ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. ΑΠΟ ΤΑ Κ.Ε.Π.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ:ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26594/10-8-2015 (φ.ε.κ. 1845/Β/2015)

Δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κ.Ε.Π. από 28 Σεπτεμβρίου 2015 οι κατωτέρω διαδικασίες:

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ:
1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ,
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ,
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ,
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ,
5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
Απαραίτητα Δικαιολογητικά: α) Δ. Ταυτότητας (ή Διαβ.και Αδ.Διαμ) ,
β). έγγραφα που να προκύπτει ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη και αναφερόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ
Απαραίτητα Δικαιολογητικά: α) Δ. Ταυτότητας (ή Διαβ.και Αδ.Διαμ) ,
β). Έγγραφα που να προκύπτει ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ
γ). Εκκαθαριστικό Εφορίας
δ). Φωτοτυπία λογ/μού Τραπέζης με ΙΒΑΝ
Το επίδομα χορηγείται εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες από τον Ν.1836/89
Προϋποθέσεις: Π.Χ.: – Οικοδόμοι με 95-210 ημερ/σθια το 2014,
– Μισθωτοί τουρ/κου-επισ/κού κλάδου (75 ημερ/σθια και όχι άνω
των 50 από 1/10-31/12/2014),
– Μουσικοί-τραγουδιστές-Ηθοποιοί με 50-210 ημερ/σθια
(βεβαίωση του οικείου επαγγελμ. σωματείου για Μουσικούς)
– Χειριστές οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων με 70-210 ημερ/σθια
(Σχετ. ΑΔΑ: ΒΑΦΚ4691Ω2-ΘΑΜ)

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις