Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αργοστόλι και Ληξούρι για το Καρναβάλι

Α Π Ο Φ Α Σ Η 5/2019

ΘΕΜΑ : « Απαγόρευση στάθμευσης- Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων – Καρναβαλικές εκδηλώσεις 2019 στην πόλη Αργοστολίου Κεφ-νίας».

Στο Αργοστόλι σήμερα την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλληνίας ΜΠΟΥΜΗΣ Ιωάννης Αστυνομικός Υποδιευθυντής.

Έχοντας υπόψη

 1. Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

 2. Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).

 3. Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

 4. Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

 5. Το υπ’ αριθμ. 386 από 25-2-2019 τηλεομοιοτυπικό σήμα της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για το πρόγραμμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

 6. Την υπ’ αριθ. 7170/19/492017 από 6-3-2019 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου.

Στα πλαίσια των καρναβαλικών εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας την Κυριακή 10-3-2019 η Κεντρική Καρναβαλική Παρέλαση και προς εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων αλλά και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

ΚΥΡΙΑΚΗ 10-3-2019

Α) Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων από 08:00΄ ώρας έως το πέρας των εκδηλώσεων:

 • στην οδό Καλυψούς Βεργωτή από την συμβολή της με την οδό Χαροκόπου (κήπος Νάπιερ) μέχρι την συμβολή της με την λεωφόρο Γ. Βεργωτή.

 • στην Λεωφόρο Γ. Βεργωτή από την συμβολή της με την οδό Καλυψούς Βεργωτή μέχρι την συμβολή της με την οδό Ρόκου Βεργωτή.

 • καθ’ όλο το μήκος της οδού Ρόκου Βεργωτή.

Β) Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων από 12:00΄ ώρα έως το πέρας των εκδηλώσεων στα ανωτέρω τμήματα των οδών.

Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς της πόλεως Αργοστολίου που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για την μεν στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ» για τα δε μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2019

ΘΕΜΑ : «Απαγόρευση στάθμευσης – Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων – Καρναβαλικές εκδηλώσεις 2019 στην πόλη Ληξουρίου Κεφ-νίας».

Στο Αργοστόλι σήμερα την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλληνίας ΜΠΟΥΜΗΣ Ιωάννης Αστυνομικός Υποδιευθυντής.

Έχοντας υπόψη

 1. Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

 2. Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).

 3. Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

 4. Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

 5. Το υπ’ αριθμ. 386 από 25-2-2019 τηλεομοιοτυπικό σήμα της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για το πρόγραμμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων.

 6. Την υπ’ αριθ. 7173/19/434636 από 28-2-2019 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής.

Στα πλαίσια των καρναβαλικών εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν στο Ληξούρι Κεφαλληνίας το Σάββατο 9-3-2019 η Βραδινή Παρέλαση και την Κυριακή 10-3-2019 η Κεντρική Καρναβαλική Παρέλαση και προς εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων αλλά και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

1) ΣΑΒΒΑΤΟ 9-3-2019

Α) Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων από 15:00΄ ώρας έως το πέρας των εκδηλώσεων στα κατωτέρω τμήματα των οδών:

 • Στην οδό Στυλιανού Τυπάλδου από την διασταύρωση της με την οδό Βικεντίου Χαριτάτου έως την διασταύρωση της οδού Τυπάλδου Μπασιά με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

 • Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από την διασταύρωση της με την οδό Τυπάλδου Μπασιά μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.

 • Καθ’ όλο το μήκος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

 • Στην οδό Α. Λασκαράτου από το Λιμεναρχείο Ληξουρίου έως την διασταύρωση της με την οδό Διγενή Λασκαράτου (κτίριο Εθνικής Τράπεζας).

 • Σε όλη την περίμετρο της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης.

Β) Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων από 19:00΄ ώρα έως το πέρας των εκδηλώσεων στα ανωτέρω τμήματα των οδών.

2) ΚΥΡΙΑΚΗ 10-3-2019

Α) Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων από 10:00΄ ώρας έως το πέρας των εκδηλώσεων στα κατωτέρω τμήματα των οδών:

 • Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από την διασταύρωση της με την οδό Τυπάλδου Μπασιά μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.

 • Καθ’ όλο το μήκος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

 • Στην οδό Α. Λασκαράτου από το Λιμεναρχείο Ληξουρίου έως την διασταύρωση της με την οδό Λαυράγκα.

 • Στην οδό Ριζοσπαστών από την διασταύρωση της με την οδό Λαυράγκα έως την διασταύρωση της με την οδό Αντιόχου Ευαγγελάτου (κτίριο Εθνικής Τράπεζας).

 • Στη οδό Μαντζαβινάτου από την διασταύρωση της με την οδό Α. Λασκαράτου έως την διασταύρωση της με την οδό Τυπάλδου Μπασιά.

 • Στην οδό Αντιόχου Ευαγγελάτου από την διασταύρωση της με την οδό Ριζοσπαστών έως την διασταύρωση της με την οδό Στυλιανού Τυπάλδου.

 • Στην οδό Τυπάλδου Μπασιά από την διασταύρωση της με την οδό Λαυράγκα έως την διασταύρωση της οδό Στρατηγού Λούζη (με κατεύθυνση την έξοδο της πόλης προς Κατωγή).

 • Σε όλη την περίμετρο της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης.

Β) Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων από 13:00΄ώρας έως το πέρας των εκδηλώσεων στα κατωτέρω τμήματα των οδών:

 • Καθ’ όλο το μήκος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

 • Στην οδό Α. Λασκαράτου από το Λιμεναρχείο Ληξουρίου έως την διασταύρωση της με την οδό Λαυράγκα.

 • Στην οδό Ριζοσπαστών από την διασταύρωση της με την οδό Λαυράγκα έως την διασταύρωση της με την οδό Αντιόχου Ευαγγελάτου (κτίριο Εθνικής Τράπεζας).

 • Στην οδό Τυπάλδου Μπασιά από την διασταύρωση της με την οδό Στρατηγού Λούζη έως την διασταύρωση της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Γ) Αντιδρόμηση κυκλοφορίας (αλλαγή φοράς) από 14:00΄ ώρας έως το πέρας των εκδηλώσεων στα κατωτέρω τμήματα τα οδού:

Στην οδό Αντιόχου Ευαγγελάτου από την διασταύρωση της με την οδό Ριζοσπαστών έως την διασταύρωση με την οδό Στυλιανού Τυπάλδου.

Άρθρο 2ο

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς της πόλεως Ληξουρίου που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για την μεν στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ.» για τα δε μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ιωάννης ΜΠΟΥΜΗΣ

Αστυν. Υποδιευθυντής
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις