Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Δράση «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων, στους τομείς εξειδίκευσης της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2014-2020.

Η εν λόγω δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ηπείρου & Ιονίων Νήσων (ΕΦΕΠΑΕ).

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 1.200.000,00€ το οποίο ξεπεράστηκε κατά πολύ καθώς υποβλήθηκαν 16 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 6.637.553,35€ και αιτούμενης επιχορήγησης 5.702.262,14€.

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν αφορούν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή/και θα δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων και των επιστημονικών φορέων (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα) της Ελληνικής επικράτειας, που θα καινοτομήσουν στους τομείς εξειδίκευσης RIS της Περιφέρειάς Ιονίων Νήσων.

Συγκεκριμένα το 68,75% των προτάσεων αφορούν τον τομέα του Πολιτισμού – Τουρισμού &  Δημιουργικής Οικονομίας, το 18,75% τον τομέα της Αγροδιατροφής & Γαστρονομίας και το 12,5% τον τομέα της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις