Νίκης Κεραμέως: Ερώτηση για την υποστελέχωση νευραλγικών υπηρεσιών του Δημοσίου

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015

Η Υπεύθυνη Τομέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Επικρατείας, Νίκη Κ. Κεραμέως, δήλωσε σχετικά με την υποστελέχωση νευραλγικών υπηρεσιών του Δημοσίου:

«Κατέθεσα ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κκ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και Χριστόφορο Βερναρδάκη, την οποία συνυπέγραψαν 38 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που καταδεικνύει την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση τη στελέχωση του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, από τις 11.000 προσλήψεις που προβλέπονταν από τον Προϋπολογισμό για το 2015, έχουν ήδη καλυφθεί περίπου τα 2/3 με τις οριζόντιες επαναπροσλήψεις του νόμου Κατρούγκαλου, οι οποίες έγιναν χωρίς κανέναν προγραμματισμό και χωρίς καμία προηγούμενη διερεύνηση των πραγματικών αναγκών της διοίκησης. Περαιτέρω, η πρώτη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ φρόντισε για την παράταση συμβάσεων, αλλά και την επανασύναψη νέων για υπηρεσίες που ήδη καλύπτονταν με μόνιμο προσωπικό. Δεδομένου ότι έως το τέλος του έτους απομένουν μόλις 3.500 προσλήψεις για την κάλυψη σημαντικών αναγκών σε τομείς, όπως η παιδεία και η υγεία,

ερωτούμε, μεταξύ άλλων, τους κυρίους Υπουργούς:
1. Πώς προγραμματίζουν να διαχειριστούν τις εναπομείνασες, περίπου 3.500 προσλήψεις, έως το τέλος του έτους.
2. Με ποιο τρόπο σχεδιάζουν να καλύψουν τα πολυάριθμα κενά, τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε νευραλγικές υπηρεσίες του δημοσίου, εξαιτίας των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης, δεδομένου των περιορισμών των προσλήψεων και του εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού εναπομεινασών προσλήψεων.»

Οι υπογράφοντες Βουλευτές και το πλήρες κείμενο της ερώτησης ακολουθούν:

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

Υπ’όψιν του Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη

Θέμα: «Υποστελέχωση νευραλγικών υπηρεσιών του Δημοσίου»

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, για το έτος 2015 προβλέπονται 11.000 προσλήψεις. Ο συνολικός προγραμματισμός προσλήψεων για την περίοδο 2014-2018 διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις παρεμβάσεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2013-2016, τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των μεμονωμένων φορέων, την προσπάθεια ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα, καθώς και τις προτεραιότητες που είχε προσδιορίσει η τότε Κυβέρνηση, σε τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, η δικαιοσύνη.

Η πρώτη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ με το ν. 4325/2015 από τον προηγούμενο Μάιο κάλυψε κατά τα 2/3 τις προβλεπόμενες από τον Προϋπολογισμό νέες προσλήψεις- περίπου 7.500 θέσεις-, προχωρώντας σε αθρόες οριζόντιες επαναπροσλήψεις, χωρίς κανέναν προγραμματισμό, χωρίς καμία προηγούμενη διερεύνηση των πραγματικών αναγκών της διοίκησης. Περαιτέρω, με τον εν λόγω νόμο φρόντισε για την παράταση συμβάσεων, αλλά και την επανασύναψη νέων για υπηρεσίες που ήδη καλύπτονταν με μόνιμο προσωπικό (άρθρο 49). Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες σε τομείς, όπως η υγεία, παρά την πρόσφατη προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού, και η παιδεία, που βασικά καλύπτεται με προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ τα πανεπιστήμια υπολειτουργούν, είναι εξαιρετικά μεγάλες, με αποτέλεσμα υπηρεσίες να μην μπορούν να λειτουργήσουν και οι πολίτες να μην μπορούν να λάβουν τις υπηρεσίες που δικαιούνται.

Από την άλλη πλευρά, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των δομών της δημόσιας διοίκησης και της εκπόνησης νέων οργανογραμμάτων, για πρώτη φορά καταρτίστηκαν σχέδια στελέχωσης για κάθε φορέα, στα οποία περιγράφονται οι ανάγκες σε θέσεις εργασίας που κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση του κατά περίπτωση διοικητικού έργου. Επιπλέον, η Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είχε εκπονήσει προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2015, με βάση τα αιτήματα των Υπουργείων, ο οποίος είχε εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης στις 23/12/14. Περαιτέρω, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, κάνοντας χρήση των διατάξεων περί κινητικότητας και δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών για νέες προσλήψεις, ενίσχυσε σημαντικά νευραλγικές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τα προσόντα των υπαλλήλων στις κατάλληλες θέσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Πώς προγραμματίζετε να διαχειριστείτε τις εναπομείνασες, περίπου 3.500 προσλήψεις, έως το τέλος του έτους;
2. Με ποιο τρόπο σχεδιάζετε να καλύψετε τα πολυάριθμα κενά, τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε νευραλγικές υπηρεσίες του δημοσίου, εξαιτίας των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης, δεδομένου των περιορισμών των προσλήψεων και του εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού εναπομεινασών προσλήψεων;
3. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τα κενά σε υπηρεσίες, οι οποίες είχαν ενισχυθεί από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το πρόγραμμα κινητικότητας, όπως ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, η αντιμετώπιση του παραεμπορίου, η Ελληνική Αστυνομία, και με το ν. 4325/2015 αποψιλώθηκαν εκ νέου;
4. Τέλος, αναφορικά με τις εγκρίσεις για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, σε ποια επίπεδα βρίσκεται για το έτος 2015, δεδομένου ότι επιβαρύνουν επίσης τον Κρατικό Προϋπολογισμό;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

α/α Ονοματεπώνυμο Εκλογική Περιφέρεια

1 Νίκη Κ. Κεραμέως Επικρατείας

2 Χαράλαμπος Αθανασίου Λέσβου

3 Σάββας Αναστασιάδης Β’ Θεσσαλονίκης

4 Ιωάννης Ανδριανός Αργολίδος

5 Ιωάννης Αντωνιάδης Φλωρίνης

6 Μαρία Αντωνίου Καστοριάς

7 Άννα- Μισέλ Ασημακοπούλου Β’ Αθηνών

8 Γεώργιος Βαγιωνάς Χαλκιδικής

9 Κωνσταντίνος Βλάσης Αρκαδίας

10 Σοφία Βούλτεψη Β’ Αθηνών

11 Γεώργιος Γεωργαντάς Κιλκίς

12 Σπυρίδων- Άδωνις Γεωργιάδης Β’ Αθηνών

13 Στέργιος Γιαννάκης Πρεβέζης

14 Βασίλειος Γιόγιακας Θεσπρωτίας

15 Κωνσταντίνος Γκιουλέκας Α’ Θεσσαλονίκης

16 Αθανάσιος Δαβάκης Λακωνίας

17 Χρίστος Δήμας Κορινθίας

18 Σταύρος Καλαφάτης Α’ Θεσσαλονίκης

19 Κωνσταντίνος Καραμανλής Σερρών

20 Θεόδωρος Καράογλου Β’ Θεσσαλονίκης

21 Συμεών (Σίμος) Κεδίκογλου Ευβοίας

22 Χρήστος Κέλλας Λαρίσης

23 Ιωάννης Κεφαλογιάννης Ρεθύμνης

24 Εμμανουήλ (Μάνος) Κόνσολας Δωδεκανήσου

25 Κωνσταντίνος Κουκοδήμος Πιερίας

26 Γεώργιος Κουμουτσάκος Β’ Αθηνών

27 Δημήτριος Κυριαζίδης Δράμας

28 Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης Χίου

29 Ευάγγελος Μπασιάκος Βοιωτίας

30 Χρήστος Μπουκώρος Μαγνησίας

31 Αθανάσιος Μπούρας Αττικής

32 Βασίλειος Οικονόμου Επικρατείας

33 Νικόλαος Παναγιωτόπουλος Καβάλας

34 Αικατερίνη Παπακώστα-
Σιδηροπούλου Β’ Αθηνών

35 Κωνσταντίνος Σκρέκας Τρικάλων

36 Δημήτριος Σταμάτης Επικρατείας

37 Θεόδωρος Φορτσάκης Επικρατείας

38 Μάξιμος Χαρακόπουλος Λαρίσης

39 Κωνσταντίνος (Κωστής) Χατζηδάκης Β’ Αθηνών

header

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις