ΕΠΕΙΓΟΝ!! Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής όσοι εισήχθησαν με την ποσόστωση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο των μετεγγραφών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 (Κεφάλαιο Α΄ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν.4332/2015), ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ οι υποψήφιοι από το Ν. Κεφαλληνίας που ενεγράφησαν στην Γ/θμια Εκπαίδευση τα έτη 2014-2015 & 2015-2016 κάνοντας χρήση του επιπλέον ποσοστού (“ποσόστωση”) .

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται  ότι όσοι Κεφαλονίτες εισήχθησαν με τη γενική σειρά, δηλαδή με τα μόρια που είχαν συγκεντρώσει, χωρίς να κάνουν χρήση της ποσόστωσης, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής.
Αυτό το επιβεβαιώσαμε και με τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Τηλ. 210-344 3469/2404 /2754 /3468)

Η εξαίρεση από το δικαίωμα μετεγγραφής έχει δικαίως προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στους φοιτητές και τους γονείς τους , καθόσον στη ρύθμιση για την εφαρμογή της ποσόστωσης (άρθρο 36 Ν.4327/2015) δεν προβλέπεται περιορισμός ή απώλεια του δικαιώματος μετεγγραφής για όσους κάνουν χρήση της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης και επομένως οι υποψήφιοι προέβησαν στην συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων έχοντας ως δεδομένο και το δικαίωμα μετεγγραφής. Πιθανότατα η σειρά προτίμησης των σχολών να ήταν διαφορετική, αν γνώριζαν εξαρχής ότι δεν θα είχαν δικαίωμα μετεγγραφής.
Σχετική ανακοίνωση έχειήδη  εκδώσει και η ΕΛΜΕ-ΚΙ.
Επομένως ,ας έχουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και γονείς το νου τους μήπως και υπάρξει κάποια τροποποίηση της εγκυκλίου αναφορικά με το δικαίωμα μετεγγραφής τους μετά και το μεγάλο θόρυβο που έχει προκαλέσει η εξαίρεση.

Παραθέτουμε το τμήμα του Κεφαλαίου Α΄ της εγκυκλίου που ορίζει ποιες κατηγορίες δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής και επισυνάπτουμε εκ νέου ολόκληρη την εγκύκλιο.
[Για τα μέσα που είχαν πρόβλημα να ανοίξουν το αρχείο της εγκυκλίου, παραπέμπουμε στο σχετικό σύνδεσμο από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας        http://www.minedu.gr/publications/docs2015/15_10_30_.pdf ]

_______________________________________________________________________________________________
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4332/2015
………………………..
……………………….

Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής:

α) οι φοιτητές, στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής κατά τα προηγούμενα της έναρξης ισχύος του Ν. 4332/2015 (Α΄76) ακαδημαϊκά έτη, εφόσον αιτούνται εκ νέου μετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο έχουν εγγραφεί με μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης εισαγωγής.

Σημείωση: Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί με εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου(ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β΄ Μαΐου – Ιουνίου εκάστου σχολικού έτους, είτε μέσω της χρήσης άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή με το 10%) εκ νέου σε Σχολή ή Τμήμα διαφορετικό από αυτό, στο οποίο τους χορηγήθηκε κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη μετεγγραφή, δύνανται να αιτηθούν μετεγγραφή.

β) Φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ) Φοιτητές που με αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για τους οποίους η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων με επιπλέον αυτών καθορισμένο ποσοστό, και συγκεκριμένα:

(i) Tέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού

(ii) Αλλοδαποί – Αλλογενείς

(iii) Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

(iv)Υπότροφοι Αλλοδαποί- Αλλογενείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα τμήματα Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και σε ποσοστό 1% καθ΄υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.

(v) Υπότροφοι Ομογενείς

(vi) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(vii) Υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δ.Ε του νομού Κεφαλληνίας, οι οποίοι εισήχθησαν στη Σχολή ή το Τμήμα, που είναι εγγεγραμμένοι κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-15 και 2015-16 με το επιπλέον ποσοστό, που προβλέπεται.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,
— ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

egyklios.meteggrafwn.2015

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις