Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Μία στις τρεις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί οικονομική ενίσχυση λόγω Covid19 θα λάβει χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:

Μία στις τρεις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν αιτηθεί οικονομική ενίσχυση λόγω Covid19 θα λάβει χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ

 

 

 

  • Μετά το προβλεπόμενο στάδιο των ενστάσεων για το πρόγραμμα των 14.000.000 €, ο αριθμός των επιχειρήσεων, που θα τύχουν της οικονομικής στήριξης μέσω ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», ανέρχεται στις 1.151.

 

  • Βάσει συγκεκριμένων κανόνων και αυστηρά τηρουμένων κριτηρίων εξετάστηκαν οι ενστάσεις

 

  • Στις ήδη εγκεκριμένες 1.151 επιχειρήσεις, εκτιμάται ότι θα προστεθούν ακόμα 1.400-1.500, οι οποίες θα λάβουν χρηματοδότηση από την ενίσχυση του προγράμματος με 16.000.000 €, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επιχορηγούμενων επιχειρήσεων σε πάνω από 2.500, ήτοι ποσοστό περί το 37% των αιτηθέντων

 

 

 

Με αφορμή δημοσιεύματα από μερίδα του Τύπου, που αφορούν στην εξέλιξη της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την CovId-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και για λόγους αποφυγής παραπληροφόρησης, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διευκρινίζει τα παρακάτω:

Υπεβλήθησαν συνολικά πάνω από 7.100 αιτήματα από επιχειρήσεις, με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να ανακοινώνει ότι το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης ανήρχετο σε μόλις 14.000.000 €, κάτι που συνεπάγετο ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν όλες οι αιτούμενες επιχειρήσεις. Όσο για τα κριτήρια μοριοδότησης, αυτά ήταν κοινοποιημένα από την αρχή, όπως είχε γίνει γνωστό ότι για την ικανοποίηση όλων των αιτούντων επιχειρήσεων θα απαιτείτο ποσό 93.000.000 €, κάτι αδύνατο για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Σε πρώτο στάδιο και με δεδομένο το διατιθέμενο ποσό των 14.000.000 €, μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων από τον ΕΦΕΠΑΕ βάσει των κριτηρίων που είχαν τεθεί, εντάχθηκαν στο εν λόγω πρόγραμμα ΕΣΠΑ 1.084 επιχειρήσεις.

Στην προβλεπόμενη διαδικασία ενστάσεων κρίθηκε ότι από τις 458 επιχειρήσεις, που έκαναν ένσταση, μόνο οι 67 θα μπορούσαν να γίνουν δεκτές σε αυτό το στάδιο, καθώς για τις υπόλοιπες διαπιστώθηκαν βασικά κενά, όπως έλλειψη υπογραφών, σφραγίδων κλπ σε σχέση με τις αυστηρές προδιαγραφές της πρόσκλησης. Ως εκ τούτου, στο πρώτο στάδιο, που αφορά στα 14.000.000 € εγκρίθηκαν οι αιτήσεις 1.151 επιχειρήσεων (1084+67).

Ένα δεύτερο στάδιο ξεκινά με ενίσχυση 16.000.000 € (ανώτατο εγκεκριμένο ποσό). Έχοντας γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα η αξιολόγηση των αιτημάτων – κι αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι πλέον η διαδικασία για το δεύτερο στάδιο, θα γίνει με πολύ γρηγορότερο ρυθμό – εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτηθούν ακόμα 1.400 με 1.500 επιχειρήσεις. Άρα, ο συνολικός αριθμός των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από τον Covid19, αναμένεται να υπερβεί τις 2.500 (συνολικά στο πρόγραμμα των 14.000.000 € και των 16.000.000 €).

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το ποσοστό επί των αιτηθέντων για ενίσχυση επιχειρήσεων, που θα λάβει τελικώς χρηματοδότηση από την πρόσκληση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, υπολογίζεται περί το 37%, δηλαδή πάνω από 1 στις 3 επιχειρήσεις που αιτήθηκαν ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ, θα τη λάβει.

Εν κατακλείδι, φρόνιμο είναι, πριν καταλήγουμε σε συμπεράσματα, τα οποία δημιουργούν παρερμηνείες κι εν τέλει παραπληροφορούν τους συμπολίτες μας, να γνωρίζουμε καλά τις διαδικασίες και να περιμένουμε την ολοκλήρωσή τους.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις