Προγραμματα Μ. Τεσσαρακοστής, έτους 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ KEΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜∙˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

KΥΡΙΑΚΗ

26/02/2017 8:00 π.μ.

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

KΥΡΙΑΚΗ

26/02/2017 7:00 μ.μ.

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Ἀργοστολίου

Α‘ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

27/02/2017 7:00 π.μ.

Ἱερά Μονή Ἁγίου Γερασίμου

Ἀκολουθία Καθαρᾶς Δευτέρας

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

27/02/2017 6:00 μ.μ.

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Ἀργοστολίου

Μέγα Ἀπόδειπνο

ΚΑΘΑΡΑ ΤΡΙΤΗ

28/02/2017 6:00μ.μ

Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν Ἀργοστολίου

Μέγα Ἀπόδειπνο

ΚΑΘΑΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

01/03/2017 7:30 π.μ.

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Ἀργοστολίου

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

ΚΑΘΑΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

01/03/2017 6:00μ.μ.

Ἱ. Ναός Ἁγίου Νικολάου Ἀργοστολίου

Μέγα Ἀπόδειπνο

ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

02/03/2017 6:00 μ.μ.

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Ἀργοστολίου

Μέγα Ἀπόδειπνο

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

03/03/2017 7:30 π.μ.

Ἱ. Ναός Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀργοστολίου

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

03/03/2017 6:00 μ.μ.

ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΑ

Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

03/03/2017 7:30 π.μ.

ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ

04/03/2017 8:00 π.μ.

ΑΤΣΟΥΠΑΔΕΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ

(ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)

05/03/2017 8:00 π.μ.

Ἱ. Ναός Παντοκράτορος

Ληξουρίου

Α‘ ΝΗΣΤΕΙΩΝ –

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17/03/2017 7:00 μ.μ.

ΛΑΚΥΘΡΑ

Γ ‘ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ

18/03/2017 8:00 π.μ

ΜΟΥΣΑΤΑ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ

19/03/2017 8:00 π.μ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

24/03/2017 7:00 μ.μ

ΠΕΣΣΑΔΑ

Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

25/03/2017 8:00 π.μ.

Ἱ. Μητροπολιτικός

Ναός Ἀργοστολίου

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου

Ἐθνική Ἑορτή

Θεία Λειτουργία –

Δοξολογία

ΣΑΒΒΑΤΟ

25/03/2017 5:00 μ.μ.

ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ

Παράκλησις – Λιτανεία

ΚΥΡΙΑΚΗ

26/03/2017 8:00 π.μ.

ΒΛΑΧΑΤΑ

Θεία Λειτουργία

ΤΕΤΑΡΤΗ

29/03/2017 7:00 μ.μ.

Ἱ. Μητροπολιτικός

Ναός Ἀργοστολίου

Ἀκολουθία Μεγάλου Κανόνος μετά Μικροῦ Ἀποδείπνου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31/03/2017 7:30 π.μ.

Ἱερά Μονή Σισσίων

Ἀκολουθία Ἀκαθίστου Ὓμνου

& Ἱερά Ἀγρυπνία

ΣΑΒΒΑΤΟ

( Ἀκαθίστου Ὓμνου)

01/04/2017 8:00 π.μ.

Ἱερά Μονή Σισσίων

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

(Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς)

ΚΥΡΙΑΚΗ

02/04/2017 8:00 π.μ.

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΑ

Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Θεία Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ

08/04/2017 8:00 π.μ.

ΧΑΡΑΚΤΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Θεία Λειτουργία

ΣΑΒΒΑΤΟ

08/04/2017 7:00 π.μ.

Ἱ. Μητροπολιτικός

Ναός Ἀργοστολίου

Ἑσπερινός

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

09/04/2017 8:00 π.μ.

Ἱ. Μονή Ἁγίου Γερασίμου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2017

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜∙˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

26/02/2017

7:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ

Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως Ληξουρίου

Α‘ Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Πρωτοπρ. Χαράλαμπος Μαρκέτος

05/03/2017

7:00 μ.μ

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

( Ὀρθοδοξίας)

Ἱερός Ναός Παντοκράτορος πόλεως Ληξουρίου

Β‘ Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Πρωτοπρ. Χαράλαμπος Μαρκέτος

12/03/2017

7:00 μ.μ.

Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Γρηγορίου Παλαμᾶ)

Ἱερός Ναός

Ἁγίου Νικολάου

Μηνιατῶν

πόλεως Ληξουρίου

Γ‘ Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ζωγράφος

19/03/2017

7:00 μ.μ.

Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Σταυροπροσκυνήσεως)

Ἱερός Ναός

Ἁγίου Γερασίμου

πόλεως Ληξουρίου

Δ‘ Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἀρχιμ. Φώτιος Γαβριελᾶτος

26/03/2017

7:00 μ.μ.

Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

Ἱερός Ναός

Ἁγίου Χαραλάμπους

πόλεως Ληξουρίου

Ε‘ Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἀρχιμ. Μάρκος Ἀποστολᾶτος

02/04/2017

8:00 μ.μ.

Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

Ἱερός Ναός

Ἁγίου Νικολάου

τῶν Ξένων

πόλεως Ληξουρίου

ΣΤ‘ Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἀρχιμ. Σπυρίδων Πετεινᾶτος

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2017

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜∙˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

26/02/2017

7:00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός

πόλεως Ἀργοστολίου

Α‘ Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας

κ. Δημήτριος

05/03/2017

7:00 μ.μ

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

( Ὀρθοδοξίας)

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός

πόλεως Ἀργοστολίου

Β‘ Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας

κ. Δημήτριος

12/03/2017

7:00 μ.μ.

Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Γρηγορίου Παλαμᾶ)

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός

πόλεως Ἀργοστολίου

Γ‘ Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἀρχιμ. Μάρκος Ἀποστολᾶτος

19/03/2017

7:00 μ.μ.

Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Σταυροπροσκυνήσεως)

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός

πόλεως Ἀργοστολίου

Δ‘ Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας

κ. Δημήτριος

26/03/2017

7:00 μ.μ.

Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός

πόλεως Ἀργοστολίου

Ε‘ Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας

κ. Δημήτριος

02/04/2017

8:00 μ.μ.

Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός

πόλεως Ἀργοστολίου

ΣΤ‘ Κατανυτκικός Ἑσπερινός

Ὁμιλητής

Ἀρχιμ. Μάρκος Ἀποστολᾶτος

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις