Στα χέρια της Chipita η Νίκας

Το πρώτο μεγάλο επιχειρηματικό ντιλ της χρονιάς είναι γεγονός. Όπως ανακοινώθηκε υπεγράφη η συμφωνία για την εταιρική και δανειακή αναδιάρθρωση της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου της αλλαντοβιομηχανίας από την Chipita. Η σχετική σύμβαση, η οποία προβλέπει την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της Νίκας και των θυγατρικών της, υπεγράφη τόσο από την GIVENRISE του Ομίλου Chipita όσο και τις δανείστριες τράπεζες, Alpha Bank και Attica Bank. Στο πλαίσιο αυτό συγκαλείται έκτακτη ΓΣ των μετόχων που θα δρομολογήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 23,3 εκατ. ευρώ την οποία και εν πολλοίς θα καλύψει το επενδυτικό «όχημα» της Chipita.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Υπεγράφη την 30 Δεκεμβρίου 2016, σύμβαση για την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της Εταιρείας και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων αυτής και θυγατρικών εταιρειών της μεταξύ της Εταιρείας, της GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED (η GIVENRISE), που ανήκει στον όμιλο Chipita, της Chipita, της Chipita participations και των δανειστριών τραπεζών της Εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών της, ήτοι την «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.», καθώς και την ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως εταιρεία ειδικού σκοπού των δανειστριών τραπεζών, (η Σύμβαση Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων), σε συνέχεια συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17 Φεβρουαρίου 2016. Στο πλαίσιο της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων, τα βασικότερα μέτρα εταιρικής και δανειακής αναδιάρθρωσης που θα λάβουν χώρα είναι τα ακόλουθα:
 
α) σύγκλιση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας για να αποφασίσει τα ακόλουθα:

1) αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της ΝΙΚΑΣ με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα παλαιές κοινές μετοχές της ΝΙΚΑΣ προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της ΝΙΚΑΣ (reverse split 10:1) και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της ΝΙΚΑΣ,

2) στη συνέχεια τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΙΚΑΣ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της ΝΙΚΑΣ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, ή για τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών και

3) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας συνολικού ποσού περίπου €23,3 εκ. Η GIVENRISE, η οποία θα έχει καταστεί μέτοχος της Εταιρείας πριν τη σχετική γενική συνέλευση, έχει συμφωνήσει ότι θα καλύψει τις αδιάθετες μετοχές, ήτοι μέχρι και το συνολικό ποσό της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

β) απομείωση του δανεισμού της Εταιρείας και θυγατρικών της εταιρειών με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεών τους ώστε ο δανεισμός τους μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται στο ποσό περίπου των €26,4 εκατ. Μέρος της απομείωσης του δανεισμού, ήτοι κατά €17 εκατ., θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς την ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ενυπόθηκου ήδη ακινήτου της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο το οποίο στη συνέχεια η Εταιρεία θα μισθώσει για τις ανάγκες της. 

Η υλοποίηση της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συναλλαγής από όλες τις αρμόδιες αρχές». 

Η Chipita και τα επενδυτικά της σχέδια

Παράλληλα με το ντιλ στη ΝΙΚΑΣ η Chipita προωθεί επένδυση στην Πολωνία, στη Μαλαισία και στη Σλοβενία.

Με τη στρατηγική της έχει καταφέρει να καταστεί η πραγματική ελληνική πολυεθνική. Μια εταιρεία που τιμά τη χώρα όπου βρεθεί και θυμίζει ότι όταν οι Ελληνες θέλουν, τελικά μπορούν. Μέσα στο δύσκολο από κάθε άποψη 2015 η Chipita κινήθηκε ανοδικά. Αναπτυξιακά. Αύξησε πωλήσεις και τζίρους και μείωσε την εξάρτησή της από τις τράπεζες. O όμιλος που πάντοτε έχει τη ματιά στο εξωτερικό και τις ξένες αγορές συνέχισε τις επενδύσεις σε όλο τον πλανήτη με έμφαση στην Ανατολική Ευρώπη και την Ασία.

Με δύο επεκτάσεις των εργοστασιακών της υποδομών στην Πολωνία, η εταιρεία του Σπύρου Θεοδωρόπουλου (φωτογραφία) έδειξε ότι στοχεύει ακόμα πιο ψηλά. Οπως το ίδιο έκανε με τη χορηγία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ, η οποία βοήθησε στο χτίσιμο μιας διεθνούς εικόνας.

Παράλληλα, η Chipita προχωρά ακόμα πιο πέρα, στην κατασκευή εργοστασίου και στη Σλοβακία, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2019. Αυτή η στρατηγική δεν αφορά μόνο τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, στις οποίες η Chipita είναι σταθερά προσανατολισμένη. Στόχος της διοίκησης του ομίλου είναι να καλύψει την αύξηση της ζήτησης στην τοπική αγορά, αλλά και σε εκείνη της Γερμανίας η οποία αναδεικνύεται σε μια πολύ σημαντική υπόθεση για τον ελληνικό όμιλο.

Ωστόσο, η Ευρώπη και οι ευκαιρίες που εξακολουθούν να υπάρχουν είναι μόνο η μια πλευρά του νομίσματος. Η άλλη είναι η Ασία. Εκεί -και πιο συγκεκριμένα στη Μαλαισία- η Chipita το 2016 προχώρησε στη δημιουργία κοινοπραξίας με την εταιρεία Munchy’s για την κατασκευή εργοστασίου. Προηγουμένως είχαν ήδη υπάρξει σκέψεις για την ινδική αγορά και τη δημιουργία κοινοπραξίας εκεί, όμως στο τέλος υπήρξε άλλου τύπου επιλογή. Στα παραπάνω δεν πρέπει να ξεχνάμε την επένδυση Θεοδωρόπουλου με τη Wonderplant αλλά και το κυοφορούμενο deal με την εξαγορά από την Chipita της αλλαντοβιομηχανίας Νίκας.

Τα οικονομικά στοιχεία

Σε κάθε περίπτωση, η Chipita για τη χρήση του 2015 παρουσίασε πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου που ανήλθαν σε 388,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 9% σε σύγκριση με το 2014. Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 103,5 εκατ. ευρώ έναντι 96,5 εκατ. ευρώ το 2014. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων έφτασαν το 2015 τα 62,7 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και τα 13,2 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση σε σύγκριση με το 2014. Κι αυτό διότι το 2014 τα καθαρά κέρδη προ φόρων είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδα ομίλου σε 12,5 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία είχε καταγράψει ζημίες 16,1 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν το 2015 σε 56,2 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και σε 7,7 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, έναντι κερδών 13,5 εκατ. ευρώ και ζημιών 12,6 εκατ. αντιστοίχως το 2014. Οι υποχρεώσεις του ομίλου στο τέλος του 2015 ανέρχονταν σε 386,89 εκατ. ευρώ έναντι 421,64 εκατ. ευρώ το 2014. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι μόνο από τη διάθεση του 15% των μετοχών της στη θυγατρική της στην Αίγυπτο Edita μέσω δημόσιας προσφοράς (σ.σ.: υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της Edita εισήχθησαν τον Απρίλιο του 2015 στα χρηματιστήρια της Αιγύπτου και του Λονδίνου), ο όμιλος Chipita είχε καθαρά έσοδα 108,6 εκατ. ευρώ και κέρδος 62,6 εκατ. ευρώ.

Οι υψηλές επιδόσεις της Chipita το 2015 οφείλονται κατά βάση στη μεγάλη βελτίωση των μεγεθών της στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων της τάξεως του 27% σε σύγκριση με το 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12%, αγγίζοντας τα 39 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη τα 23 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στη Ρουμανία οι πωλήσεις της Chipita αυξήθηκαν κατά 48%, στην Πολωνία κατά 12%, στη Βουλγαρία κατά 13%, με την κερδοφορία να διαμορφώνεται σε 15,6 εκατ. ευρώ, ενώ στην Τσεχία, στη Σλοβακία και στην Ουγγαρία οι πωλήσεις αυξήθηκαν από 20% έως 28%. Στη Γερμανία η Chipita κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 26%, ενώ στην Τουρκία οι πωλήσεις ανήλθαν το 2015 σε 7,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το 2014.

Αντιθέτως, λιγότερο καλή είναι η εικόνα στη Ρωσία λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική οικονομία, αλλά και στην Ινδία ως αποτέλεσμα της ανάκλησης προϊόντων που αποφάσισε να κάνει η εταιρεία. Η κατά 13% πλέον θυγατρική της Chipita στην Αίγυπτο, η Edita, αύξησε τις πωλήσεις της κατά 27%. Στο Μεξικό, από την άλλη, έληξε στο τέλος του 2015 η διάρκεια της συμφωνίας κοινοπραξίας που είχε η Chipita και αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας Chipiga.

http://www.newmoney.gr/
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις