Συνεδριάζει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ (32ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 32η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί «Κεκλεισμένων των Θυρών στο χώρο του Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την 16η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, λαμβανομένου υπόψη τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) & την αριθ εγκ.163/33282/29.05.2020 ΥΠ.ΕΣ. προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Αίτημα Λαϊκής Συσπείρωσης περί ανάκλησης απολύσεων 9 σχολικών καθαριστριών»

Εισήγηση: Επικεφαλής της παράταξης «Λαική Συσπείρωση» Ιωάννης Κουρούκλης

  1. 15η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού Δήμου  Αργοστολίου  Έτους 2020(που περιέχει την 3η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και την χρήση ποσοστού έως 50% από τους ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών βάσει του  άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 4674/2020 ).

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα καθώς τα θέματα είναι κατεπείγοντος χαρακτήρα

και τυχόν αναβολή λήψης απόφασης θα επιφέρει σοβαρά εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις