Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής Αμπελώνων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων εφαρμόζεται ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ σύμφωνα με την ΥΑ. 4450/109662/9-10-2015 (ΑΔΑ:7Ι5Ξ4653ΠΓ-1ΜΛ).  Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί  μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής έως τις  30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015.

Το πρόγραμμα καλύπτει:
– την εκρίζωση και προστασία εδάφους- αναφύτευση αμπελιών

οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο

αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία.
– Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης από το

αποθεματικό.
– Επανεμβολιασμός
– Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση)
Απαραίτητα δικαιολογητικά  είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση – Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1).
  2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.
  3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
  4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων»
  5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου − παραγωγού.
  7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
  8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στο τηλέφωνο 2671360576 : κ. Αντωνάτου Μαρία.

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις