Εθελοντική δράση για το ορφανοτροφείο

Η Κοινότητα Αργοστολίου σας κάνει γνωστό ότι αποφάσισε να στηρίξει το ορφανοτροφείο Κεφαλονιάς ο «Σωτήρ», συγκεντρώνοντας τρόφιμα μακράς διάρκειας, απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού.

Σημεία συγκέντρωσης είναι τα γραφεία της Κοινότητας Αργοστολίου , το βιβλιοπωλείο του κ.Αλυσανδράτου στην παραλία απέναντι από το φεριμπότ και το κατάστημα της κ. Ταραζή -καφετέρια «Dash» στην παρλιακή Αργοστολίου απέναντι από το φεριμπότ Ληξουρίου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αργοστολίου

Θεόδωρος Αλυσανδράτος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αρ.10/2019 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Κοινότητας Αργοστολίου της 9/10/2020.

Αριθ. Απόφασης 54/2020

Περίληψη

Εθελοντική δράση για το ορφανοτροφείο

Στο Αργοστόλι και στο κατάστημα της Κοινότητας Αργοστολίου του Δήμου Αργοστολίου σήμερα τις 9/10/2020 ημέρα εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18.0 0 μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το συμβούλιο της Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 11 μελών ήταν παρόντες 8,ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΥΚΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΟΓΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΤΕΝΤΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΑΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΠΙΩΝΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΑΡΑΖΗ

Η Κ Ταραζή Πηνελόπη εισηγήθηκε θέμα εκτός ημερησίας και συγκεκριμένα ανέφερε ότι προτείνει να ανακοινωθεί στα Μ.Μ.Ε δράση για συλλογή καθαριστικών ρούχων και χώρων κλπ όπως και τροφίμων με μακρά ημερομηνία λήξης με σκοπό να δοθούν αυτό το διάστημα στο ορφανοτροφείο Αργοστολίου. Τα σημεία που θα συγκεντρώνονται θα είναι τα γραφεία της Κοινότητας το κατάστημα του κ Αλυσανδράτου Θεόδωρου όπως και το κατάστημα της κ Ταράζη Πηνελόπης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συμβούλιο:

ομοφωνα αποφασιζει

Το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση της κ Ταραζή Πηνελόπης για να ανακοινωθεί στα Μ.Μ.Ε και να πραγματοποιηθεί φιλανθρωπική δράση για συλλογή καθαριστικών ρούχων και χώρων κλπ όπως και τροφίμων με μακρά ημερομηνία λήξης,με σκοπό να δοθούν αυτό το διάστημα στο ορφανοτροφείο Αργοστολίου, ομόφωνα αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η δράση αυτή και να ανακοινωθεί. Τα σημεία που θα συγκεντρώνονται τα είδη αυτά θα είναι τα γραφεία της Κοινότητας ,το κατάστημα του κ Αλυσανδράτου Θεόδωρου, όπως και το κατάστημα της κ Ταραζή Πηνελόπης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ (όπως αναγράφονται στην αρχή

του παρόντος πρακτικού)

Ακριβές απόσπασμα

Αργοστόλι 15 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις