ΕΔΑ-ΚΙ Α.Ε. Ο.Τ.Α.: Απάντηση στον Γιώργο Τζωρτζάτο

Σε απάντηση συνέντευξης και δημοσιευμάτων που αφορά την ΕΔΑ-ΚΙ Α.Ε.Ο.Τ.Α. έχουμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα.

Στις 28-02-2012 η Επιχείρηση προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων ,απαραίτητη προϋπόθεση σ συμμετέχων να διαθέτει ISO9001:2000 ,ISO14001:2004 & OHSAS1800:2007.

Επακολούθησε στις 24-03-2015 μετά την ανάθεση αναδόχου (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.) για δύο (2) έτη αφού είχε προηγηθεί έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο Ζ κλιμάκιο πράξη 40/2014.

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται στο τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων όπως:

1)Έλεγχος λειτουργίας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης

2)Συντήρηση έργων εργοστασίου

3)Τεχνικές εκθέσεων –αναφοράς και άδειες εργοστασίου

4)Εκπαίδευση και Επιμόρφωση προσωπικού

Πριν την καταβολή του μηνιαίου τιμήματος κατατίθεται έκθεση πεπραγμένων με αποτελέσματα, υπογραφόμενη από τους επιβλέποντες του έργου.

Όσον αφορά στον εξοπλισμό της Επιχείρησης αγοράστηκαν τριακόσιοι είκοσι (320) κάδοι απορριμμάτων και τοποθετήθηκαν δύο (2) υπόγεια συστήματα αποκομιδής καθώς και ένα (1) επιπλέον απορριμματοφόρο.

Δεδομένου της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας με την χρηστή διαχείριση γίνεται προσπάθεια που αρωγοί είναι οι Δημότες της Κεφαλονιάς στον να παραμείνει η Κεφαλονιά το ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΝΗΣΙ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

 
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις