Συνεδριάζει την Παρασκευή 8 Μαϊου το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & την αριθ. 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του ,όπου περιγράφονται οι διαδικασίες σύγκλησης των συλλογικών οργάνων για την προστασία και αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως συμμετέχετε στην 16η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (χρήση της τεχνολογίας του epresence -www.epresence.gov.gr ), την 8η Μαίου 2020 ημέρα Παρασκευή από ώρα 17:00 – 21:00 , προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. « Συμπλήρωση της αριθ 11/2019 απόφασης Δ.Σ για την εκπροσώπηση στην Τράπεζα της Ελλάδος.)»

Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. «Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2020».

Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση της αριθ. 56/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Α που αφορά την Κατάρτιση 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικ Έτους 2020

Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση της αριθ 58/ 20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΔΑ που αφορά την» έγκριση της 03/06 /05/20απόφασης του Δ.Σ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (περί έγκρισης Στοχοθεσίας στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Δ.Π) για το έτος 2020».

Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση της αριθ 60 /20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Α που αφορά την «Έκθεση αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Α ΄ Τριμήνου 2020 Δήμου Αργοστολίου»

Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. «Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής άχρηστου υλικού»

Εισηγητής :Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. «Δωρεάν παραχώρησης αναπνευστήρων στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφ/νιας» .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Γ. Τσιλιμιδός

 1. «Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Α που αφορά την «κατάρτιση 5ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Οικ Έτους 2020».

Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. «Έγκριση Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών για Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2020.»

Εισηγητής : Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Τ.Ο.Α

 1. «Λήψη απόφασης για Υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης της Πράξης, με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5002508, αναφορικά με τη μετονομασία της πράξης, την παράταση λειτουργίας (τροπ. χρον/ματος), την στελέχωση της Δομής, την διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την συνεπαγόμενη αύξηση του Προϋπολογισμού.»

Εισηγητής : Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « Εργασίες Ανακαίνισης τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Ομαλών.»

Εισηγητής : Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. «Συζήτηση για την αναγκαιότητα δημιουργίας Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων της Κεφαλονιά, βάσει του Ν. 4674/20»

Εισηγητής : Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κεφαλονιά νησί γα όλους» Αλέξανδρος Παντελειός

 1. « Περικοπές δρομολογίων από την εταιρεία «Levante Ferries»

Εισηγητής : Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»

Ιωάννης Κουρούκλης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις