Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 30 Ιουλίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιοστο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» τις 30 Ioυλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 με θέμα :
• Έγκριση Απολογισμού- Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2012. ( αρ. 139/14 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής )

Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω πεπερασμένων προθεσμιών εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που ανέκυψαν από τους σεισμούς, αλλά και για λόγους ομαλής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου .
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

Την ίδια μέρα τις 13.00 το μεσημέρι θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Όλα τα θέματα είναι κατεπείγοντα και λόγω αυστηρών καταληκτικών προθεσμιών και κρίσιμα για την λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου .

1. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου Δήμου Κεφαλλονιας οικ. έτους 2014.( αρίθμ. 140/14 αποφ. Οικ. Επιτροπής)
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

2. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2014. .( αρίθμ. 247/14 αποφ. Οικ. Επιτροπής).
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

3. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2014.
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

4. Έγκριση της αρίθμ. 224/14 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την ένταξη στον ενιαίο πολλαπλό λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου των παραχωρηθέντων αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

5. Εγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για την διαχειριστική περίοδο από 14-6-2011 έως και 31-12-2012.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

6. Εκθεση Πεπραγμένων έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. « Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Κεφαλλονιάς ΟΚΑΠ»
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κ. Δ. Κοκκόσης

7. Εγκριση Προϋπολογισμού και ΟΠΔ του Ν.Π. « Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
ΕΙΣ: Α/ Πρόεδρος κ. Γ. Αποστολάτος

8. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν για χρήση κοινόχρηστου χώρου.
ΕΙΣ: Δ/νση Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης – Τμήμα αδειοδοτήσεων & ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

9. Παραλαβή μελέτης με τίτλο « Αποχέτευση Αγίας Ευφημίας – Συμπληρωματικές Τοπογραφικές Εργασίες Αγωγού Μεταφοράς Λυμάτων στο ΒΙΟ.ΚΑ Σάμης .
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

10. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση των Εγκαταστάσεων του ανακαινισθέντος σχολικού συγκροτήματος Φαρακλάτων όπου στεγάσθηκε το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αργοστολίου» Αναδόχου Κ/Ξ Π. Μαρκεζίνη- Χ. Αντωνόπουλου
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

11. Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου
ΕΙΣ : Γρ. Δημάρχου

12. Επιχορήγηση Εθελοντικών Ομάδων Δήμου Κεφαλλονιάς .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις