Πολιτισμός

Andreas König, κονσέρτο πιάνου, Nikos Papastergiadis ’Cosmopolitan Imaginary’

24views

”Cosmopolitanism and Music” 

«Κοσμοπολιτισμός και Μουσική»

Nikos Papastergiadis και  Andreas König

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024, 20.30 μ.μ

Ιόνιο Κέντρο Τεχνών & Πολιτισμού

Πρόγραμμα

Andreas König,piano : Frédéric Chopin, Romance (από κονσέρτο για πιάνο op. 11)

Νίκος Παπαστεργιάδης: σύντομη εισαγωγή στο ”Cosmopolitan Imaginary”

Andreas König: Maurice Ravel, Le Tombeau de Couperin

Prélude – Forlane – Rigaudon – Menuet – Toccata

Είσοδος Δωρεάν/ Δεξίωση

To  ακαδημαϊκό πρόγραμμα ”Cosmopolitan Imaginary” που θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 8 Ιουλίου με διεθνείς  συμμετοχές 

είναι ανοικτό  για συμμετοχή στο κοινό σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα,  είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως (zoom).

Θέματα προς ανάλυση: Κοσμοπολιτισμός και Πολιτισμός , Eπιρροές στην Ανθρωπολογία , Ιστορία της Τέχνης , Πολιτική Θεωρία, Πολιτιστικές Σπουδές, Οικουμενικότητα, Ανήκειν, Ανθρωπιστική Φιλοσοφία, Όραμα Ισότητας.

Νίκος Παπαστεργιάδηςhttps://findanexpert.unimelb.edu.au/profile/12693-nikos-papastergiadis

                                       Andreas König:https://www.andreaskoenig.es/

 Συμμετοχές & πληροφορίες: info@ionionartscenter.gr,  τηλ: +30 2671041126

 ”Cosmopolitanism and Music” 

Nikos Papastergiadis & Andreas König

Wednesday, July 3th 2024, 20.30 pm

Ionion Center for the Arts & Culture

Program

Andreas König: Frédéric Chopin, Romance (from piano concerto op. 11)

Nikos Papastergiadis: short introduction to ”Cosmopolitan Imaginary”

Andreas König: Maurice Ravel, Le Tombeau de Couperin

Prélude – Forlane – Rigaudon – Menuet – Toccata

Entrance Free/ Cocktail 

The academic program “Cosmopolitan Imaginary” that will take place from July 2nd  to 8th  with international participants

is open for participations in Greek and English, either live or remotely (zoom).

Topics to be analyzed: Cosmopolitanism and Culture, Influences on Anthropology, History of Art, Political Theory, Cultural Studies, Universalism, Belonging, Humanitarian Philosophy, Vision of Equality.

Nikos Papastergiadishttps://findanexpert.unimelb.edu.au/profile/12693-nikos-papastergiadis

                                       Andreas König: https://www.andreaskoenig.es/

 Participations & information: info@ionionartscenter.gr,  ph: +30 2671041126

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.