Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για το 2011 και αφορά αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν από περονόσπορο σε αμπελώνες του Δήμου Κεφαλλονιάς, ως αποτέλεσμα δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2011.

Ο Δήμος καλεί τους ζημιωθέντες αμπελουργούς να υποβάλουν αιτήσεις, από Δευτέρα 08-09-20104 έως και Τρίτη 30-09-2014 στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
• Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός λογαριασμού.
• Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Ο.Γ.Α (εφόσον υπάρχει ), όπου θα διακρίνονται τα στοιχεία του αιτούντα και η σχετική θεώρηση για το έτος ζημιάς 2011.
• Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του οικονομικού έτους 2011 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2010).
• Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2011.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των προσδιορισθέντων εγγράφων και των προϋποθέσεων ενίσχυσης (υπάρχει στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.)
• Φωτοαντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας /Εκτροφής του έτους 2011.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της ενίσχυσης είναι:
• η δήλωση εισοδήματος από αμπελοκαλλιέργεια στο οικονομικό έτος 2011,
• η καταχώρηση των αμπελοτεμαχίων στο αμπελουργικό μητρώο,
• η υποβολή δήλωσης συγκομιδής ή δήλωσης παραγωγής για το έτος 2011.

Εκ του γραφείου τύπου

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις