ΕΠΕΙΓΟΝ! Μετεγγραφές Κεφαλονιτών μέχρι 19/11/2015-Αμοιβαίες μετεγγραφές

Μετεγγραφές εγγεγραμμένων σε Σχολές και Τμήματα μετά από συμμετοχή στις Πανελλαδικές   Εξετάσεις   των   Γενικών   Λυκείων  ή  των Επαγγελματικών  Λυκείων  σε Λύκεια της Διεύθυνσης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης  Κεφαλληνίας

Το    Υπουργείο   Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  ενημερώνει  τους   ενδιαφερόμενους   που  συμμετείχαν   στις    Πανελλαδικές   Εξετάσεις   των   Γενικών   Λυκείων  ή  των Επαγγελματικών  Λυκείων σε Λύκεια της Διεύθυνσης Β΄θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, οι οποίοι εισήχθησαν στη Σχολή ή το Τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-15 και 2015-16 με το με  καθ’ υπέρβαση του αριθμού  των  εισακτέων ποσοστό, να  υποβάλλουν   έως   και   τις   19-11-2015,     ηλεκτρονικά,  την     αίτησή     μετεγγραφής   τους    μέσω    της    ιστοσελίδας   του   www.minedu.gov.gr, όπως προβλέπεται στην αριθ. 184923/Ζ1/17-11-2015 εγκύκλιο.

Αμοιβαίες Μετεγγραφές

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους που πρόκειται να κάνουν χρήση δικαιώματος αμοιβαίας μετεγγραφής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να υποβάλλουν κοινή αίτηση στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως την 30η Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 207358/ΓΔ6/ 2014 (ΦΕΚ 3573 Β΄) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 181819/Ζ1/11-11-2015 (ΦΕΚ 2462 Β΄) Υ.Α.
Η διαδικασία της αμοιβαίας μετεγγραφής ολοκληρώνεται έως την 15η Δεκεμβρίου 2015 με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/ Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α.

y.a.amoiv.meteg.2014

y.a.amoiv.meteggrafes.2015

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις