Στην παραλιακή Αντ. Τρίτση οι Επιτάφιοι και η Τελετή της Ανάστασης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας ἀνακοινώνει εἰς τούς εὐσεβεῖς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς τῆς Νήσου, καί τούς ἐπισκέπτες αὐτῆς πρός ἑορτασμόν τοῦ Ἁγίου Πάσχα, ὃτι λόγῳ τῆς ἀναπλάσεως τῆς Κεντρικῆς Πλατείας Ἀργοστολίου ἡ συνάντησις τῶν Ἐπιταφίων καί ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως θά γίνουν φέτος σέ ἂλλο χῶρο, ὡς ἐξῆς.

Ἡ συνάντησις τῶν Ἐπιταφίων θά γίνει εἰς τήν Παραλιακήν Λεωφόρον Ἀντωνίου Τρίτση εἰς τό σημεῖον συμβολῆς της, μέ τήν ὁδόν Ρόκου Βεργωτή ἒναντι τοῦ Οἶκου Εὐγηρίας.

ἒξοδος τοῦ Ἐπιταφίου ἐκτοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ θά γίνει τό ἀργότερον περί ὣραν 9:30μ.μ. Ἡ λιτανευτική πομπή θά ἀκολουθήσει τήν καθορισμένην διαδρομήν εἰς τήν ὁποίαν θά εἰσέρχονται καί οἱ Ἐπιτάφιοι τῶν ἂλλων Ἐνοριῶν τῆς πόλεως, εἰς δέ τό σημεῖον συναντήσεως θά ἀκολουθήσει κοινή δέησις, μετά τήν ὁποίαν θά ἀνέλθουν τήν ὁδόν Ρόκου Βεργωτή, ἐκεῖθεν ἀριστερά εἰς τό Λιθόστρωτον διά νά ἐπιστρέψουν εἰς τήν Ἐνορίαν τους, ὁ δέ Ἐπιτάφιος τῶν Ταξιαρχῶν ἐκ τῆς ὁδοῦ δεξιά διά νά ἐπιστρέψῃ ἐπίσης εἰς τούς Ταξιάρχες.

Ἡ Τελετή Ἀναστάσεως θά γίνει εἰς τήν παραλιακήν Λεωφόρον Ἀντωνίου Τρίτση, ἒμπροσθεν τοῦ Λιμεναρχείου Ἀργοστολίου.

Ἡ Τελετή ἀφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός θά γίνει παρουσία τῶν Ἀρχῶν τῆς Πόλεως καί τῆς Νήσου εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ταξιαρχῶν Ἀργοστολίου, κατά τό ἀνακοινωθέν πρόγραμμα. Ἐν συνεχείᾳ ἐκεῖθεν θά κατέλθει ἡ Ἀναστάσιμος πομπή εἰς τόν χῶρον τοῦ Λιμεναρχείου διά τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως. Θά ἐπανέλθει ἡ πομπή εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ταξιαρχῶν ὃπου θά τελεσθεῖ ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία.

Ἡ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως θά τελεσθεῖ ἐπίσης σέ Ἐνοριακό ἐπίπεδο εἰς ὃλους τούς Ἐνοριακούς Ναούς τῆς πόλεως, ἒμπροσθεν αὐτῶν, εἰς τόν αὒλειον χῶρον τους, πλήν τῆς Ἐνορίας Ταξιαρχῶν τῆς ὁποίας ἡ πομπή θά μεταβεῖ εἰς τόν χῶρον τοῦ Λιμεναρχείου.

Τό ἑσπέρας τῆς Ἀναστάσεως θά τελεσθεῖ Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία εἰς ὃλους τούς Ἐνοριακούς Ναούς τῆς πόλεως ἢτοι: 1) Ἁγ. Νικολάου, 2) Ἁγ. Ἐλευθερίου, 3) Ἱεροῦ Μητροπο-λιτικοῦ Ναοῦ, 4) Ἁγ. Σπυρίδωνος, 5) Εἰσοδ. Θεοτόκου – Σισσιω-τίσης καί 6) Ταξιαρχῶν.

Τήν Ἁγίαν Κυριακήν τοῦ Πάσχα θά τελεσθεῖ τήν πρωῒαν Ἀναστάσιμος Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἀργοστολίου. Ὣρα ἐνάρξεως Ἀναστασίμου Ὂρθρου 8:00π.μ.

Mετά τό πέρας τῆς Ἀναστασίμου Θείας Λειτουργίας ὁ Μητροπολίτης θά δεχθεῖ εὐχές εἰς τό Ἐπισκοπεῖον ὃπου θά διανείμει τά κόκκινα αὐγά.

Ὁ δέ Ἐσπερινός τῆς Ἀγάπης θά τελεσθεῖ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἀργοστολίου, ὣρα 7:00μ.μ.

EK THΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις