Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 6 Ιουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

24ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη  των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ)  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 24ηΤακτική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  «Κεκλεισμένων των Θυρών στο χώρο του   Θεάτρου  « ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την  06  Ιουλίου  2020   ημέρα   Δευτέρα    και ώρα   18:00,    λαμβανομένου υπόψη τις  εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) , προκειμένου να συζητηθεί   τα παρακάτω θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:

 • Συμπλήρωση της αριθ. 105 /2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , για ορισμό προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Γ.Τσιλιμιδός

 • Σύσταση Επιτροπή Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας Οχημάτων Δήμου Αργοστολίου

Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Σ. Σαμούρης

 • Αποδοχή Μελέτης του έργου : «Τσιμεντόστρωση  διαδρόμων του Κοινοτικού Κοιμητηρίου Διλινάτων»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

 • Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την αρ 94/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής .

Εισηγητής : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Ορισμός επιβλεπόντων – επιτροπών του έργου : «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

 • Ορισμός επιβλεπόντων – επιτροπών για το έργο «Συντήρηση- Αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Κεφαλονιάς»

       Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

 • Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού στη θέση Άγιος Ιωάννης της Κοινότητας Νυφίου της Δ.Ε Αργοστολίου».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

 • Έγκριση 2 ου ΑΠΕ του έργου «Εργασίες  Αποκατάστασης εξ αιτίας Πλημμυρικών Καταστροφών της Δημοτικής Οδού με την επωνυμία « Παλιός Δρόμος Φαρακλάτων»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

 • Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

     Εισηγητής :Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Πρωτόκολλο διακοπής της Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του παραλαβής «ανέγερση του νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου  Β’ Φάση

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

 • Έγκριση παράτασης εργασιών Μελετών του Έργου « Νότιος κλάδος Περιφερειακού Αργοστολίου»

    Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

 • «Σύσταση Προσωρινής Προσωποπαγούς θέσεως ΙΔΑΧ στον ΟΕΥ του

Δήμου Αργοστολίου, σε εκτέλεση και εφαρμογή τελεσίδικης και αμετάκλητης

δικαστικής απόφασης»

                    Εισηγητής  : Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Αναγκαιότητα στέγασης Υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς .

Εισηγητής  : Αντιδήμαρχος  Λειβαθούς Κρυσταλία Μιχαλάτου .

 • Έγκριση της αριθ 25/20 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  σχετικά

έγκριση Σχεδίου για κανονισμό κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αργοστολίου.        Εισηγητής : Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών  .

 • Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δ Αργ/λίου.

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Τσιλιμιδός

 • Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αργοστολίου

                                Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Τσιλιμιδός

                    ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1,    Επερώτηση   Δημοτικού συμβούλου Γεράσιμου Φόρτε

          Θέμα: Έργο ανέγερσης νέου κτιρίου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου

 1. Επερώτηση της Παράταξης « Λαϊκής  Συσπείρωσης »   του  Δήμου  Αργοστολίου

Θέμα : « Ελλείψεις  στις Αθλητικές  Εγκαταστάσεις  του  Δήμου  Αργοστολίου   »

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

 

 

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις