Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece ”

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Κέρκυρα, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κου Χρήστου Δήμα, όπου έγινε και η παρουσίαση της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα λειτουργεί το Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece ”, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας, κος Αλεξάκης κατά την εισήγηση του, επεσήμανε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Εν μέσω των δύσκολων και πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνουμε, κρίνεται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη ανάληψης νέων πρωτοβουλιών στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης ενός ενιαίου προστατευτικού πλαισίου, μέσω του οποίου η κοινωνία και η οικονομία θα απορροφούν εν πολλοίς τους κραδασμούς μεγάλων και απρόβλεπτων κρίσεων. Το ζητούμενο της έρευνας άλλωστε είναι η μελέτη όλων των παραμέτρων, μέσα από μια βιωματική αρχικά διαδικασία. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση μας δίνεται η ευκαιρία να μετατρέψουμε ακόμη και την αρνητική εμπειρία, σε διαδικασία ωφέλιμη για το μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση στα Ιόνια Νησιά, προωθούνται δράσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίες ενισχύουν τον δείκτη καινοτομίας στην Περιφέρεια μας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας , μέσω της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων κάθε νησιού.

Επομένως οι προτεραιότητες της νέας παραγωγικής εξειδίκευσης εστιάζουν στους εξής τομείς: α)Ποιοτικός & θεματικός Τουρισμός, β) Δημιουργική Οικονομία, γ) Γαστρονομία & Αγροδιατροφή, δ) Θαλάσσια Οικονομία.

Ωστόσο παραμένει το γεγονός ότι τα Ιόνια Νησιά, κατατάσσονται στην ομάδα περιφερειών της χώρας «µε μεγάλες δυνατότητες στον τομέα του τουρισμού, αλλά εξαιρετικά χαμηλή καινοτομία». Για την ακρίβεια, πρόκειται για µία από τις λιγότερο δυναμικές ελληνικές περιφέρειες στον τοµέα της έρευνας και της καινοτομίας, παρά τα σηµαντικά βήµατα που επιτελούνται, ιδίως από την πλευρά των Ακαδηµαϊκών της Ιδρυµάτων.

Σε ότι αφορά τον τομέα της επιχειρηματικότητας, έχουν αναληφθεί πολύ ενδιαφέρουσες ιδιωτικές πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια και ελπίζουμε να υπάρχει ικανός αριθμός επιχειρήσεων στα Ιόνια Νησιά, οι οποίες να πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης τους στο Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί επιχειρήσεις παραγωγής ελαιολάδου εξαιρετικής ποιότητας, με υψηλή περιεκτικότητα ελαιοκανθάλης, η οποία χρησιμοποιείται και για θεραπευτικούς σκοπούς, με σημαντικές διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Πέραν της σπουδαίας ερευνητικής δραστηριότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία και πλούσια δράση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Θετικών Επιστημών & Εφαρμογών (ΕΙΘΕ) . Το ΕΙΘΕ Ιδρύθηκε το 2006 από το Ε.Μ.Π. και τον Δ.Κέρκυρας, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας. Στο Ινστιτούτο συμμετέχουν ήδη το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, και μερικά από τα πιο έγκυρα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της Ευρώπης, ενώ έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη συμμετοχή μιας σειράς άλλων Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων αντίστοιχου επιπέδου. -Λειτουργεί ως επέκταση των δραστηριοτήτων ενός εξαιρετικά επιτυχημένου προγράμματος με την επωνυμία Corfu Summer Institute on Elementary Particle Physics, ενώ στους σκοπούς του είναι η προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή των Θετικών Επιστημών & Εφαρμογών τους.

Η Περιφέρεια Ιονίων, μέσω και της ενεργοποίησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας, στοχεύει πλέον στην ανάπτυξη διαύλου επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και τα αποτελέσματα όλων των ερευνητικών δράσεων, από φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, γεγονός που θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη ώριμων δράσεων επιχειρηματικής δραστηριότητας ή κοινής ωφέλειας. Συνεπώς προτείνεται η δημιουργία Παρατηρητηρίου Έρευνας και Τεχνολογίας, στον οποίο θα καταγράφονται όλες οι πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα, συνοπτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα, με απώτερο σκοπό την πρακτική ενσωμάτωση τους στην ζωή των πολιτών.

Τέλος, υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην ΠΙΝ, με σκοπό την ενσωμάτωση και την εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ώστε να τις βοηθήσει να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές, βιώσιμες, καινοτόμες και να επιτύχουν μακροπρόθεσμη κερδοφορία με κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία του περιβάλλοντος.

Από το Γραφείο Τύπου.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις