«Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»

Δεδομένων των εξαιρετικά δυσμενών συνεπειών της πανδημίας, τις οποίες βιώνει τους τελευταίους μήνες ο επιχειρηματικός κόσμος της Περιφέρειας μας, ύστερα και από την δραματική πτώση της εισροής επισκεπτών για την φετινή τουριστική περίοδο, γεγονότα που δημιουργούν έντονη αβεβαιότητα για τον επερχόμενο χειμώνα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σε μία προσπάθεια τόνωσης της επιχειρηματικότητας και αναγνωρίζοντας το μεγάλο βάρος που έχουν επωμιστεί επαγγελματίες και εργαζόμενοι, προκηρύσσει την δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».

Πρόκειται για ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, που θα καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων του 2019. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το υλικό της Προδημοσίευσης, η οποία βρίσκεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο http://www.pepionia.gr/mh_epistreptea/:

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που :

 • κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,

 • νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών,

 • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,

 • δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,

 • έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:

  • Ανώνυμη Εταιρία,

  • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,

  • Ομόρρυθμη Εταιρία,

  • Ετερόρρυθμη Εταιρία,

  • Ι.Κ.Ε,

  • Ατομική Επιχείρηση,

  • Ν.Ε.Π.Α.,

  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,

  • Συνεταιρισμός

  • Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

  • Κοινωνία Αστικού Δικαίου

Το όριο επιχορήγησης είναι από 3.000 € κατ’ ελάχιστο έως 30.000,00€ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 6.000 € ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 60.000 € θα επιδοτηθούν με 30.000 €. 

Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 14.000.000 Ευρώ.

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Ετήσιες Μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2019

 • Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς Κύκλο εργασιών έτους 2019

 • Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο εργασιών της επιχείρησης για το διάστημα 1/4/2020 έως 30/6/2020 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019.

Έχουμε χρέος να στηρίξουμε τον κορμό της οικονομίας και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Ας κρατήσουμε τα λουκέτα μόνο ως μέσο προστασίας της ιδιωτικής μας περιουσίας.

Το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας θα βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, προκειμένου να παράσχει κάθε είδους υποστήριξη.

Από το Γραφείο Τύπου.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις