Συνεδριάζει την Κυριακή 26 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΒΟΥΛΙΟΥ

Πληρ.: Σταματ. Τσιμάρα

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Βαλλιάνου

28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΤΗΛ: 2671360 158

dimsimkef@gmail.com

Αργοστόλι: 25 /04 /2020

Αριθ. Πρωτ: 6304

ΠΡΟΣ:

– Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου

Κοινοποίηση

Δήμαρχο Αργοστολίου

κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

15ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-ΙΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & την αριθ. 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του ,όπου περιγράφονται οι διαδικασίες σύγκλησης των συλλογικών οργάνων για την προστασία και αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως συμμετέχετε στην 15η κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (χρήση της τεχνολογίας του epresence -www.epresence.gov.gr), την 26η Απριλίου 2020 ημέρα Κυριακή από ώρα 10:00 – 14:00 , προκειμένου να συζητηθεί τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του άρθρου 93 του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΚΑ με θέμα “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»

Εισηγητής :Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του άρθρου 26 του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΚΑ με θέμα “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις

Εισηγητής :Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις