης μας, καθώς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εν λόγω έκτασης, καθορίζει και τους χρήστες αυτής. Θα είναι τελικά οι ένοικοι της επένδυσης ή οι κάτοικοι και λοιποί επισκέπτες;

Εάν συνταχθούμε με την απόφαση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και προκρίνουμε την επιλογή των 2.5 εκατ., και επειδή όλοι γνωρίζουμε με ποιούς ρυθμούς λειτουργεί ο δημόσιος τομέας, δεν μπορεί να εκτιμήσει κανείς πώς και κυρίως πότε θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό να τηρήσει ο επενδυτής την δέσμευση του ως προς τα αντισταθμιστικά οφέλη, και από την άλλη ο Δήμος να μην έχει υλοποιήσει καμία παρέμβαση αναπτυξιακού χαρακτήρα στην περιοχή. Αυτό που θα περίμενα ως πολίτης πάνω από όλα, θα ήταν μια παρουσίαση από την πλευρά του Δήμου για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να αξιοποιήσουν το ποσό αυτό και κυρίως με ποιον χρονικό ορίζοντα. Αντί αυτού, ο Δήμος επέλεξε την βολική οδό του «στρίβειν δια της γνωμοδοτήσεως». Το δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε μια απόφαση καθαρά γνωμοδοτικού χαρακτήρα, στην συνέχεια σιωπά και δεν συνδράμει ούτε στο έργο του Περιφερειακού Συμβουλίου, του οποίου η απόφαση θα έχει καθοριστικό και μη αναστρέψιμο χαρακτήρα για την πορεία της επένδυσης.

Από την άλλη πλευρά, έχουμε τα 70 στρέμματα, για τα οποία απαγορεύεται η ανοικοδόμηση, προκειμένου να μην κορεστεί κι άλλο η περιοχή, αλλά μπορούν να υλοποιηθούν ήπιες παρεμβάσεις, όπως εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών, περιπατητικών διαδρόμων, πάρκα αναψυχής κλπ. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια και οφείλουμε να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, γνωρίζουμε ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η συγκεκριμένη έκταση να μην αξιοποιηθεί ποτέ και να μετατραπεί σε ζούγκλα. Ακόμη κι έτσι όμως θα συνεχίσει να υπάρχει για τις επόμενες γενιές και ακόμη και αν ποτέ δεν γίνει τίποτα, τουλάχιστον θα παραμένει ως ένας ακόμη πνεύμονας πρασίνου.

Θα περιμένουμε στις επόμενες ημέρες κάποια αντίδραση από τον Δήμο Κ.Κ και κυρίως την παρουσίαση Αναπτυξιακού Σχεδίου Δράσης για την περιοχή της Δασιάς, αξίας 2,5 εκ ευρώ με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα έρθει να ενισχύσει την απόφαση τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια απόφαση θεσμικής ανωριμότητας, που καταλήγει σε πολιτικές υπεκφυγές και αποποίηση ευθυνών. Και θα είναι ιδιαίτερα λυπηρό και σοβαρό ταυτόχρονα να γίνουμε σύντομα μάρτυρες φαινομένων προχειρότητας, όπως συνέβη με την υπόθεση της δωρεάς Χανδρή.

Η “Επτανησιακή Πρωτοβουλία” τάσσεται διαχρονικά υπέρ της υλοποίησης επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα και στην προκειμένη περίπτωση υπέρ και της υλοποίησης της εν λόγω επένδυσης από την εταιρεία «Corfu Gardens AK.TE. XE. / Sani-IKOS Resorts».

Η σημερινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν είναι δεσμευτική αλλά έχει την έννοια της καταγραφής των θέσεων των περιφερειακών παρατάξεων και των Περιφερειακών συμβούλων. Οφείλουμε να διαδραματίσουμε ενεργό και δυναμικό ρόλο και να είμαστε ουσιαστικά παρόντες στην νέα εποχή και στην νέα τάξη πραγμάτων, πάντα όμως με γνώμονα την περιβαλλοντική διάσταση οποιουδήποτε εγχειρήματος, ώστε να μην υποθηκεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενιών και έχουμε χρέος να παραδώσουμε στα παιδιά μας, την μαγιά της ιστορίας, της δημιουργίας και της επιβίωσης.

Ανάμεσα σε προτάσεις για αναβολή του θέματος και προτάσεις “για το καλό του τόπου”, από πολιτικούς φορείς οι οποίοι διαχρονικά στέκονται απέναντι σε κάθε μορφή επένδυσης, εμείς καταθέτουμε την δική μας πρόταση για να καταγραφεί η θέση μας επί του θέματος και η αντίθεση μας σε αυτές τις πρακτικές.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η “Επτανησιακή Πρωτοβουλία” τάσσεται υπέρ της εισφοράς σε γη, κατά τρόπο μη αποτρεπτικό για την υλοποίηση της επένδυσης και συγκεκριμένα της εκτάσεως των 70 στρεμμάτων, διότι πιστεύουμε πως ακόμη κι αν οι πιο δυσοίωνες εκτιμήσεις περί μη αξιοποίησης της έκτασης αυτής από την εκάστοτε δημοτική αρχή επιβεβαιωθούν, θα είναι ένα αντιστάθμισμα σημαντικό που δυνητικά μπορεί να αποκτήσει ωφέλιμο χαρακτήρα για το κοινό καλό. Θα παραμένει η δυνατότητα ήπιας αξιοποίησης και ανάδειξης μιας περιοχής ελεύθερης με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και περιβαλλοντική σημασία”.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας του εν λόγω θέματος, εντύπωση προκάλεσε η συμπεριφορά συγκεκριμένων στελεχών, οι οποίοι ξαφνικά χάθηκαν ή εξαϋλώθηκαν στον διαδικτυακό χωροχρόνο και απέφυγαν, όχι με ιδιαίτερα διακριτικό τρόπο, να λάβουν σαφή τοποθέτηση στις θέσεις της παράταξης μας. Η «Επτανησιακή Πρωτοβουλία» διατυπώνει θέσεις και απόψεις, με μοναδικό κριτήριο την ευημερία και την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας μας. Οποιαδήποτε διάθεση από συγκεκριμένες πλευρές, περί στρέβλωσης της πολιτικής μας φιλοσοφίας, μέσω υπεκφυγών και τακτικών που υποβαθμίζουν τον ρόλο και την υπόσταση μιας ολόκληρης παράταξης, δεν εκφράζουν την πορεία μας και υπενθυμίζουμε πως τέτοιου είδους μηνύματα, θα επιστρέφονται στον αποστολέα τους, διότι απλά δεν διαπερνούν την συνοχή της «Επτανησιακής Πρωτοβουλίας». Όσοι πιστεύουν πως τεχνηέντως θα εξακολουθήσουν να κρύβονται, προκειμένου να ικανοποιούν μόνο τις δικές τους φιλοδοξίες, τους ενημερώνουμε πως στο “κρυφτό”, όλοι στο τέλος αποκαλύπτονται.

Από το Γραφείο Τύπου

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις