Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών από το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Αχαϊας

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η αριθμ. 1240/14.08.2014 (ΑΔΑ: ΩΙ4ΠΒ-ΤΩΟ, ΦΕΚ 2335/τ. Β/29-08-2014) Υπουργική Απόφαση – Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

Στο καθεστώς ενισχύσεων της εν λόγω απόφασης δύναται να ενταχθούν επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη που αφορούν τις εξής Δράσεις:
Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους.
Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων.
Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Δράση 6: Βελτίωση της επιλεκτικότητας.
Δράση 7: Αντικατάσταση κινητήρα.
Δράση 8: Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων.
Δράση 9: Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών.
• Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μέτρο 1.3 έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τα οποία είναι ενεργά, εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια, καταχωρημένα στο Κ.Α.Μ. και ασκούν πλόες ως αλιευτικά τουλάχιστον για πέντε (5) έτη.
• Αιτήσεις ένταξης συνοδευόμενες από το σχετικό φάκελο της επένδυσης υποβάλλονται μέχρι 31.10.2014 στο Τμήμα Αλιείας / Δνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
• Παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, δυνατότητα χρηματοδότησης για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 01.10.2012.
• Η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μπορεί να αναζητηθεί στο διαδίκτυο με τον Α.Δ.Α. της Απόφασης που αναγράφεται αναλυτικά παραπάνω.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
• Στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, τηλ: 2610 437469 & 2610 437870.
• Στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π.ΑΛ., τηλ: 213 1501185.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις