Παράταση προσωρινής ρύθμισης κυκλοφορίας και διακοπή της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό  Ν. 44 (Άγιος Δημήτριος-Βιλατώρια), λόγω εκτέλεσης έργων

                                    Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η      16/2021        

ΘΕΜΑ : <<Παράταση προσωρινής ρύθμισης κυκλοφορίας και διακοπή της κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό  Ν. 44 (Άγιος Δημήτριος-Βιλατώρια), λόγω εκτέλεσης έργων>>.

     Ο   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

    α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

    β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

         «Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και

          ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

    γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής

         Αστυνομίας  » .

     δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής

         Αστυνομίας  » .

     ε)  Το υπ’ αριθμ’ 50768/12583 από 1-7-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

           της   Π.Ε. Κεφαλληνίας.

     στ) Την υπ’ αριθμ’ 1016/20/752-γ  από 11-6-2021  Απόφασή μας (Α.Δ.Α. 62ΣΑ46ΜΤΛΒ-57Π).

     και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων  και την εξυπηρέτηση του κοινού,  

 

                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

   Την παράταση ισχύος του άρθρου 1  της ανωτέρω (στ) απόφασης μας και ορίζουμε ότι η προσωρινή εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πεζών και  όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Ν. 44 (Άγιος Δημήτριος-Βιλατώρια) θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από τις  4-7-2021 και ώρα 19:00΄ έως και τις 13-7-2021 κα ώρα 19:00΄ για λόγους ασφαλείας, λόγω συνέχισης  εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια του έργου <<Συντήρηση και Αποκαταστάσεις Οδικού Δικτύου Παλικής>>.

  Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα  2,3,4,5 και 6 ανωτέρω (στ) απόφασής μας.

Ο   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 Γεώργιος Δ. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ

Αστυν. Διευθυντής              
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις