Έργαστήρι υδατογραφίας της Dr.YANA CHEBOTOVA από τις 9 έως 19 Σεπτεμβρίου

  1. S. SKOVORODA KHARKIV NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY και το  ΙΟΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής  στο εργαστήρι υδατογραφίας  της Dr.YANA CHEBOTOVA που θα λάβει χώρα από
9 έως  19 Σεπτεμβρίου 2015.

ΤΟΠΟΣ: Το Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού  στην  Κεφαλονιά.

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: H Πρόσκληση  απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους από τα νησιά Κεφαλονιά / Ιθάκη και από όλο τον Κόσμο.

Αποδεκτά είναι  άτομα ή ομάδες, ερασιτέχνες ή εμπειρογνώμονες, σχολεία, σπουδαστές , καλλιτέχνες.
Οι συνεδρίες θα οργανωθούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες, με βάση  την ηλικία ή την εμπειρία στις τέχνες. Κάθε  εργαστήριο θα περιορίζεται σε 8 συμμετέχοντες.

ΓΛΩΣΣΑ :Ελληνική, Αγγλική, Ρωσσική.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ανοιχτή προθεσμία
ΔΙΔΑΣΚΕΙ : Η Dr. Yana Chebotova, Διδάκτωρ στο τμήμα σχεδίου του Εθνικού Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου  του Χάρκοβο, Ουκρανία.
ΘΕΜΑ: Βασικές τεχνικές για Ακουαρέλα: Θεωρία και Πράξη.
ΧΡΟΝΟΣ : Σεπτέμβριος 2015 (9 Έως  19η Σεπτέμβρη )
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο μέρη:
1. Εισαγωγή παρουσίαση / θεωρία για τις τεχνικές της ακουαρέλας
2.Πρακτική  [σκίτσο και  χρώμα-νεκρή φύση- τοπίο- ελεύθερο θέμα ] Κάθε  ημέρα διδασκαλίας θα είναι ένα πλήρες πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική, με ευελιξία στο χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες των σπουδαστών)
Πρωινές  συνεδρίες: 9:00 π.μ – 15.00μ.μ.[με διάλειμμα για καφέ] Βραδινές  συνεδρίες : 17.00 μ.μ. –  20.30 μ.μ. [με διάλειμμα για καφέ]

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 Εγγραφή /αίτηση συμμετοχής μπορεί να γίνει :
-με τηλεφώνημα στο 26710 41126
-με e-mail: Ή:
– Από τη διαδικτυακή Διεύθυνση: http://goo.gl/forms/q2f8aD9uzk)

ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : ευρώ 15, το ποσό  θα προσφερθεί στο Ορφανοτροφείο της Κεφαλονιάς. Σχολικές  συμμετοχές  θα  γίνονται δεκτές χωρίς χρέωση.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Το εργαστήριο είναι δωρεάν ,ευγενική προσφορά στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη και την Διεθνή  Κοινότητα τωνΤεχνών  από την Δρ Yana Chebotova , του Εθνικού Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου  του Χάρκοβο και του Ιονίου Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: βασικό εξοπλισμός για υδατογραφία [χαρτί , χρώματα ακουαρέλας, πινέλα]  για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την  καθηγήτρια κ. Yana Chebotova ή με το Ιόνιο Κέντρο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   www.ionionartscenter.gr,    http://hnpu.edu.ua
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:      , ,

                                    yana chebotova <>

  1. S. SKOVORODA KHARKIV NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY

AND THE IONION CENTER FOR THE ARTS AND CULTURE

PROUDLY INVITE YOU TO PARTICIPATE IN THE WATER- COLOR WORKSHOP

INSTRUCTED BY  Dr.  YANA  CHEBOTOVA

SEPTEMBER  9TH TO SEPTEMBER 19TH 2015.

VENUE:The Ionion Center for the Arts and Culture, Greek Island Kefalonia.

ELIGIBILITY :Inviting  participants from the islands Kefalonia /Ithaca  and all over the World .

 Acceptable individuals  or groups, amateurs or experts, schools, students  and artists.

Sessions will be organized  in specified  classes, based on the experience ,age, art experience   of the participants.Each workshop will be limited to 8 participants.

LANGUAGE: Greek, English, Russian

DEADLINE: open, on going.

INSTRUCTOR : Dr. Yana Chebotova,  Department  of Design and Arts/ Interior Design,

  1. S. Skovoroda Kharkiv National  Pedagogical University.

THEME:  Basic Watercolor Techniques: Theory and Practice[still life, landscape, free theme]

TIME : September 2015   ( September 9th to September 19th )

PROGRAM/ DETAILS: The program includes  two parts:

  1. introduction/ theory presentation on the watercolor techniques

2.practice [sketch- color]

PROGRAMME :(Each  day session  will be a complete program including theory and practice, with flexibility according  to the needs of the students)

 Morning session : 9:00 a.m. – 15.00m.m [Included coffee break] Evening session 17.00p.m to 20.30 p.m. [Included coffee break]

ENROLMENT TERMS AND CONDITIONS : application for participation

 -by phone call at +30 26710 41126

-by email  :   OR:   

–  by web application  at the  web -address:  http://goo.gl/forms/q2f8aD9uzk)

APPLICATION FEES: Full Day session euro 15 , amount  to be offered to the Orphanage House of the Island Kefalonia. Schools participations are acceptable free of fees.

TUITION FEES : The workshop is kindly  offered free of tuition fees to  Kefalonia, Ithaca  and  the  International  Art’s Community  by Dr. Yana Chebotova, the  H. S. Skovoroda  Kharkiv  National  Pedagogical Universit and the Ionion ter for the Arts and Culture.

MATERIAL AND EQUIPMENT : basic water color equipment , limited to paper – colors – braces. For details please contact the Instructor , Dr. Chebotova  or the Ionion Center                INFORMATION :  www.ionionartscenter.grhttp://hnpu.edu.ua

CONTAC : , ionionartscenter.gr,yanachebotova <>

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις