Ανακοίνωση για τη Διαχείριση των ΑΣΑ στα Ιόνια νησιά και το σχεδιασμό της περιφέρειας, τον Τουρισμό και Πυροπροστασία

Σχετικά με τη Διαχείριση των ΑΣΑ στα Ιόνια νησιά

και το σχεδιασμό της περιφέρειας

Με βάση τον τελευταίο περιβαλλοντοκτόνο νόμο της Κυβέρνησης και ειδικά με το άρθρο 93 η ευθύνη της διαχείρισης των ΑΣΑ περνάει στην Περιφέρεια. Θεωρούμε απαραίτητη μια σοβαρή και συγκροτημένη συζήτηση για τους σχεδιασμούς της περιφερειακής αρχής αν υπάρχουν φυσικά. Κατά τη γνώμη μας η ίδια η περιφερειακή αρχή όφειλε να θέσει αυτό το ζήτημα και μάλιστα σε ειδική συνεδρίαση. Οι κάτοικοι των νησιών μας ταλαιπωρούνται χρόνια, η υγεία και το περιβάλλον βιάζεται κατ΄ εξακολούθηση. Το νέο νομοθετικό τοπίο, το οποίο σε συνέχεια των προηγούμενων έρχεται να διευθετήσει την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του τομέα. Επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις μας ότι οι πολίτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις μεγάλες «μπιζνες» που παίζονται χρόνια τώρα ανάμεσα σε μεγάλους ή μικρότερους παίχτες, (αναθέσεις, εργολαβίες, φιλέτο ανακύκλωσης κλπ) στο χρυσοφόρο τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Φαίνεται άλλωστε, αυτό και από άλλα άρθρα εκτός του (93) όπως π.χ

 1. Η κυβέρνηση, αναλαμβάνει, υπερεξουσίες μέσω του Υπουργού Περιβάλλοντος να «αποφασίζει και διατάζει» λόγω «απρόβλεπτων καταστάσεων» και «δημοσίου συμφέροντος» τη λήψη «του οποιουδήποτε πρόσφορου μέτρου».

 2. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των σκουπιδιών του κάθε δήμου, το λεγόμενο «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΤΣΔΑ) αφαιρείται από τα Δημοτικά Συμβούλια, και η έγκρισή του παραδίνεται στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής.

 3. Σε νέες περιπέτειες οδηγείται η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή καθώς το 70% περίπου των όσων υλικών ανακυκλώνονται μέσω των μπλε κάδων αποτελείται από χαρτί – χαρτόνι και ως βιοαποδομήσιμο υλικό θα επιτρέπεται η διαλογή του στην πηγή από κοινού με τα βιοαπόβλητα των νοικοκυριών!

 4. Απειλείται σημαντική επιβάρυνση σε εργατικές λαϊκές συνοικίες, για τους όρους χωροθέτησης των δημοτικών «Πράσινων Σημείων».

 5. Ενισχύεται και νομικά η δυνατότητα της ολοκληρωτικής εκχώρησης της αποκομιδής των απορριμμάτων στον ιδιωτικό τομέα καθώς απαλλάσσεται πλέον από την υποχρέωση να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς των μη επικίνδυνων αποβλήτων. Θα μπορεί μάλιστα να μισθώνει από το δήμο απορριμματοφόρα, νταλίκες, πλυντήρια κάδων για να του λειτουργεί ολόκληρο ή εν μέρει το σύστημα αποκομιδής!

Μετά την ψήφιση του νόμου διαβάζουμε στα ΜΜΕ για τηλεδιάσκεψη, που έγινε ανάμεσα στους Περιφερειάρχες Ι.Ν. και Νοτίου Αιγαίου με τον Γ.Γ. διαχείρισης στερεών αποβλήτων κ. Γραφάκο, και τη ΔΙΑΔΥΜΑ, στην οποία συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες της δημιουργίας των νέων ΦΟΔΣΑ. Υποθέτουμε, λοιπόν, ότι πολύ σύντομα η Περιφερειάρχης Ι.Ν. θα αναλάβει και τα καινούρια καθήκοντά της ως Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ι.Ν. Όμως δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές σε συναντήσεις και συμφωνίες σε κλειστά γραφεία. Μας αφορά η ουσία της διαχείρισης.

Το γεγονός ότι ο τουρισμός θα είναι μειωμένος, άρα τα σκουπίδια θα είναι λιγότερα, δεν μπορεί να κρύψει τις απαράδεκτες καταστάσεις που συνεχίζουν να επικρατούν στους χώρους συγκέντρωσης και εναπόθεσης, στην αποκομιδή σε περιοχές έξω από το κέντρο των πόλεων κλπ. Ούτε η πανδημία, μπορεί να είναι πάντα η δικαιολογία για τη μέχρι τώρα ολιγωρία.

Στην Κέρκυρα

Η κατάσταση στο Τεμπλόνι, ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο επιβαρυμένη. Η αποκατάσταση των τριών κυττάρων, που έπρεπε να είχε τελειώσει, με συνεχείς τροποποιήσεις της μελέτης αποκατάστασης, καθυστερεί σκόπιμα και με μοναδικό σκοπό την εναπόθεση χιλιάδων τόνων νέων σκουπιδιών σε αυτά, παρά την δικαστική απόφαση που υπάρχει για το οριστικό κλείσιμό τους. Εν τω μεταξύ οι αδειοδοτήσεις για την εναπόθεση των δεμάτων που συσσωρεύονται στη περιοχή του ΧΥΤΑ και των 2 οικοπέδων λήγουν ή έχουν, ήδη, λήξει, χωρίς κανένας να γνωρίζει που τελικά θα καταλήξει το «υπόλειμμα» αυτό.

Στη Λευκίμμη παραμένουν οι περίπου 8000 τόνοι δέματα τα οποία είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν καταστραφεί με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία για την οποία κόπτονται όλοι.

Κανένας δεν γνωρίζει τι γίνεται με την διαλογή στη πηγή και την ανακύκλωση που έχουν κυριολεκτικά βαλτώσει, κανένας δεν γνωρίζει τίποτε για πράσινα σημεία και σταθμούς μεταφόρτωσης, αν υπάρχουν σχέδια και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης τους κ.ο.κ.

Κανένας δεν γνωρίζει τι σχεδιασμός υπάρχει για τη χωροθέτηση νέου ΧΥΤΥ, την μελέτη και δημιουργία μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης στη Κέρκυρα.

Πλήθος ερωτηματικών για τη διαδικασία μεταφοράς στην Κοζάνη που ούτως ή άλλως το ΔΣ του νέου ΦΟΣΔΑ αλλά και η κα Περιφερειάρχης σαν Πρόεδρος του νέου φορέα πολύ σύντομα θα αναγκαστούν να απαντήσουν.

 1. Πώς ένας μειοδοτικός διαγωνισμός στην ουσία μεθοδεύεται και μετατρέπεται σε πλειοδοτικό; Έτσι η τιμή μεταφοράς ανά τόνο απορριμμάτων που ήταν αρχικά 58 ευρώ+ ΦΠΑ άλλαξε και κατοχυρώθηκε στον «μειοδότη» στα 76 ευρώ + ΦΠΑ, ο οποίος, όμως στην αρχική του πρόταση έδινε προσφορά 115 ευρώ + ΦΠΑ, αλλά σε μία νύκτα μέσα, την άλλαξε στα 76 ευρώ + ΦΠΑ(!!!). Εν τω μεταξύ οι προσφορές των άλλων δυο εργολάβων που αποκλείστηκαν, ήταν με πολύ πιο χαμηλές τιμές.

 2. Πώς η ποσότητα των μεταφερομένων απορριμμάτων από 23.700 τόνοι, που αναφέρονται στη περίληψη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στις 2/4/2020 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, μειώνεται σε 18.000 τόνους στην κατοχύρωση;

 3. Όταν μιλάμε για κόστος μεταφοράς 76 ευρώ + ΦΠΑ, δηλ. περίπου 95 ευρώ, περιλαμβάνει και το κόστος εισόδου στη ΜΕΑ Κοζάνης; Αν όχι, πόσο είναι αυτό και ποιος, εν τέλει, θα πληρώσει το συνολικό δυσβάστακτο κόστος;

 4. Γιατί, ενώ για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης και κινδύνου της δημόσιας υγείας, εγκρίθηκε ο διαγωνισμός με απευθείας ανάθεση ( διαπραγμάτευση), οι διαδικασίες διήρκησαν 4 ολόκληρους μήνες και άρα εκλείπει η επίκληση του κατεπείγοντος.

Στη Ζάκυνθο

Η μονάδα δεματοποίησης συνεχίζει να λειτουργεί στο Λίβα. Καμιά διαλογή δε γίνεται. Ο χώρος κομποστοποίησης έχει γεμίσει με δέματα και κακής ποιότητας οργανικού (compost).

Σμήνος από γλάρους έχει εγκατασταθεί στο Λίβα. Τα αρχικά δέματα έχουν καταστραφεί και έχουν ανοίξει, τα στραγγίσματα τρέχουν, η γεφυροπλάστιγγα δε λειτουργεί, έχουν διανοιχτεί δρόμοι (δεν γνωρίζουμε αν αυτό έχει γίνει με νόμιμο ή με παράνομο τρόπο). Γενικά μπορούμε να μιλήσουμε για εγκατάλειψη.

Στη Λευκάδα

Παραμένει στην συνδιαχείριση των απορριμμάτων με δήμο Άκτιου- Βόνιτσας και Μεγανησίου με άξονα το εργοστάσιο ΜΟΠΑΚ (ΜΟνάδα Προεπεξεργασίας Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης) και το υπόλειμμα να πηγαίνει στο ΧΥΤΥ Παλαίρου (που αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως ΧΥΤΑ, ελλείψει υπολείμματος).

Η «παραγωγή» ετήσια σκουπιδιών είναι περίπου 16-18 χιλ. τόνοι.

Στο νησί υπάρχουν 2 ΣΜΑ (σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων) οι οποίοι αγοράστηκαν για να συμπιέζουν το σύμμεικτο σκουπίδι για τη μείωση του όγκου του. Μειώνουν περίπου στο 1/3 τον όγκο των σκουπιδιών συμπιέζοντας τα και μεταφορτώνονται σε 2 κοντέινερ.

Η σύμβαση που υπάρχει ήταν για 12.000 τόνους που αφορά και «φρέσκο» σκουπίδι αλλά ίσως και ένα τμήμα των δεμάτων που ήδη έχουν γεμίσει το χώρο του δεματοποιητή, τώρα είναι περίπου 10.000 τόνοι σε δέματα, φυσικά και αυτά σε απαράδεκτη κατάσταση και δίπλα σε σχολείο…

Έχουν κατατεθεί ενστάσεις από τις δύο εταιρείες που πήραν μέρος στο τμήμα του διαγωνισμού για τον προσωρινά ανάδοχο.

Στην Κεφαλονιά

Στην Κεφαλονιά αντιμετωπίζεται το ζήτημα με τη λειτουργία της ΕΔΑΚΙ

Ποιος είναι λοιπόν ο σχεδιασμός της Περιφέρειας. Θα αποδεχτεί όλα όσα οργανώνουν μέχρι σήμερα οι Δήμοι; Ή θα αλλάξει σχεδιασμό; Θα μας πείτε τον «οδικό χάρτη» ή θα περιμένετε τις εντολές της Κυβέρνησης και τη «διαλογή στην πηγή» του επιχειρηματικού ομίλου που θα πάρει το έργο; Τι είδους διαχείριση, με ποια χωροθέτηση, με τι κόστος, μονάδες ανά νησί, σε ένα νησί κλπ. Το μπαλάκι της μεταφοράς ευθυνών από Δήμους σε περιφέρειες δεν μπορεί να το πληρώσουν οι πολίτες. Τα τεράστια κόστη από σχεδιασμούς που σε λίγο μπορεί να αναιρεθούν δεν μπορεί να τους πληρώνει ο λαός. Όπως έγινε με την κατάργηση των μπλε κάδων και την Εταιρεία Ανακύκλωσης, που ήταν προτίμησης ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να δοθεί στη νέα αμερικάνικη εταιρεία με τα σπιτάκια που είναι προτίμηση της ΝΔ. Για όλα αυτά τα προγράμματα ξοδεύτηκαν και ξοδεύονται εκατομμύρια ΕΥΡΩ που είναι δικά μας χρήματα και αποτέλεσμα μηδέν.

Ο καυγάς που έχει ξεσπάσει από τους τοπικούς άρχοντες της κυβερνητικής πλειοψηφίας εστιάζεται μόνο στο άρθρο 93, για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι, Δήμοι ή Περιφέρεια, αφού όμως πρώτα δηλώσουν ότι συμφωνούν στη φιλοσοφία του συνολικού νομοσχεδίου. Είναι σαν την παροιμία «να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω μέλι». Τα μικροπολιτικά παιχνίδια, για την έδρα και για τις έδρες του ΔΣ του νέου ΦΟΔΣΑ, που η περιφερειακή αρχή αποκάλεσε «καίριες παρεμβάσεις» δεν είναι τίποτε άλλο από ενδοπαραταξιακές ισορροπίες και παζάρια. Πραγματικά δε μας αφορούν οι πολιτικές καριέρες που κτίζονται στα «σκουπίδια».

Ο κάλπικος καυγάς των δυνάμεων της προηγούμενης περιφερειακής αρχής εστιασμένος στο «πρόσωπο», σε αποσπασματικά ζητήματα, και στην κυβερνητική τακτική δεν μπορεί να κρύψει ότι και κατά την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκαν υπάκουοι εκτελεστές της κυβερνητικής πολιτικής. Μιας πολιτικής που το βασικό στοιχείο αντιπαράθεσης, με τη σημερινή κυβέρνηση είναι το ποια υποτάσσεται περισσότερο στις φιλομονοπωλιακές, αντιλαϊκές ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κυρίαρχη επιδίωξή τους είναι η μεγιστοποίηση των κερδών του κεφαλαίου.

Η φιλοσοφία της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων και του περιβάλλοντος είναι αυτή που ως ευαγγέλιο υπηρετούν όλοι. Σε αυτό ακριβώς το έδαφος νομοθετούν οι κυβερνήσεις, αυτή είναι η αιτία της καθυστέρησης της διαχείρισης των απορριμμάτων με την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στα νησιά μας και όχι μόνο.

Το ζήτημα όμως για την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, δεν είναι ποιος βαθμός Τοπικής Διοίκησης, Δήμοι ή Περιφέρειες θα έχει την ευθύνη αλλά προς όφελος τίνος θα λειτουργήσει. Και είναι φανερό ότι η εξέλιξη αυτή θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος της αποκομιδής, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων. ‘Όσο για την υγεία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής θα επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο με την ολοκληρωτική εκχώρηση της επεξεργασίας των απορριμμάτων στο μεγάλο κεφαλαίου και την επιβολή «λύσεων» (καύση, εργοστάσια σύμμεικτων κλπ) με στόχο την κερδοφορία του.

Η τεχνολογία σήμερα, είναι επαρκής ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων να είναι συμβατή με την υγεία του λαού και το περιβάλλον. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι θα μας δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις στο μεγάλο αυτό ζήτημα. Το πιο πιθανό, είναι να ακούσουμε για άλλη μια φορά, γενικολογίες και λογοτεχνικές εκθέσεις. Θέλουμε όμως με την παρέμβασή μας αυτή να αναδείξουμε την κρισιμότητα του ζητήματος. Να μην το αφήσουμε στον αυτόματο πιλότο. Να μην εφησυχάζει ο λαός και να παρέμβει στις εξελίξεις για να μην αφήσει τους μεγαλοεπιχειρηματίες και το πολιτικό τους προσωπικό να παίζουν παιχνίδια εις βάρος του.

19/5/20

Επερώτηση για το ζήτημα της πυροπροστασίας στα Ιόνια νησιά

Η νέα αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει (1ηΜάη μέχρι 31 Οκτωβρίου).Θεωρούμε λοιπόν αναγκαίο να ενημερωθεί το περιφερειακό συμβούλιο ποια είναι η κατάσταση, τι έχει κάνει έως τώρα η Περιφερειακή Αρχή και τι θα κάνει μέχρι τέλος της αντιπυρικής περιόδου.

Ανησυχούμε γιατί:

 • Στα καταπράσινα νησιά μας λόγω της εγκατάλειψης της αγροτικής καλλιέργειας, οι περιοχές έχουν γίνει δύσβατες, χωριά δεν έχουν δρόμους διαφυγής. Υπάρχει πείρα από τις περσινές πυρκαγιές στη Ζάκυνθο

 • Στις, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, πόλεις των νησιών μας, δεν υπάρχει ακόμα καμία ουσιαστική πρόβλεψη, για να μπορεί να προσεγγίσει έγκαιρα η πυροσβεστική σε περίπτωση πυρκαγιάς. Υπάρχει πείρα, από την πυρκαγιά στο Μαντούκι, στην Κέρκυρα

 • Συνεχίζεται, η πολιτική που ευθύνεται για τις καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια, που κόστισαν τη ζωή εκατοντάδων συνανθρώπων μας, την καταστροφή χιλιάδων σπιτιών, οχημάτων, χιλιάδων στρεμμάτων δασικών και άλλων εκτάσεων.

 • Και η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι προηγούμενες, συνεχίζει την ίδια πολιτική με βάση το κριτήριο του κόστους και στο θέμα της πυροπροστασίας

Ανησυχούμε γιατί είναι εδώ:

 • Οι πολιτικές που εφαρμόζονται για τη διαχείριση και προστασία δασικών οικοσυστημάτων, του περιορισμού της δασοπροστασίας ως δασοπυρόσβεσης, αλλά και της ύπαρξης του θεσμικού πλαισίου με δασοκτόνους νόμους και αποχαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων.

 • Η μη ύπαρξη ενιαίου φορέα Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης.

 • Η μη επαρκής χρηματοδότηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Δήμοι, Δασικές υπηρεσίες Πυροσβεστικό σώμα κλπ

 • Οι ‘’αποψιλώσεις’’ προσωπικού στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

 • Οι μεγάλες ελλείψεις μέσων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την επίγεια και εναέρια δασοπυρόσβεση.

 • Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τοπική Διοίκηση χωρίς τα αντίστοιχα κονδύλια

 • Η “υποκατάσταση” της δασοπυρόσβεσης από εθελοντικές ομάδες,

 • Η πολιτική εμπορευματοποίησης της γης, που οπλίζει το χέρι των επίδοξων εμπρηστών.

Ανησυχούμε σήμερα, ακόμα περισσότερο γιατί:

Η κατάσταση θα επιδεινωθεί ραγδαία μετά την εφαρμογή του νέου αντιπεριβαλλοντικού νόμου όπου παραδίδονται βουνά, δάση, λίμνες και θάλασσες στους επιχειρηματικούς ομίλους, νομιμοποιούνται αυθαίρετα σε δασικές περιοχές, παραδίδοντας δασικά οικοσυστήματα στην καταστροφική δράση του κεφαλαίου, παραδίδοντας σε ιδιώτες ολόκληρες περιοχές με διαδικασίες fast track, αλλάζοντας τις χρήσεις γης σε βάρος του δημόσιου χαρακτήρα, του δασικού πλούτου.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες, μετατοπίζει και αυτή, στο λαό δικές τους ευθύνες για την προστασία των δασών και γενικότερα για την πυροπροστασία. Η φύλαξη, η διάνοιξη δρόμων, ο καθαρισμός, ο εξοπλισμός και οι αναγκαίες υποδομές είναι προβληματικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ατυχήματα, ακόμα και να χάνουν τη ζωή τους αρκετοί πυροσβέστες. Ορισμένα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά όσο και ανησυχητικά:

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αυξάνει κατά 34%, (δηλαδή κατά 5.800.000 ευρώ)τις δαπάνες για την μίσθωση των ιδιωτικών εναέριων μέσων αφιερώνει μόνο το ποσό των 16.910.000 ευρώ σε 326 Δήμους της Χώρας (!!!) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και αυτά από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων, δηλαδή χρήματα των δημοτών, που δεν αποτελούν επιπλέον πρόσθετη χρηματοδότηση του Κράτους προς την Τοπική διοίκηση.

Οι πιστώσεις για το Πυροσβεστικό Σώμα, την τελευταία δεκαετία, είναι πετσοκομμένες πάνω από 120 εκατ. ευρώ. Στον προϋπολογισμό του Π.Σ για το 2020, προβλέπονται μόλις 272.000 ευρώ παραπάνω από πέρυσι, για όλες τις λειτουργικές του ανάγκες. Οι δαπάνες για τη συντήρηση, επισκευή και καύσιμα των οχημάτων του ΠΣ είναι μειωμένες κατά 1,8 εκατ. ευρώ από πέρσι, όμως οι δαπάνες για μίσθωση ιδιωτικών εναέριων μέσων, αυξημένες κατά 5,8 εκατ. ευρώ!

Το 50% περίπου των πυροσβεστικών οχημάτων είναι πέραν της 15ετίας και αρκετά από αυτά με πολλά προβλήματα. Σοβαρές είναι οι ελλείψεις σε αεροπλάνα που αρκετά απ’ αυτά που υπάρχουν, παρουσιάζουν βλάβες με το που απογειώνονται. Γενικά οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στο ΠΣ είναι τεράστιες. Οι ελλείψεις αυτές, ενισχύονται ιδιαίτερα μετά την μετακίνηση πριν λίγα χρόνια, εκατοντάδων πυροσβεστών από τους Π.Σ στα ιδιωτικοποιημένα αεροδρόμιά των νησιών μας (ΦΡΑΠΟΡΤ)

Οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές, έχουν ευθύνες όχι μόνο γιατί δεν παίρνουν όσα μέτρα χρειάζεται, αλλά και γιατί δεν διεκδικούν τη θέσπιση ολοκληρωμένης αντιπυρικής προστασίας και δασοπροστασίας, αλλά αναμασούν, ευλογούν και στηρίζουν κάθε φορά τις πολιτικές των αντίστοιχων κυβερνήσεών τους.

Ούτε οι συσκέψεις που γίνονται από την Περιφέρεια, Δήμους, Φορείς, μπροστά στην αντιπυρική περίοδο, όσο αναγκαίες και αν είναι, ούτε τα αποσπασματικά έργα, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της έλλειψης μιας σοβαρής πολιτικής αντιπυρικής προστασίας

Ούτε μπορεί να μετατίθεται σε διάφορες εθελοντικές ομάδες, σε ΜΚΟ, μέρος της ευθύνης κυβέρνησης, περιφέρειας και δήμων, για την φύλαξη και πυρόσβεση που ανήκει στο κράτος. Μόνο αν υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές, το εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, ο κατάλληλος εξοπλισμός, τότε και οι εθελοντές και γενικότερα η λαϊκή κινητοποίηση μπορεί να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση πυρκαγιών.

ΕΠΕΡΩΤΆΤΑΙ η κα Περιφερειάρχης:

Α) Τι μέτρα έχουν παρθεί για:

 • τον καθαρισμό και την απομάκρυνση της βλάστησης και των ξερών χόρτων στους ορεινούς όγκους, στις διαχωριστικές νησίδες αυτοκινητοδρόμων και τα πρανή αυτών.

 • τον καθαρισμό οικοπέδων με σκουπίδια, ξερά χόρτα.

 • τον έλεγχο του δασικού οδικού δικτύου, αντιπυρικών ζωνών, συντήρηση και διάνοιξη τυχόν κλειστών τμημάτων του, ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

 • τον έλεγχο των δικτύων παροχής νερού που χρησιμοποιούνται για την πυρόσβεση στους ορεινούς όγκους και επέκτασή τους, καθώς και των δεξαμενών νερού και των κρουνών που υπάρχουν, ώστε να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και έτοιμα για χρήση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

B) Υπάρχει σχεδιασμός των απαραίτητων δασοτεχνικών – αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων και εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων, στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων και των ορεινών – ημιορεινών περιοχών;

Γ) Θα απαιτήσει από την κυβέρνηση:

 • Να καταργηθεί ο νόμος 4662/20 και όλοι οι αντι-δασικοί νόμοι των κυβερνήσεων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που αποχαρακτηρίζουν δάση, Να προστατευθούν οι καμένες δασικές εκτάσεις από καταπατητές και να αναδασωθούν άμεσα. Να αποζημιωθούν οι πληγέντες από προηγούμενες πυρκαγιές.

 • Ριζική αλλαγή και εκσυγχρονισμό του αντιπυρικού σχεδιασμού, της πυροπροστασίας και της πολιτικής προστασίας, με γνώμονα την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού και των δασικών οικοσυστημάτων από φυσικές καταστροφές και τεχνολογικά ατυχήματα, με ευθύνη του κράτους.

 • Άμεση και επαρκή κρατική χρηματοδότηση των φορέων δασοπροστασίας-πυρόσβεσης, για την κάλυψη των αναγκών, καθώς και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων και καταστροφών από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς.

 • Να ενισχύσει τον στόλο και την υποδομή του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας στα νησιά μας, με τα αναγκαία μέσα, επίγεια, σύγχρονα πλωτά μέσα για τα λιμάνια, αλλά και τον εθνικό εναέριο στόλο αεροπυρόσβεσης και διάσωσης.

 • Να εξασφαλιστεί από τα αρμόδια υπουργεία η στελέχωση των δομών της Πολιτικής Προστασίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών τους με προσλήψεις μόνιμου επιστημονικού -εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Ειδικά για τις Πυροσβεστικές και Δασικές Υπηρεσίες:

 • Την κάλυψη των οργανικών κενών προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των υπηρεσιών Μονιμοποίηση των 5ετούς θητείας και του εποχιακού προσωπικού πυροσβεστών με σταθερές σχέσεις εργασίας.

 • Την εργασία των πυροσβεστών με σύγχρονα μέσα για την ασφάλεια τους με αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις.. Να αναγνωριστεί το επάγγελμα τους ως Βαρύ Ανθυγιεινό και επικίνδυνο.

Οι Π. Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

Γκισγκίνης Ν., Κεφαλληνός Δ., Κολυβά Ε., Μπαλού Α., Χαραλάμπους Μ.

19/5/20

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων νήσων, εκφράζει την συμπαράστασή της:

Στους μικρούς επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα λόγω της αναστολής της λειτουργίας των καταστημάτων που αποφάσισε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας. Η κατάσταση και μετά την άρση των μέτρων, θα είναι εξίσου δύσκολη για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες της εστίασης. Οι περιορισμοί που μπαίνουν για τη λειτουργία των καταστημάτων, όταν ανοίξουν με τις αναγκαίες αυξημένες αποστάσεις που θα υπάρχουν ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα, θα περιορίσουν τον κόσμο που θα μπορεί να εξυπηρετηθεί οδηγώντας τους τζίρους σε “χαμηλές πτήσεις” για απροσδιόριστο διάστημα.

Στους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες που στηρίζουν το εισόδημά τους στον τουρισμό και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν από την αναμενόμενη δραματική μείωση του τουρισμού.

Στους χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο επισιτισμού- τουρισμού και συναφών επαγγελμάτων.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει, ότι όλοι μαζί (εργαζόμενοι, μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι του κλάδου) είναι στο ίδιο καράβι. Τα οριζόντια μέτρα που εξαγγέλλει, δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του μικροεπαγγελματιών και εργαζομένων του κλάδου. Αντίθετα «βγάζουν μάτι» τα μέτρα στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων, με διευκολύνσεις και «ζεστό» χρήμα σε μεγαλοξενοδόχους, αεροπορικές εταιρείες και tour operators, που ελέγχουν μεγάλα μερίδια στην παγκόσμια αγορά.

Μειώσεις ΦΠΑ, χορήγηση δανείων ύψους 3,5 δισ. ευρώ, επιδότηση πτήσεων, απλοποίηση αδειοδοτήσεων για επενδύσεις, ολοκλήρωση κλαδικών μελετών για επιπλέον «θεσμικές παρεμβάσεις» και επιμονή στις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που έχει ήδη εξαγγείλει ο πρωθυπουργός με τα 26 νομοσχέδια μέσα στο καλοκαίρι, είναι μερικά απ’ όσα φιγουράρουν στη λίστα των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την «επανεκκίνηση του Τουρισμού».

Ταυτόχρονα προβλέπουν μέτρα κλιμάκωσης της επίθεσης στους εργαζόμενους, με την εκ περιτροπής εργασία, τη μείωση του εισοδήματος πάνω από 50% και με χιλιάδες απολύσεις. Στα παραπάνω, με τα οποία ταΐζουν με τη σέσουλα τη μεγαλοεργοδοσία, προστίθεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE, για την επιδότηση κατά 40% των εργοδοτικών εισφορών και των μισθών των εργαζομένων, για επιχειρήσεις που θα εφαρμόσουν «ευέλικτες» μορφές απασχόλησης.

Ενώ ταυτόχρονα με αντιφατικές ενέργειες και μη παίρνοντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας που «κοστίζουν», καλούν τους εργαζόμενους να διαλέξουν μεταξύ «υγείας» και «ανεργίας»… Επιβεβαιώνεται ότι η επιστροφή στην κανονικότητα γίνεται με κριτήριο τις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού.

Στα νησιά μας (σχεδόν σε όλα) που ο τουρισμός έχει καταστεί μονοκαλλιέργεια, υπονομεύοντας ουσιαστικά υπαρκτές και κρίσιμες παραγωγικές δυνατότητες, η κατάσταση μπορεί να γίνει δραματική. Ακριβώς γι αυτό είναι ανάγκη να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα και μέτρα προετοιμασίας. Η περιφέρεια οφείλει να έχει μια πραγματική αποτύπωση της εικόνας με αριθμούς και στοιχεία, επιχειρήσεων (μικρών, μεσαίων, εποχικών κλπ) και εργαζομένων, αλλά και συμπερασμάτων.

Οι εξελίξεις στον τουρισμό με την πανδημία αλλά και με την πτώχευση της Thomas Cook απογυμνώνουν πλήρως το αφήγημα της κυβέρνησης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων για την “εξωστρέφεια” της ελληνικής οικονομίας. Αφήγημα που αναμασούν Δημοτικές και περιφερειακές Αρχές, στοιχισμένες στα σχέδια μεγαλοξενοδόχων ή εφοπλιστών, αποσιωπώντας την αλληλεπίδραση των οικονομικών εξελίξεων στα πλαίσια της λεγόμενης οικονομία της αγοράς, αφήνοντας απροετοίμαστους τους χιλιάδες μικρομεσαίους και εργαζόμενους στον κλάδο.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι τόσο στον τουρισμό όσο και γενικότερα γνωρίζουν ότι το “τουριστικό θαύμα” και οι μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης του κλάδου δεν ωφέλησαν τους εργαζόμενους.. Η ευελιξία στην αγορά εργασίας με τις 16 μορφές ελαστικής απασχόλησης, η εντατικοποίηση, οι χαμηλοί μισθοί και μια συλλογική σύμβαση εργασίας που κάλυπτε μόνο το 10% των εργαζόμενων στον κλάδο, ήταν η αναγκαία προϋπόθεση για το “τουριστικό θαύμα”. Ούτε τα υψηλά νούμερα του τουριστικού προϊόντος, έχουν αντανάκλαση στη βελτίωση των υποδομών στα νησιά μας.

Την ίδια στιγμή οι διακοπές και η αναψυχή αποτελούν απλησίαστο όνειρο για τη συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας.

Οι εξελίξεις, δε θα είναι εύκολες ούτε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ούτε για τους εργαζόμενους. και δε διασκεδάζονται με τις δηλώσεις του Υπουργού Τουρισμού ότι «ο εσωτερικός τουρισμός, μπορεί να δώσει μία διέξοδο, σε αυτή τη δύσκολη χρονιά και να στηρίξει τα ελληνικά ξενοδοχεία», αφού:

 • Ο φόβος της διασποράς και της μετάδοσης του covid-19, οδηγεί πολλούς ανθρώπους να μην επιθυμούν να πραγματοποιήσουν διακοπές.

 • Το εισόδημα της λαϊκής οικογένειας έχει μειωθεί και θα συνεχίσει να μειώνεται κι άλλο, γεγονός που απομακρύνει ή μειώνει στο ελάχιστο την πραγματοποίηση των διακοπών.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων νήσων, ζητά εδώ και τώρα, η κυβέρνηση να πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας των χιλιάδων μικρών επαγγελματιών της εστίασης και του τουρισμού, και των εργαζομένων στον κλάδο.

Το υπόμνημα στο οποίο κατέληξε στη 2η συνεδρίασή της η Γνωμοδοτική Επιτροπή Τουρισμού της περιφέρειας εμπεριέχει ορισμένα από τα αιτήματα του κλάδου, όμως δεν απαντά στις πραγματικές ανάγκες, αλλά και τα προβλήματα που θα πολλαπλασιαστούν στη συνέχεια. Μεταφέρει τη γενική κατεύθυνση της κυβέρνησης, την προώθηση των κεντρικών σχεδιασμών για συνενώσεις (clusters), ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, κρύβοντας ότι τα κριτήρια θα ευνοούν τους μεγάλους ομίλους και οι μικροί θα συνθλιβούνε. Για τους εργαζόμενους σε σύνολο 22 αιτημάτων, αναλογούν μόλις 3, εκ των οποίων μάλιστα, τα δύο δεν αντανακλούν τα αιτήματα των συνδικαλιστικών τους φορέων στα νησιά μας.

Επερωτάται η κ Περιφερειάρχης:

Α. Για τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες θα αποδεχτεί τα παρακάτω αιτήματα:

Άμεση αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων για 4 μήνες. Άμεση επανένταξη στο αφορολόγητο όριο (ύψους 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί). Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της καταβολής του ΕΝΦΙΑ, καταρχήν για το 2019 και 2020, με προοπτική οριστικής κατάργησής τους. Χωρίς αυτά, η δυνατότητα επιβίωσης τους είναι πρακτικά αδύνατη).

Διαγραφή τόκων, προστίμων και του 30% του υπολοίπου χρέους στην εφορία και τις τράπεζες.

Αναστολή όλων των δανειακών υποχρεώσεων, δόσεων και ρυθμίσεων στις τράπεζες, για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, μέχρι τον Σεπτέμβρη. Η αναστολή να αφορά το σύνολο των οφειλόμενων ποσών, κεφάλαιο και τόκους.

Αναστολή κάθε είδους μέτρων αναγκαστικής είσπραξης -κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, δεσμεύσεις λογαριασμών- που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί για χρέη μέχρι το τέλος του χρόνου. Απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

Να δοθεί άμεσα το επίδομα των 800 ευρώ χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και να επεκταθεί και το μήνα Μάϊο για όσους λειτουργούν σε ειδικό καθεστώς. Απαλλαγή από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης για το διάστημα που διαρκούν τα μετρά χωρίς απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Το κράτος να καλύψει πλήρως τις ασφαλιστικές εισφορές, συνταξιοδοτικές και υγείας.

Φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος για όσο διαρκούν τα μέτρα περιορισμού. Αναστολή των ρυθμίσεων για οφειλές προς τη ΔΕΗ και τους άλλους παρόχους

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για 6 μήνες καθώς και από τα ενοίκια όσων μισθώνουν δημοτικές εγκαταστάσεις (κυλικεία σχολείων, δημοτικά αναψυκτήρια, κλπ).

Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Χορήγηση επιδόματος ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις, σε όλους όσοι έκλεισαν την επιχείρησή τους.

Β. Θα στηρίξετε το πλαίσιο αιτημάτων των σωματείων ξενοδοχοϋπαλλήλων και εργαζομένων στον επισιτισμό όπως οι ίδιοι σας το κατέθεσαν στην πρόσφατη κινητοποίησή τους;

 • Κατάργηση όλων των αντεργατικών ΠΝΠ.

 • Με ευθύνη των εργοδοτών και του κράτους να διασφαλιστεί το εισόδημα των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και τον Επισιτισμό ανεξάρτητα τη σχέση εργασίας, με βάση τις Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας.

 • Επαναπρόσληψη όλων όσων εργάστηκαν το 2019 στον Επισιτισμό-Τουρισμό, ξενοδοχεία ως εποχιακοί, ανεξάρτητα από τη διάρκεια και τη σχέση εργασίας. Η επαναπρόσληψη να γίνει στις προβλεπόμενες από τις συμβάσεις κάθε περιοχής καταληκτικές ημερομηνίες,

 • Να ακυρωθούν οι χιλιάδες απολύσεις που έγιναν μέχρι σήμερα, να απαγορευτούν για το επόμενο διάστημα.

 • Να τηρηθούν υποχρεωτικά όλες οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις στα ξενοδοχεία και στα επισιτιστικά καταστήματα.

 • Να μην εφαρμοστεί η εκ περιτροπής εργασία. Καμία αρνητική αλλαγή στις συμβάσεις εργασίας.

 • Επέκταση της άδειας ειδικού σκοπού χωρίς επιβάρυνση των εργαζομένων.

 • Άμεσα μέσα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Να γίνουν δωρεάν τα τεστ για Covid-19 σε όλους τους εργαζόμενους. Να γίνουν προσλήψεις επιπλέον προσωπικού για την ορθή εφαρμογή των πρωτοκόλλων προστασίας των πελατών και των εργαζομένων.

 • Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλο το διάστημα της ανεργίας με διασφάλιση όλων των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Να καταργηθεί κάθε πλαφόν που αφήνει απροστάτευτους δεκάδες χιλιάδες ανέργους. Άμεση καταβολή 3μηνης επιδότησης ανεργίας (1.800 ευρώ) σε όλους όσους εργάστηκαν στον Επισιτισμό-Τουρισμό, ξενοδοχεία το 2019 ως εποχιακοί, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και δεν έχουν μέχρι τώρα λάβει καμία στήριξη.

 • Παύση πληρωμών σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, τράπεζες. Να απαγορευτούν οι πλειστηριασμοί στα λαϊκά νοικοκυριά. Διαγραφή των χρεών των εργατικών οικογενειών. Να ισχύσουν για όλους τα μέτρα μείωσης ενοικίου, αναστολής καταβολής δόσεων δανείου και ρυθμίσεων στην εφορία.

Γ. Θα απαιτήσετε άμεσα μέτρα για κάλυψη των κενών των νοσοκομείων, Κ. Υγείας, με μόνιμο προσωπικό για αποτελεσματική προστασία της υγείας κατοίκων και επισκεπτών;

Οι περ. Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

Γκισγκίνης Ν., Κεφαλληνός Δ., Κολυβά Ε., Μπαλού Α., Χαραλάμπους Μ.

19/5/20

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις