Ένταξη Πράξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020

Ένταξη Πράξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020

Ο Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) Εθνικού Δρυμού Αίνου, ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», την Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με τον νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4519/2018). Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνονται σε τέσσερα Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.):
ΠΕ1:Προβολή Δράσεων Πράξης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Στόχος είναι η προβολή των δράσεων στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κάτωθι δράσεις: δημιουργία ψηφιακής έκθεσης, εκτύπωση εντύπων & λοιπού ενημερωτικού υλικού, παραγωγή ντοκιμαντέρ / σποτ, οργάνωση ημερίδων, δημιουργία έξυπνης εφαρμογής για κινητά.
ΠΕ2:Δικτύωση/Τεχνογνωσία ΦΔ/Επιστημονική Τεκμηρίωση.
Στόχος είναι η ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών / αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες / Οργανισμούς, καθώς και η βελτίωση της υποδομής του ΦΔΠΠ για την συλλογή / διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει. Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν: Συνέχιση και επέκταση συμμετοχής σε ευρωπαϊκούς & διεθνής οργανισμούς (EUROPARC, Eurosite, MedPAN, Geoparks, Dark Sky Park), Δικτύωση με άλλους ΦΔΠΠ, συνέργεια με Δημόσιες Υπηρεσίες, ΜΚΟ, Πανεπιστήμια και τοπικούς φορείς.
ΠΕ3:Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων ή/ και εκπόνηση μελετών (τεχνικών και μη).
Στόχος είναι η παρακολούθηση και η εκπόνηση μελετών για την οργάνωση της διαχείρισης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ. Οι δράσεις ενδεικτικά που περιλαμβάνονται είναι: Μελέτες καταγραφής χειρόπτερων/μικροθηλαστικών, λεπιδοπτέρων, επικαιροποίηση χαρτογράφησης τύπων οικοτόπων, δακτυλιώσεις πτηνών, εκπόνηση αντιπυρικής μελέτης και στρατηγικών μελετών βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας σπανίων/απειλούμενων ειδών από την φωτορύπανση.
ΠΕ4: Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στις περιοχές αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης.
Στόχος είναι η βελτίωση του βαθμού διατήρησης σπανίων, απειλούμενων ειδών και τύπων οικοτόπων. Για την επίτευξη των στόχων του πακέτου εργασίας θα υλοποιηθούν ενδεικτικά οι δράσεις: ίδρυση μικροαποθεμάτων σπανίων και απειλούμενων φυτικών ειδών, τοποθέτηση φιλικών προς τους υφάλους & τα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας αγκυροβολίων, καινοτόμες διαχειριστικές δράσεις προστασίας της θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta), βελτίωση των τύπων οικοτόπων της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) και ο έλεγχος του περιβαλλοντικού θορύβου που επηρεάζει θαλάσσια θηλαστικά & κητώδη, διαχειριστικές δράσεις αντιπυρικής προστασίας και δράσεις αύξησης πληθυσμού σπανίων και απειλούμενων ειδών ορνιθοπανίδας μέσω τοποθέτησης τεχνητών φωλιών, καθώς και προσπάθεια επανεισαγωγής του όρνιου στην Κεφαλονιά με την κατασκευή ταΐστρας αρπακτικών πτηνών.
Ο ΦΔ σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης και μέχρι την ολοκλήρωσή της που θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023 θα ενημερώνει αναλυτικά το κοινό μέσω συναντήσεων και ημερίδων που θα πραγματοποιεί.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Δρ. Γεώργιος Δρακάτος
Δ/ντής Ερευνών
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της Ιστοσελίδας (portoni.gr). Δείτε τους Όρους Χρήσεις