Δήλωση κατεχόμενων κυψελών μέχρι τις 20 Οκτωβρίου

Μελισσοκόμοι οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση κατεχομένων κυψελών το έτος 2020, ή είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου, θεωρημένου από 01/01/2018, έχουν την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου.Όλοι οι ενεργοί μελισσοκόμοι, υποβάλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κεφαλληνίας, δήλωση κατεχόμενων κυψελών έως 20 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 3. Σε περίπτωση που ο μελισσοκόμος επιθυμεί να  δηλώσει ταυτόχρονα  μεταβολή του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών του, υποβάλει δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 5. Σε περίπτωση αύξησης, ο μελισσοκόμος μαζί με το υπόδειγμα 5 υποβάλλει είτε τιμολόγιο αγοράς είτε υπεύθυνη δήλωση.

Μελισσοκόμοι που είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο έληξε πριν την 01/01/2018 και δεν θεωρήθηκε μετά τη λήξη του, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να διατηρήσουν τον ίδιο κωδικό αριθμό και εγγράφονται στο Μητρώο μετά από αίτησή τους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-2021 ΥΑ.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κεφαλληνίας (ΔΑΟΚ) ενημερώνει ότι μετά τη δημοσίευση της αριθ. 140/106513/16-04-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1560) Απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθιερώνεται Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ενεργοί μελισσοκόμοι.

Την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου έχουν όσοι είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου, θεωρημένου από 01/01/2018 και όσοι είχαν υποβάλει δήλωση κατεχομένων κυψελών το έτος 2020.

Όλοι οι ενεργοί μελισσοκόμοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση Κατεχόμενων Κυψελών (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του παραρτήματος της Υ.Α.) έως και την 20η Οκτωβρίου 2021, είτε σε έντυπη μορφή στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), είτε μέσω εφαρμογής των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε όσους μελισσοκόμους υποβάλουν την προαναφερόμενη αίτηση και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, θα χορηγείται σχετική βεβαίωση λόγω της κατάργησης των μελισσοκομικών βιβλιαρίων.

Εάν ενεργός μελισσοκόμος δεν υποβάλει την δήλωση κατεχόμενων κυψελών, μολονότι έχει σχετική υποχρέωση, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις.

Η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική για κατόχους τουλάχιστον πέντε (5) κυψελών και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ΔΑΟΚ σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της Υ.Α. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο μελισσοκόμος αποκτά την ιδιότητα του ενεργού μελισσοκόμου.

Οποιαδήποτε μεταβολή του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί των κατεχομένων κυψελών και ταυτόχρονα σε απόλυτο αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο των πέντε (5) κατεχόμενων κυψελών, δηλώνεται υποχρεωτικά από τον μελισσοκόμο εντός δεκαπέντε (15) ημερών με σχετική αίτηση στην αρμόδια ΔΑΟΚ. Οι παραφυάδες που δεν δηλώνονται στο Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Δεν γίνεται αποδεκτή ετήσια αύξηση μεγαλύτερη του 100% των κατεχόμενων κυψελών. Γίνεται αποδεκτή ετήσια αύξηση από 50% έως 100% των κατεχόμενων κυψελών μόνο κατόπιν τεκμηρίωσης από το μελισσοκόμο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κεφαλληνίας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-3-ΔΗΛ-ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ (1)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-5-ΔΗΛ-ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (1)
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις