«Παράταση Χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες»

Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία λήξης για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρίες, για το έτος 2017, έως την 29η Δεκεμβρίου 2017.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κεφαλληνίας (τηλ. 2671362701) αλλά και στα ΚΕΠ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.:

1. Αίτηση η οποία  υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, τον κηδεμόνα του ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο.

2.  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Γνωμάτευση υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ στην οποία θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα  από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον  ή Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων της Υπηρεσίας Πρόνοιας του Δήμου ή Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο δικαιούχων διατροφικού επιδόματος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Κεφαλονιάς.(οι βεβαιώσεις να αναγράφουν την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από το δικαιούχο)

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την ακριβή διεύθυνση του τόπου διαμονής και την μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα  ή ΚΕΠ..

5.    Δύο πρόσφατες ίδιες φωτογραφίες ή τρεις  σε περίπτωση δικαιούχων δελτίου συνοδού. Δελτίο Συνοδού, δικαιούνται οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ με δείκτη νοημοσύνης μικρότερο ή ίσο με τριάντα.

 Φωτογραφίες  δεν απαιτούνται σε περίπτωση ανανέωσης δελτίου.

6.  Δελτίο Μετακίνησης προηγούμενου έτους σε περίπτωση ανανέωσης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις