Υποβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Κέρκυρα, 19.5.2020

ΠΡΟΣ: 1. κα Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

2. κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

ΚΟΙΝ: Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

Θέμα: «Υποβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου»

Κύριε πρόεδρε, κυρία περιφερειάρχη

Από σεβασμό στο θεσμικό μου ρόλο εκφράζω την έντονη διαμαρτυρία μου για τη συνειδητή υποβάθμιση του περιφερειακού συμβουλίου, ενός θεσμού διαφάνειας, συλλογικότητας και δημοκρατίας, που η υπόστασή του απειλείται πλέον από τις ενέργειές σας.

Στην παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 2852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 100 του Ν.4555/2018 και στο άρθρο 9 του Κανονισμού λειτουργίας του περιφερειακού Συμβουλίου προβλέπεται ότι «το περιφερειακό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα».

Το περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στις 27 Μαρτίου και στο δίμηνο που μεσολάβησε έγιναν αλλεπάλληλες έκτακτες συνεδριάσεις, με αίτημα του 1/3 των μελών του. Αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του κανονισμού και του νόμου η απόφασή σας, που πλέον παγιώνεται, να συγκαλέσετε νέα έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου, ενώ δύο μήνες δε συνεδριάζει τακτικά το όργανο.

Αποτελεί πρόκληση η απόφασή σας, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη και το απίστευτο της εισαγωγής θεμάτων τα οποία είναι απολύτως προγραμματισμένα ή δεν μπορούν να θεωρηθούν έκτακτα (π.χ Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων για το Δ’ τρίμηνο του 2019, 3η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020, 5η τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 κ.ά).

Στην παρ. 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και στο άρθρο 9 του Κανονισμού λειτουργίας του Π.Σ προβλέπεται ότι «ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνοδεύεται από γραπτή εισήγηση επί των θεμάτων που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά μαζί με τις εισηγήσεις στους συμβούλους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίας».

Είναι ευδιάκριτο ότι ο νομοθέτης με τον υποχρεωτικό ορισμό της συνεδρίασης κάθε μήνα θέλησε να δώσει την οντότητα που είναι αναγκαία στο περιφερειακό συμβούλιο να εκφράσει τις κοινωνικές διεργασίες, τις θεσμικές συλλογικότητες και την καλύτερη εξέταση των θεμάτων χωρίς εμπόδια. Ο νομοθέτης για να μην παρουσιαστούν καταχρηστικά φαινόμενα σαν αυτά που αναδεικνύει η πρακτική σας το τελευταίο δίμηνο όρισε υποχρεωτικές τακτικές συνεδριάσεις, διάταξη που δεν έχετε δικαίωμα να καταργήσετε ή έμμεσα να αναιρέσετε, γιατί αποτελεί απαράβατο όρο δημοκρατικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του οργάνου.

Η πρόσκληση της έκτακτης συνεδρίασης, που περιλαμβάνει 6 επερωτήσεις και 20 (!) θέματα προς συζήτηση, στάλθηκε στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας 18 του Μάη, για μια συνεδρίαση που ορίστηκε την Τετάρτη 20 του Μάη, στις 3 το μεσημέρι, χωρίς να υπάρχει καμιά απολύτως εισήγηση μέχρι και την Τρίτη το πρωί. Αυτό από μόνο του φανερώνει ή σκοπιμότητα και μεθόδευση ή άγνοια και υποβάθμιση των θεμάτων, του ρόλου και του έργου των περιφερειακών συμβούλων.

Σε αυτό το περιβάλλον δεν υπάρχει δυνατότητα προετοιμασίας, ουσιαστικής κουβέντας, ευχέρεια διατύπωσης προτάσεων και απόψεων της κοινωνίας με τη διαβούλευση, που πρέπει να κάνουν οι παρατάξεις και οι περιφερειακοί σύμβουλοι, στερείται η δυνατότητα λειτουργίας των παρατάξεων με αλληλεπίδραση και συλλογή στοιχείων, ώστε να παράγουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Η προκλητική απόφασή σας σας εκθέτει γιατί προκαλεί εντυπώσεις δημιουργίας ενός κλειστού μηχανισμού, που θέλει και μετατρέψει το περιφερειακό συμβούλιο από ένα όργανο κοινωνικής συμμετοχής και διαλόγου σε ένα εργαλείο σας, για τη βιαστική διευθέτηση σε γκρίζα ζώνη νομιμότητας των ζητημάτων της πλειοψηφίας.

Κύριε πρόεδρε, κυρία περιφερειάρχη

Επειδή υπάρχουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και δεοντολογίας στην πρόσκλησή σας παρακαλώ:

  • Να συγκαλέσετε άμεσα τακτική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, όπως έχετε υποχρέωση, για το μήνα Μάιο.

  • Να απαλείψετε όλα τα θέματα της έκτακτης συνεδρίασης, που επιβάλλεται να αποτελέσουν θέματα τακτικής συνεδρίασης και να τα συμπεριλάβετε στην τακτική συνεδρίαση, που θα ορίσετε.

  • Να μην επαναλάβετε αυτήν την πρακτική στο μέλλον.

Σας γνωρίζω ότι σε περίπτωση που επιμείνετε στην απόφασή σας δε θα νομιμοποιήσω την πρακτική απαξίωσης και υποβάθμισης του περιφερειακού συμβουλίου, που επιλέγετε, θα καταγγείλω την μη νόμιμη στάση σας και θα καταψηφίσω κάθε εισήγηση, μιας συνεδρίασης που ενέχει πολλά ζητήματα, για το κύρος του οργάνου και της θεσμικής ιδιότητάς μας.

Ο περιφερειακός σύμβουλος

Παναγιώτης Ποζίδης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις