Συνέδριο Μακροπεριφέρειας στις Βρυξέλλες

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το Εναρκτήριο Συνέδριο για την Στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, η οποία αφορά τις 8 χώρες της ευρύτερης περιοχής των δύο θαλασσών, δηλαδή την Ελλάδα, την Αλβανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία και Ιταλία. Το ενδιαφέρον και καινοτόμο στοιχείο είναι ότι πρόκειται συνεργασία μεταξύ 4 κρατών-μελών της Ε.Ε. και 4 μη μελών.
Το Συνέδριο οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ιταλική Προεδρία της Ε.Ε. και ήταν η ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που ξεκίνησε με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Δεκέμβριο 2012 και κορυφώθηκε με την διοργάνωση Συνεδρίου Διαβούλευσης στην Αθήνα το Φεβρουάριο 2014 από την Ελληνική Προεδρία. Το τελικό κείμενο της Στρατηγικής υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τον Σεπτέμβριο 2014 και παρουσιάστηκε επίσημα στο Εναρκτήριο Συνέδριο, παρουσία των Υπουργών ή αναπληρωτών Υπουργών Εξωτερικών των χωρών που μετέχουν στη Μακροπεριφέρεια, με φιλοξενούντα τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας κ. Paolo Gentiloni. Για την σημασία της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου μίλησαν επίσης οι Επίτροποι της Ε.Ε. Corina Cretu (Περιφερειακής Πολιτικής) και Karmenu Vella (Περιβάλλοντος, Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας).
Η Στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου βασίζεται σε 4 πυλώνες:
• Γαλάζια ανάπτυξη
• Συνδεσιμότητα της Περιφέρειας (Μεταφορές)
• Ποιοτικό Περιβάλλον
• Βιώσιμος Τουρισμός
και εξειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων (action plan).
Πρόκειται για τομείς που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, η οποία παρουσιάζει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αλλά και προβλήματα που χρήζουν κοινής αντιμετώπισης (θαλάσσιο περιβάλλον, μεταφορές, κλπ).
Η ΠΙΝ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δυνατότητα προστασίας του περιβάλλοντος και την εν γένει βιωσιμότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην προοπτική εξόρυξης υδρογονανθράκων ενώ παράλληλα ενδιαφέρεται για την μόνιμη ακτοπλοϊκή επικοινωνία στην περιοχή.
Έμφαση δίνεται επίσης στην δημιουργία clusters και δικτύων φορέων, ΑΕΙ, και επιχειρηματιών, είτε οριζόντιου είτε διατομεακού χαρακτήρα.
Η υλοποίηση της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής θα γίνει μέσω των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κάθε κράτους και Περιφέρειας, μέσω του Διακρατικού προγράμματος «Αδριατική-Ιόνιο» και μέσω των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg, MED, κλπ.).
Η Διαχειριστική αρχή της ΠΙΝ μετείχε σε όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης για την εκπόνηση της Μακροπεριφερειακής στρατηγικής, έχει περιλάβει σχετικές δράσεις στο υποβληθέν Σχέδιο του Περιφερειακού Προγράμματος 2014-2020, εκπροσωπήθηκε δε και στο Εναρκτήριο Συνέδριο στις 18 Νοεμβρίου 2014 με το στέλεχός της Λ. Ρούσσου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/index_en.cfm

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις