Χιλιάδες ΑμεΑ διαφωνούμε με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό μας!

Χιλιάδες ΑμεΑ διαφωνούμε με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό μας!

Αξιότιμοι κύριοι, βουλευτές!

Η διαδικτυακή κοινότητα «Συνήγορος των ΑμεΑ», που είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή ομάδα στο ίντερνετ (61.000 μέλη), εγείρει σοβαρό ζήτημα βιοηθικής.

Όπως ήδη γνωρίζετε, με τον ν. 4675/2020, με το άρθρο 4, θεσπίστηκε υποχρεωτικός εμβολιασμός στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος (ΕΠΕΜΒ), το οποίο απευθύνεται σε ειδικές και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, παιδιά, ανηλίκους και ενηλίκους, μετακινούμενους πληθυσμούς και πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο, και περιλαμβάνει τα προγράμματα εμβολιασμών όλων των ανωτέρω.

Επίσης, με τον ν. 4682/2020 κυρώθηκε η από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), η οποία, δέκα έξι ημέρες πριν κηρυχθεί επισήμως η πανδημία από τον Π.Ο.Υ. (!), με το πρώτο άρθρο αποφασίζει ως υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων και τα εξής μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης, καθώς και περιορισμού της διάδοσης της νόσου:

(α) υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, υγειονομική παρακολούθηση, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεία προσώπων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο,

(β) προσωρινό περιορισμό προσώπων υπό συνθήκες που αποτρέπουν την επαφή με τρίτα πρόσωπα, από την οποία θα μπορούσε να προκληθεί μετάδοση της νόσου. Το μέτρο του προσωρινού περιορισμού δύναται να υλοποιείται σε κατάλληλο χώρο νοσοκομείου, υγειονομικής δομής, θεραπευτικού ιδρύματος, σε κατάλληλες δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις προσωρινής διαμονής, ή και κατ’ οίκον, ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά οργάνου.

Οι διατάξεις προβλέπουν ότι όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Ενώ, η μόνη δυνατότητα που έχει κάθε πρόσωπο που θίγεται από τα μέτρα του παρόντος είναι η άσκηση του δικαιώματος του να υποβάλει ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου λαμβάνεται το μέτρο, αντιρρήσεις κατά του μέτρου. Δηλαδή, να προσφύγει σε δικαστήριο.

Επειδή στη διαδικτυακή μας κοινότητα «Συνήγορος των ΑμεΑ» πιστεύουμε ότι με τις παραπάνω διατάξεις ενδεχομένως παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ασθενών, όπως είναι το δικαίωμα στην αυτονομία/αυτοδιάθεση του σώματος, το δικαίωμα στην προηγούμενη ενημέρωση για τους κινδύνους και το δικαίωμα στην απαραίτητη συναίνεση του ασθενούς, τα οποία θεσπίστηκαν μετά τον ΒΠΠ, λόγω των θηριωδιών των Ναζί με τις βιοϊατρικές πράξεις και τα ιατρικά πειράματα που έγιναν εις βάρος εκατομμυρίων ανθρώπων, παρά τη θέλησή τους, με τη συνεργασία χιλιάδων ιατρών με το ναζιστικό καθεστώς, πράγματα που επέφεραν τον Κώδικα της Νυρεμβέργης, θα θέλαμε αρχικά να σας ενημερώσουμε για τη δημοσκόπηση που ενεργούμε, εγείροντας μέσα από την ομάδα μας σοβαρό ζήτημα βιοηθικής.

Σύνδεσμος της δημοσκόπησης που διεξάγεται σε πραγματικό χρόνο: https://www.facebook.com/groups/sinigoros.amea/permalink/3575491645798856/

Σ’ ένα δείγμα που μέχρι στιγμής (3.6.2020) έχουν συμμετάσχει 2.430 πολίτες, ένα συντριπτικό ποσοστό 87% (τοις εκατό) δηλώνει ότι διαφωνεί με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, τις λοιπές υποχρεωτικές πράξεις και τον περιορισμό προσώπων, που θεσπίστηκαν με τον ν. 4682/2020.

Μόνο ένα ποσοστό 7% δήλωσε ότι συμφωνεί, ένα 4% δήλωσε «προαιρετικά» κι ένα 2% δήλωσε άλλα πράγματα, όπως το ότι π.χ. θα προτιμούσε να έχει την επιλογή να ρωτήσει τον ιατρό του.

Τα ΑμεΑ, θεωρούμε πολύ σημαντική την άποψη του προσωπικού μας ιατρού καθώς έχουν αναφερθεί πολλές περιπτώσεις από μέλη της ομάδας μας, για τις οποίες, λόγω πολύ ειδικών παθήσεων, δεν συνίσταται γενικώς ο εμβολιασμός από τους ιατρούς-θεραπευτές τους.

Πώς ψήφισαν τα κόμματα:

Ν. 4675/2020, Άρθρο 4 όπως τροπ.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Ν. 4682/2020. άρθρο 1 ως έχει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι βουλευτές:

α) Γιατί σπεύσατε να ψηφίσετε δύο σχέδια νόμων (ν. 4675, ν. 4682) που επιβάλλουν υποχρεωτικές βιοϊατρικές πράξεις, κυρίως εμβολιασμό και φαρμακευτική αγωγή, υποχρεωτική νοσηλεία κι υποχρεωτικό περιορισμό σε δομές ή και κατ’ οίκον, κυρώνοντας μια ΠΝΠ που αποφασίστηκε δέκα έξι ημέρες πριν ακόμα κηρυχθεί επισήμως η πανδημία από τον Π.Ο.Υ.;

β) Θα θέλατε να μας εξηγήσετε για ποιον λόγο δεν έγινε η παραμικρή συζήτηση επί του πρώτου άρθρου, του ν. 4682/2020 (δεν υπάρχει καμία αναφορά στα πρακτικά της Ολομέλειας) και γιατί δεν κλήθηκαν από τις επιστημονικές επιτροπές διάφοροι κοινωνικοί εταίροι (κοινωνία πολιτών, επιστημονική κοινότητα, κτλ.) και γιατί επίσης δεν προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση;

γ) Θα θέλατε να μας εξηγήσετε πώς εσείς καταλαβαίνετε, στο πρώτο άρθρο του ν. 4682/2020, άρθρο πρώτο της ΠΝΠ, παρ. 2, την έννοια «εύλογες υπόνοιες» καθώς επίσης να μας βεβαιώσετε αν είναι γνωστοί και τεκμηριωμένοι οι τρόποι με τους οποίους μεταδίδεται έμμεσα η νόσος;

2. Τα μέτρα αυτά συνίστανται: (α) στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, υγειονομική παρακολούθηση, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεία προσώπων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο.

Όπως ήδη γνωρίζετε, στις αρχές Μαρτίου ο Π.Ο.Υ. συνιστούσε ήδη να αποφεύγουμε τη χρήση χαρτονομισμάτων προτιμώντας τις ανέπαφες συναλλαγές. https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/210518/koronoios-poy-na-apofeygete-ta-xartonomismata

Αυτό δηλαδή θα μπορούσε θεωρητικά να σημαίνει ότι όλοι όσοι συναλλάσσονται με χαρτονομίσματα, είναι και πιθανοί φορείς έμμεσης μετάδοσης του ιού; Επομένως, σύμφωνα με το ν. 4682/2020 θα πρέπει να επιβληθούν υποχρεωτικές βιοϊατρικές πράξεις και κυρίως υποχρεωτικός εμβολιασμός ή και φαρμακευτική αγωγή σε όλους; Ακόμα κι αν είναι υγιείς; Με την εύλογη υπόνοια και μόνο ότι μπορούν να μεταδώσουν έμμεσα τον ιό;

Δεν σας κρύβουμε ότι ανησυχούμε σε μεγάλο βαθμό πως έχουν παραβιαστεί τα συνταγματικά και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας.

Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να μας πείσετε πως δεν έχουν παραβιαστεί θεμελιώδη και συνταγματικά δικαιώματα μέσα στους ασαφείς όρους «εύλογες υπόνοιες» και «έμμεση μετάδοση»;

Αναρωτιόμαστε επίσης αν εσείς οι ίδιοι, γνωρίζατε τι ψηφίσατε, αν εσείς οι ίδιοι αισθάνεστε ασφαλείς. Θα θέλατε να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις σχετικά;

δ) Ολοκληρώνοντας, θα θέλατε να λάβετε υπόψη το ξεκάθαρο «διαφωνώ» που επέλεξε το 87% από τους μέχρι στιγμής 2.430 συμπολίτες μας, στη δημοσκόπηση της ομάδας μας, προκειμένου να επανεκτιμήσετε τις διατάξεις που επιβάλλουν υποχρεωτικές βιοϊατρικές πράξεις στην κοινωνία και να μας πείτε πώς θα ενεργήσετε σχετικά;

Με σεβασμό,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Ακτιβιστής για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ,
δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας
«Συνήγορος των ΑμεΑ»

Ενδεικτικά, κάποια από τα δικαιώματα της αυτονομίας του σώματός μας:

Άρθρο 5 του Συντάγματος (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία) – παρ. 5.

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3418 ΦΕΚ Α΄287/28-11-2005 – Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας.

Άρθρο 12 Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή

1. Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή.

Νόμος 2619/1998 (ΦΕΚ Α’132) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής:

Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική – Η κοινώς λεγόμενη “Σύμβαση του Οviedo”:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Συναίνεση

Άρθρο 5: Γενικός κανόνας

«Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του. Το πρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της επέμβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεση του».

Επίσης, επειδή πληροφορούμαστε ότι τα εμβόλια που ανακαλύπτονται εμπεριέχουν κλωνοποιημένο* γενετικό κώδικα, σας ενημερώνουμε και για το άρθρο 13:

06.05.2020: www.cnn.gr: «Κορωνοϊός: Ιταλοί ερευνητές ισχυρίζονται ότι διαθέτουν εμβόλιο που εξουδετερώνει τον ιό». «Όλα είναι εμβόλια με βάση το DNA. Η μέθοδος περιελάμβανε την έγχυση μικρού ποσού κλωνοποιημένου γενετικού κώδικα από τον ιό στο σώμα».

Πηγή: https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/218374/koronoios-italoi-ereynites-isxyrizontai-oti-diathetoyn-emvolio-poy-exoydeteronei-ton-io

Άρθρο 13: Επεμβάσεις στο ανθρώπινο γονιδίωμα

«Κάθε επέμβαση που αποσκοπεί στην τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι επιτρεπτή μόνο για προληπτικούς. διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και μόνον εφόσον δεν αποσκοπεί στο να εισαγάγει οποιαδήποτε τροποποίηση στο γονιδίωμα τυχόν απογόνων».

ΝΟΜΟΣ 2071/1992 (ΦΕΚ Α΄ 123), ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 47: Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς

«3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη του πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του».

Οικουμενική διακήρυξη της UNESCO για τη Βιοηθική και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Universal Declaration on Bioethics and Human Rights) – 2005:PrinciplesGeneral provisions

Article 1 Scope

1. This Declaration addresses ethical issues related to medicine, life sciences and associated technologies as applied to human beings, taking into account their social, legal and environmental dimensions.

2. This Declaration is addressed to States. As appropriate and relevant, it also provides guidance to decisions or practices of individuals, groups, communities, institutions and corporations, public and private.

Article 2 Aims

The aims of this Declaration are:

(a) to provide a universal framework of principles and procedures to guide States in the formulation of their legislation, policies or other instruments in the field of bioethics;

(b) to guide the actions of individuals, groups, communities, institutions and corporations, public and private;

(c) to promote respect for human dignity and protect human rights, by ensuring respect for the life of human beings, and fundamental freedoms, consistent with international human rights law;

(d) to recognize the importance of freedom of scientific research and the benefits derived from scientific and technological developments, while stressing the need for such research and developments to occur within the framework of ethical principles set out in this Declaration and to respect human dignity, human rights and fundamental freedoms;

(e) to foster multidisciplinary and pluralistic dialogue about bioethical issues between all stakeholders and within society as a whole;

(f) to promote equitable access to medical, scientific and technological developments as well as the greatest possible flow and the rapid sharing of knowledge concerning those developments and the sharing of benefits, with particular attention to the needs of developing countries;

(g) to safeguard and promote the interests of the present and future generations;

(h) to underline the importance of biodiversity and its conservation as a common concern of humankind.

Principles

Within the scope of this Declaration,in decisions or practices taken or carried out by those to whom it is addressed, the following principles are to be respected.

Article 3 Human dignity and human rights

1. Human dignity, human rights and fundamental freedoms are to be fully respected.

2. The interests and welfare of the individual should have priority over the sole interest of science or society.

Article 4 Benefit and harm

In applying and advancing scientific knowledge, medical practice and associated technologies, direct and indirect benefits to patients, research participants and other affected individuals should be maximized and any possible harm to such individuals should be minimized.

Article 5 Autonomy and individual responsibility

The autonomy of persons to make decisions, while taking responsibility for those decisions and respecting the autonomy of others, is to be respected. For persons who are not capable of exercising autonomy, special measures are to be taken to protect their rights and interests.

(Σε ελεύθερη μετάφραση):

Άρθρο 6 Συγκατάθεση

«1. Κάθε προληπτική, διαγνωστική και θεραπευτική ιατρική παρέμβαση πρέπει να διενεργείται μόνο με την προηγούμενη, δωρεάν και ενημερωμένη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου, βάσει επαρκών πληροφοριών. Η συγκατάθεση πρέπει, όπου ενδείκνυται, να είναι ρητή και μπορεί να αποσυρθεί από τον ενδιαφερόμενο ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο χωρίς μειονέκτημα (χωρίς να τον φέρνει σε μειονεκτική θέση) ή προκατάληψη».

Άρθρο 8 Σεβασμός της ανθρώπινης ευπάθειας και της προσωπικής ακεραιότητας

«Κατά την εφαρμογή και την προώθηση της επιστημονικής γνώσης, της ιατρικής πρακτικής και των συναφών τεχνολογιών, η ανθρώπινη ευπάθεια πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τα άτομα και οι ομάδες ειδικής ευπάθειας πρέπει να προστατεύονται και η προσωπική ακεραιότητα σεβασμού τέτοιων ατόμων».

Άρθρο 10 Ισότητα, δικαιοσύνη και δικαιοσύνη

«Η θεμελιώδης ισότητα όλων των ανθρώπων στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα έγκειται στο να γίνονται αυτά σεβαστά ώστε να αντιμετωπίζονται δίκαια.»

Άρθρο 11 Απαγόρευση διακρίσεων και μη στιγματισμός

«Κανένα άτομο ή ομάδα δεν πρέπει να γίνεται διάκριση ή στιγματισμός για κανέναν λόγο, παραβιάζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες».

«Άρθρο 16 Προστασία των μελλοντικών γενεών

Ο αντίκτυπος των βιοεπιστημών στις μελλοντικές γενιές, συμπεριλαμβανομένης της γενετικής τους σύνθεσης, πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη».
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις