Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων-Μεταποίηση & Αλιεία

Στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007- 2013, υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η αριθμ. 870/10-7-2014 Απόφαση – Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση της μόνιμης παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών με κύριο αλιευτικό εργαλείο τη «βιντζότρατα» (SB), ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών, με τον τρόπο της διάλυσης.
Δικαιούχοι είναι πλοιοκτήτες τουλάχιστον ενός έτους που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους και που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 26713-60643, κ. Γ. Σιμωτάς.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας-Μεταποίηση και Εμπορία

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 υπογράφηκε και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η αριθμ. 699/10-7-2014 Απόφαση – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία».

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.3. είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 26713-60573 Χριστόφορος Βαβάσης και 26713-60572 Ευθύμιος Σπίνος.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις