Προμήθεια 4500 υδρομετρητών από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου DRINKADRIA, “Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region” (Διασυνοριακή Συνεργασία για τη διαχείριση πόσιμου νερού στην περιοχή της Αδριατικής) από τον Νοέμβριο του 2013. Το έργο DRINKADRIA υλοποιείται στο πλαίσιο του μέρους του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΜΠΒ) μεταξύ Ιταλίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου, Αλβανίας, Σερβίας και Ελλάδας και τη συμμετοχή δεκαεπτά εταίρων. Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ συνεργαζόμενος φορέας είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κέρκυρας.

Το έργο DRINKADRIA (www.drinkadria.eu) εστιάζει στη χρήση μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων μεθόδων προστασίας των υδατικών πόρων, με έμφαση στις διασυνοριακές περιοχές όπου, οι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πιο σημαντικές. Αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση παροχής πόσιμου νερού στη διασυνοριακή περιοχή και εστιάζει στην αναγνώριση των πιθανών διεργασιών που στοχεύουν στη συνεργασία μεταξύ φορέων σε χώρες που συνορεύουν, υποδεικνύοντας όλες τις πιθανές βελτιώσεις για την προστασία των υδατικών πόρων. Το συνεργαζόμενο σχήμα στοχεύει στην κάλυψη της υπάρχουσας έλλειψης μελετών όσον αφορά στα συστήματα παροχής νερού, καθώς επίσης και των εφικτών προτεινόμενων λύσεων σε διασυνοριακό επίπεδο. Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση εννέα πιλοτικών εφαρμογών, με σκοπό την ανάλυση των ωφελειών από τη χρήση νέων καινοτόμων μεθόδων σε διαφορετικές γεωγραφικές και πολιτισμικές περιοχές. Για την Ελλάδα ως περιοχή πιλοτικής εφαρμογής επιλέχθηκε το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κέρκυρας. Τέλος το έργο στοχεύει στη δημιουργία δικτύων και στην δυναμική δικτύωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, με στόχο την παροχή κινήτρων για την αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών, ως κινητήρια δύναμη για περαιτέρω μελέτη στον τομέα διαχείρισης υδατικών πόρων, ενώ παράλληλα προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντική χάραξη πολιτικών.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δια του Π.Τ.Α. Ιονίων Νήσων, διοργανώνει την 9η Συνάντηση των Εταίρων του έργου στην Κέρκυρα στις 22-24 Σεπτεμβρίου 2015. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Φαληράκι (Πύλη Αγίου Νικολάου, 1ος όροφος). Στην συνάντηση αυτή θα συζητηθεί η πορεία όλων των δράσεων του έργου ενώ θα σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα για την επιτυχή υλοποίησή του.

Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του έργου DRINKADRIA, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11π.μ. ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θόδωρος Γαλιατσάτος θα υπογράψει τη σύμβαση προμήθειας 4500 υδρομετρητών, που θα αποδοθούν στη ΔΕΥΑ Κέρκυρας. Η αναγκαιότητα της προμήθειας προέκυψε ως αποτέλεσμα, συσκέψεων των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων (Π.Ι.Ν., Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας, Δήμος Κέρκυρας) , όπου διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΔΕΥΑ Κέρκυρας στην παρούσα φάση λειτουργίας της είναι η υπομέτρηση.

Πρόγραμμα συναντήσεων στο πλαίσιο του έργου DRINKADRIA

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου DRINKADRIA, “Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region” (Διασυνοριακή Συνεργασία για τη διαχείριση πόσιμου νερού στην περιοχή της Αδριατικής) από τον Νοέμβριο του 2013. Το έργο DRINKADRIA υλοποιείται στο πλαίσιο του μέρους του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΜΠΒ) μεταξύ Ιταλίας, Σλοβενίας, Κροατίας, Βοσνίας & Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου, Αλβανίας, Σερβίας και Ελλάδας και τη συμμετοχή δεκαεπτά εταίρων. Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ συνεργαζόμενος φορέας είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κέρκυρας.

Το έργο DRINKADRIA (www.drinkadria.eu) αφορά στην καθημερινή διαχείριση συστημάτων παροχής νερού ύδρευσης στον πληθυσμό της περιοχής της Αδριατικής. Στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των διασυνοριακών συστημάτων παροχής νερού με έμφαση στην αειφορική μακροπρόθεση ζήτηση νερού και διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και στην αποδοτικότητα των συστημάτων ύδρευσης. Η διαχείριση των διασυνοριακών υδατικών πόρων περιλαμβάνει: την ανάπτυξη μιας βάσης κλιματικών δεδομένων και δεδομένων κλιματικής αλλαγής, τον προσδιορισμό των υφιστάμενων και μελλοντικών κινδύνων για την διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων με έμφαση στην ύδρευση, τον καθορισμό των αιτιών για την υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και την ανάπτυξη κοινών οδηγιών και πρωτοκόλλων για την προστασία και την αποδοτική διαχείριση των διασυνοριακών υδατικών πόρων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του εν λόγω έργου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δια του Π.Τ.Α. Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διοργανώνει την 1η Συνάντηση Κεφαλαιοποίησης των Αποτελεσμάτων του έργου DRINKADRIA, την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα έναρξης 17.00, στην Κέρκυρα, στο Φαληράκι (Πύλη Αγίου Νικολάου, 1ος όροφος).

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δια του Π.Τ.Α. Ιονίων Νήσων, διοργανώνει την 1η Τεχνική Συνάντηση με τίτλο «Διαχείριση Μη Ανταποδοτικού Νερού» (Non-Revenue Water), την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα έναρξης 08.30, στην Κέρκυρα, στο Φαληράκι (Πύλη Αγίου Νικολάου, 1ος όροφος).

Το πρόγραμμα των συναντήσεων περιλαμβάνει:

«Κεφαλαιοποίηση των Αποτελεσμάτων του έργου DRINKADRIA»

(1st Capitalization Meeting)

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

17:00 – 17:15               Έναρξη – Δηλώσεις συμμετοχής

17:15 – 17:30            Παρουσίαση του έργου Drinkadria – Αναστασία Παπαδοπούλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος της Ομάδας Έργου

 17:30 – 17:45            Το έργο DRINKADRIA ως εφαλτήριο διασύνδεσης των Εταιρειών Ύδρευσης – Αν. Καθηγητής Β. Κανακούδης, Επιστημονικώς Υπεύθυνος και Επικεφαλής Ομάδας  Έργου Παν. Θεσσαλίας

17:45 – 18:15            Κλιματική Αλλαγή και επιπτώσεις της στη διαθεσιμότητα και στην ποιότητα των αποθεμάτων των υδατικών πόρων– Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος της Ομάδας Έργου Παν. Θεσσαλίας

18:15 – 18:30            Η διαχείριση υδατικών πόρων στο νησί της Κέρκυρας – Δρ. Μιχάλης Λαγκαδάς, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υδάτων Ιονίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίων

 18:30 – 19:00           Παρουσίαση των πιλοτικών προγραμμάτων του έργου Drinkadria– Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος της Ομάδας Έργου Παν. Θεσσαλίας

19:00 – 19:30            Round Table

19.30                           ΛήξηΔείπνο

1η Τεχνική Συνάντηση-«Διαχείριση Μη Ανταποδοτικού Νερού» (NonRevenue Water)

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

08:30 – 09:00               Έναρξη – Δηλώσεις συμμετοχής

09:00 – 09:45            Ολοκληρωμένη μεθοδολογία διαχείρισης δικτύων ύδρευσης και μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού – Αναλύοντας το υδατικό ισοζύγιο ενός δικτύου ύδρευσης– Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος της Ομάδας Έργου

09:45 – 10:30            Μοντελοποίηση δικτύων ύδρευσης, ανάπτυξη DMAs και εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης πίεσης– Κωνσταντίνος Γκονέλας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

10:30 – 11:00            Η εμπειρία της ΔΕΥΑ Κοζάνης– Χάρης Κουζιάκης, Προϊστάμενος Μελετών ΔΕΥΑ Κοζάνης

11:00   – 11.30             Διάλειμμα για καφέ

11:30 – 12:00            Εύρεση του σημείου ισορροπίας της αποδοτικής και της ανταποδοτικής χρήσης του νερού σε ένα αστικό δίκτυο– Αν. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Επιστημονικώς Υπεύθυνος και Επικεφαλής Ομάδας Έργου & Κωνσταντίνος Γκονέλας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

12:00 – 12:30            Δυνατότητες ανάκτησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης με χρήση μικρο-τουρμπινών– Αν. Καθηγητής Βασίλης Κανακούδης Επιστημονικώς Υπεύθυνος και Επικεφαλής Ομάδας Έργου & Μενέλαος Πατέλης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

12:30 – 13:00            Round Table

13.30                           Λήξη- Ελαφρύ Γεύμα

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις