Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 14 Ιουνίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 17η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00, σύμφωνα με την αριθ . Δ1α/ΓΠ.οικ 71342/6. 11. 20 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’4899) “ Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας” προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. «Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με «Απευθείας παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας» (παράταση διαδικασίας)

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος .

 1. Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 στις περιπτώσεις που απαιτούνται αποφάσεις συλλογικών οργάνων.

Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Σχετικά με εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Δραγατσανίου .

Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Σχετικά με μερική Λύση Σύμβασης Γηπέδου Φαρακλάτων της ΔΕ Αργοστολίου.

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

 1. Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας- Εγκληματικότητας και Παρέμβασης.

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός

 1. Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Αργοστολίου με Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για την λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου»

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Γ. Τσιλιμιδός

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«Ασφαλτόστρωση Προαύλιων Χώρων Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:

« Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικής Οδού Τ.Κ. Διλινάτων Δ.Ε Αργοστολίου»

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Δ/ νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

 1. Εισήγηση : Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου : «Ανάπλαση

Οδού Κρασσά Αργοστολίου»

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου:

«Αποπεράτωση Ανάπλασης Κεντρικής Πλατείας Οικισμού Βλαχάτων»

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου:

«Κατασκευή Τοιχείου Αντιστήριξης στη θέση ‘Αι Γιάννης Οικισμού Νυφίου Δ.Ε Αργοστολίου»

Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου:

« Βελτιώσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Δ Ζόλων»

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου:

«Κατασκευή Τοιχείου Αντιστήριξης στον Οικισμό Καρδακάτων»

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μινέτος Διονύσιος

 1. Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στον Δήμο Αργοστολίου .

Εισήγηση :Επικεφαλής της παράταξης «Λαική Συσπείρωση» Ι. Κουρούκλης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις