Πολιτισμός

Ancient Voices of the Island-Οπτικοακουστική παράσταση GIULIA GALLINA 29 Αυγούστου στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού

101views

ΑNCIENT VOICES OF THE ISLAND

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΉ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ , GIULIA GALLINA

29 Αυγούστου 2022, 19.30μ.μ στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού

design credits: Ioystini Drakoulakou

”Aυτή η παράσταση είναι το αποτέλεσμα ενός έργου, του οποίου ο κύριος σκοπός ήταν να συλλέξει ήχους που αντιπροσωπεύουν το νησί της Κεφαλονιάς, από εκφράσεις της φύσης έως τις ανθρώπινες παραδόσεις, και να τους ενσωματώσει σε μινιμαλιστικές μουσικές συνθέσεις. Αυτή η δημιουργική προσέγγιση λαμβάνεται για να δημιουργηθεί μια διαλογιστική ηχητική εμπειρία, σκοπός της οποίας είναι να αναδείξει την εκπεφρασμένη ταυτότητα του νησιού μέσω μιας «καλλιτεχνικής αποθήκης ήχων».

Το ηχητικό τοπίο που προκαλείται σε αυτή τη συλλογή προορίζεται να αντλήσει έμπνευση από τους ήχους περιπάτου, όπου τα αυτιά μας εκτίθενται σταδιακά σε κάθε ήχο γύρω μας και των οποίων ο κύριος στόχος είναι να διεγείρουν μια ενεργητική εμπειρία ακρόασης μέσα και προς το περιβάλλον.

Σε αυτή την παράσταση, οι ήχοι που παρουσιάζονται είναι αντιπροσωπευτικοί για το νησί της Κεφαλονιάς και περιλαμβάνουν μια πλήρη γκάμα παραλλαγών τοπίου, από αγροτικό σε παραδοσιακό, από αστικό σε βιομηχανικό, και επεξεργάζονται σκόπιμα για να δημιουργήσουν ένα κομμάτι ηχητικής τέχνης. Δεν προορίζονται να είναι καθαροί ήχοι ούτε διαχωρισμένοι από τους ήχους ανθρωπογενών δραστηριοτήτων του νησιού. Τα τελευταία είναι σήμερα εμφανή στα περισσότερα μέρη και δύσκολα μπορούν να διαχωριστούν από το φυσικό περιβάλλον, κάνοντας τον ήχο του νησιού να γίνει μέρος μιας μη αναστρέψιμης ανθρωπογενούς δράσης.

 

Οι μουσικές συνθέσεις και οι αυτοσχεδιασμοί που διασπούν την ηχητική απόδοση είναι εμπνευσμένες από τη μινιμαλιστική παράδοση.Η μινιμαλιστική μουσική χαρακτηρίζεται συνήθως από επαναλαμβανόμενα μοτίβα, φράσεις ή ρυθμούς, εκτεταμένους ήχους και σύμφωνες αρμονίες. Η μινιμαλιστική προσέγγιση της μουσικής χαρακτηρίζεται από ένα μη αφηγηματικό σύστημα, που προσκαλεί ή καλεί τον ακροατή να επικεντρωθεί στη διαδικασία ή τις φάσεις της μουσικής σύνθεσης ή της παρτιτούρας και ενθαρρύνει και προάγει την ενεργητική ακρόαση αντί να χρησιμεύει ως απλό σκηνικό για άλλες δραστηριότητες. (Μέγκαν Ράιχ).

Η μινιμαλιστική μουσική εστιάζει επίσης στον αυτοσχεδιασμό, τους μη ορχηστρικούς ήχους, τους μη χορογραφημένους ήχους ή τους επαναλαμβανόμενους βρόχους, που ακολουθούν ένα μοτίβο αλλά όχι απαραίτητα μια κλίμακα.Η μινιμαλιστική στατικότητα των συνθέσεων στην ερμηνεία υποδηλώνει κυκλικές, ομόκεντρες εικόνες σε συνδυασμό με τους ήχους του τοπίου και προορίζονται να παράγουν ένα είδος «υπνωτικής κατάστασης» δημιουργώντας μια διαφορετική αίσθηση του χρόνου, όπου το κοινό ακούει τις πιο μικρές λεπτομέρειες και αλλαγές στο μοτίβο.

Η σκόπιμη εμπλοκή των ακουστικών μας αισθήσεων μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη στιγμή και μας απομακρύνει προσωρινά από τον συνεχή θόρυβο που παράγεται από το αδιάκοπο ρεύμα σκέψεων του μυαλού μας, συντονίζοντας μας σε έναν διαλογιστικό, ιερό χώρο, όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε την πραγματικότητα από μια διαφορετική άποψη και βίωση μιας θετικής απόσπασης του εγώ. Το κράτημα του εγώ μας κρύβεται πάντα (ειδικά στις δυτικές κοινωνίες), εμποδίζοντάς μας να έχουμε επίγνωση του παρόντος χρόνου και χώρου στον οποίο βρισκόμαστε και να μην επωφεληθούμε από την κατάσταση ηρεμίας που προκύπτει από αυτή τη συνειδητή κατάσταση.

Ως μια σύνθεση τέχνης για συγκεκριμένο χώρο, αυτό το έργο σκοπεύει επίσης να συμβάλει στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, δημιουργώντας μια αποθήκη χαρακτηριστικών ήχων που μπορούν να ακουστούν μόνο στην Κεφαλονιά, σε μια μεγάλη ποικιλία τοπίων, καθώς επίσης κινώντας ευαισθητοποίηση για πιθανά περιβαλλοντικά ζητήματα”.

Giulia Gallina.

ANCIENT VOICES OF THE ISLAND by GIULIA GALLINA

Audiovisual performance

August 29th 2022, 19.30pm,  Ionion Center for the Arts and Culture

”This performance is the result of a project whose main purpose has been to collect sounds that represent the island of Kefalonia, ranging from expressions from nature to human traditions, and to embed them in minimalist music compositions. This working approach is taken in order to create a meditative sound experience whose purpose is to bring out a voiced identity of the island through an “artistic repository of sounds.

The soundscape that is evoked in this collection is intended to take inspiration from soundwalks, where our ears are progressively exposed to every sound around us and whose main objective is to stimulate an active listening experience in and to the surrounding environment.

In this performance, the sounds I am presenting are specific to the island of Kefalonia and embrace a full range of landscape variations, going from rural to traditional, from urban to industrial, and are intentionally processed in order to create a sound art piece.

 

These are not intended to be pure sounds nor separated from the sounds of man-made activities on the island; the latter are nowadays evident in most places and can hardly be separated from the natural environment, making the sound of the island become part of an irreversible anthropogenic action.

 

The music compositions and improvisations that intersperse the sound performance are inspired by the minimalist tradition.

 

Minimalist music typically features repetitive patterns, phrases, or beats, extended droning sounds, and consonant harmonies. The minimalist approach to music is marked by a non-narrative system that invites or calls the listener to focus on the process or phases of the musical composition or score, and encourages and advances active listening rather than serving as a mere backdrop for other activities (Megan Reich).

Minimalist music also focuses on improvisation, non-instrumental sounds, non-choreographed sounds, or repetitive loops that follow a pattern but not necessarily a scale.

 

The minimalist static nature of the compositions in my performance suggest cyclical, concentric images combined with the landscape sounds, and are meant to produce a sort of “hypnotic state” by creating a different sense of time, where the audience listens to the smallest details and changes in the pattern.

Deliberately engaging our aural senses makes us become aware of where we are in a specific present moment and temporarily takes us away from the constant noise produced by our mind’s incessant stream of thoughts, attuning us to a meditative, sacred space where we can observe reality from a different point of view and experience a positive detachment of the ego. Our ego’s hold is always lurking (especially in Western societies), preventing us from being aware of the present time and space that we find ourselves in, and not benefiting from the state of calm arising from this mindful condition.

Being a site-specific art composition, this project also intends to contribute to the cultural heritage of the island, creating a repository of characteristic sounds that can only be heard in Kefalonia on a wide variety of landscapes as well as raising awareness about possible environmental issues”.

Giulia Gallina

 


*Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη άδεια των «Συντελεστών» του portoni.gr.