Από 12-04-2020 ἓως καί 20-04-2020 οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες καί οἱ Θ. Λειτουργία του Πάσχα θα τελούνται κεκλεισμένων των θυρών

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

AΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ 11/04/2020
Σάββατον Ἁγίου Λαζάρου

Ἐνημερώνουμε τά Μέλη τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας ὃτι ὓστερα ἀπό τήν ὑπ΄ ἀριθμ. 3018/7-04-2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί τῆς Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως (Φ.Ε.Κ. ἀριθ. 1178/Β΄/6.04.2020) καί τῆς νέας Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως ἀριθ. 45156/Θ1/10-04-2020 τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἀπό 12-04-2020 ἓως καί 20-04-2020 οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες καί οἱ Θ. Λειτουργίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα, θά τελοῦνται ὑπό τῶν Ἱερέων καί τῶν Ἱεροψαλτῶν στούς Ἱερούς Ναούς κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καί ἂνευ συμμετοχῆς τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.
(Ὁ Μητροπολίτης θά εὑρίσκεται στίς Ἀκολουθίες καί τίς Θ. Λειτουργίες, ὡς εἴθισται, στόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἀργοστολίου).
Παρακαλοῦμεν θερμῶς τά Μέλη τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, νά ἀκολουθήσουν τίς ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν ἀνωτέρῳ Ὑπουργικῶν Ἀποφάσεων, σχετικά μέ τήν μή προσέλευση τῶν Πιστῶν, στούς Ἱερούς Ναούς, προκειμένου νά στηρίξουμε τήν προστασία, τῆς Δημόσιας Ὑγείας.

Ἐπίσης παρακαλοῦμεν νά προσεύχεσθε καθημερινῶς, κατ΄ οἶκον, καθ΄ὃλην τήν Ἱεράν ταύτην περίοδον, ὡς καί προηγουμένως μέχρι σήμερον, συμμετέχοντες τό κατά δύναμιν εἰς τήν πνευματικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας μας.
Δύνασθε νά παρακολουθεῖτε τίς Ἱερές Ἀκολουθίες καί τίς Θ. Λειτουργίες, τόσον ἀπό τόν Ραδιοφ. Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὃσον καί ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἀπό τά τηλεοπτικά Μέσα πού θά πραγματοποιοῦν ἀναμεταδώσεις.

Εὐχέτης πρός Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κεφαλληνίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις